آرماتور یا همان میلگرد فولادی در بتن مسلح  نقش بسزایی در صنعت ساخت و ساز برعهده دارد. بتن ذاتا شکننده، مقاوم دربرابر فشار ولی ضعیف در عملکرد کششی و فاقد شکل پذیری لازم می باشد.

از طرف دیگر میلگردهای فولادی باریک، علی رغم مقاوم بودن در کشش و کاملا شکل پذیر بودن، قادر به تحمل بارهای فشاری قابل ملاحظه ای نیستند.

ترکیب این دو عنصر به گونه ای است که بارهای کششی توسط میلگرد فولادی در نواحی کششی قطعات و بارهای فشاری توسط بتن تحمل می گردد. شکل های اصلی تقویت کننده های استاندارد بتن شامل میلگردآجدار،شبکه سیمی جوش شده و سیم های بافته شده می باشند.

آرماتور

نحوه ساخت آرماتور

میلگرد فولادی یا همان آرماتور  در سازه های بتن مسلح، محصولی از کارخانه نورد گرم است. تولید این محصول از شمش فولادی یا در برخی موارد مقطعی شمش مانند بریده شده از فولاد ریل خط آهن آغاز می گردد. شمش تا دمای سرخ شدن حرارت داده شده و از میان غلتک های متوالی ماشین نورد، عبور داده می شود.

هربار عبور باعث کاهش سطح مقطع عرضی و طویل تر شدن میله حاصله می گردد. شمش تا حد اندازه میله مورد نیاز کوچک می شود. آخرین سری غلتک ها کنده کاری عمیق شده اند تا آج های استاندارد را بر روی آرماتور ایجاد نمایند.سپس میلگردها به طول استاندارد که معمولا 12 متر می باشند بریده می شوند.

پس از سرد شدن میلگردها در بسته های حدود 5 تنی که به بندیل معروف هستند بسته بندی شده، برچسب مشخصات برای شناسایی زده می شود و برای سازنده آرماتور حمل می گردد.

مهندس طراح سازه بتن مسلح، نقشه های سازه را بطور کامل ارائه می دهد.با استفاده از نقشه های طراحی، یک مجموعه جزئیات آرماتور شامل شماره، اندازه، طول و ابعاد خم مربوط به هر قطعه آرماتور و محل قرارگیری آن در سازه استخراج و تهیه می گردد.

نقشه های جزئیات ممکن است توسط طراح سازه و یا سازنده آرماتور بر اساس نقشه های طراحی تهیه می گردد که اصطلاحا به آن لیستوفر آرماتورگفته می شود.در هر حالت عموما سازنده، لیستوفر آرماتور شامل اطلاعات کامل در مورد هر نوع میلگرد مستقیم یا خم کاری شده که باید در کارگاه ساخته شود را فراهم می نماید.

ایده استفاده از آرماتور در سازه های بتن مسلح منجر به اعضای سازه ای می گردد که نه تنها بسیار مقاوم تر از بتن غیرمسلح بوده، بلکه دارای شکل پذیری به مراتب بیشتر می باشد.

بتن مسلح شده با میلگرد فولادی نسبت به دیگر مصالح ساختمانی جهت احداث سازه های اقتصادی ارجحیت یافته است.امروزه استفاده از آرماتور در بتن مسلح یکی از ارکان اساسی در مباحث طراحی و ساخت بوده و همگام با پیشرفت تکنولوژی ساخت،جایگاهی تخصصی به خود ارائه داده است.

آهن باکس » قیمت میلگرد خلیج فارس و قیمت میلگرد زاگرس