طبقه بندی میلگردها بر اساس آج میلگرد

طبقه بندی میلگردها بر اساس شکل آج به دو دسته کلی انجام می شود: میلگردهای ساده و میلگرد های آجدار

میلگرد ساده

میلگرد ساده یا همان میلگرد بدون آج در طبقه بندی میلگردها مطابق نشریه استاندارد میلگرد با علامت مشخصه ” س240″ مشخص و معرفی می گردد. عدد 240 معرف حداقل تنش کششی تسلیم میلگرد می باشد.

موارد کاربرد میلگرد ساده یا میلگرد س 240

از میلگرد های ساده در دوربندیل ها یا بسته های میلگرد استفاده می شود. از دیگر موارد کاربرد این میلگردها میتوان در ساخت بولت های ساده و رزوه دار و همچنین پایه های بیس پلیت های انتظار در سازه ها اشاره نمود.

میلگرد آجدار

میلگردهای آجدار در طبقه بندی میلگردها مطابق نشریه استاندارد3132 میلگرد، به سه گروه طبقه بندی می شوند:

  1. میلگرد آجدار مارپیچ(یکنواخت یا دوکی): این میلگردها در نشریه استاندارد با علامت مشخصه آج 340 و آج 350 مشخص می شوند و در بازار آهن آلات و همچنین در نقشه ها و پروژه های اجرایی با عنوان میلگرد AII شناخته شده هستند.
  2. میلگرد آجدار جناغی(یکنواخت یا دوکی):این میلگردها در نشریه استاندارد با علامت مشخصه آج 400 و آج 420 مشخص می شوند و در بازار آهن آلات و همچنین در نقشه ها و پروژه های اجرایی با عنوان میلگرد AIII شناخته شده هستند.
  3. میلگرد آجدار مرکب(دوکی):این میلگردها در نشریه استاندارد با علامت مشخصه آج 500 و آج 520 مشخص می شوند و در بازار آهن آلات و همچنین در نقشه ها و پروژه های اجرایی با عنوان میلگرد AIV شناخته شده هستند.
طبقه بندی میلگردها

موارد کاربرد میلگرد آجدار

بطور کلی همه رده های میلگرد آجدار در سازه های بتن آرمه قابل استفاده می باشند. میلگرد های آج340 و آج 350 یا همان میلگرد های AII بیشتر در ساخت خاموت یا تنگ های عرضی و در میلگرد هایی که بیشتر  نقش عملکرد برشی در سازه ها را ایفا می کنند مانند میلگرد های افقی دیوارهای برشی (میلگرد کمرکش دیواربرشی) استفاده می شوند. میلگرد های آج400 و آج 420 و همچنین رده آج 500 و آج 520 در سازه های بتن آرمه بخصوص در میلگرد هایی که نقش عملکرد خمشی را در سازه ایفا می کنند استفاده می شوند مانند استفاده در فونداسیون، ستون و تیر های سقف.

فرایند تولید میلگرد های ساده و آجدار

در توليد ميلگرد آجدار بايد از فولاد نوع كاملاآرام استفاده شود ولي براي ميلگرد ساده مشروط به تطبيق كليه ويژگيهاي مندرج در استاندارد 3132، ميتوان از فولاد نيمه آرام نيز استفاده نمود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص شناسایی و طبقه بندی میلگردها می توانید از طریق آهن مشاور با کارشناسان آهنباکس تماس بگیرید.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و انواع پروفیل