انواع میلگرد

انواع میلگرد

انواع میلگرد و تشخیص کارگاهی آن

میلگرد از لحاظ شکل ظاهری مطابق آیین نامه ساختمانی به چهار گروه تقسیم می شود. در این ویدئو که توسط کارشناسان فنی تیم آهن باکس تهیه شده است شما به راحتی می توانید در کارگاه های ساختمانی میلگرد ها را از لحاظ شکل آج شناسایی و طبقه بندی کنید.

در صورتی که برای خرید میلگرد نیاز به مشورت دارید، می توانید از مهندسین مشاور آهن باکس بصورت رایگان مشاوره تخصصی دریافت کنید.