اشکالات اجرایی ساختمان های بتنی  در مرحله آرماتوربندی بر اثر عواملی چون عدم مهارت کافی اکیپ های اجرایی آرماتوربندی، عدم استفاده از تجهیزات مناسب آرماتوربندی و عدم کیفیت استاندارد مصالح شامل میلگرد و بتن و … می باشد.

اشکالات اجرایی ساختمان های بتنی

برای جلوگیری ازبوجود آمدن اشکالات اجرایی ساختمان های بتنی لازم است که کلیه عوامل اجرایی ونظارتی،تجربه، اطلاعات و تسلط کافی نسبت به ضوابط آیین نامه و مبحث 9 مقررات ملی ساختمان و اصول آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی را داشته باشند.

در این ویدئو آموزشی که توسط تیم رسانه ای آهنباکس تهیه شده است به چند نمونه از اشکالات متداول در مبحث آرماتوربندی در اسکلت های بتنی بصورت مصور اشاره شده و در هر مورد راهکارهای اصلاح و ضوابط آیین نامه ای اشکال نیز بررسی شده است.

درصورت هرگونه سوال و پیشنهاد می توانید از طریق آهن مشاور سایت آهن باکس با تیم کارشناسان فنی این سایت تماس بگیرید.

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و قیمت پروفیل آهن