آرماتوربندی تیر در سقف  بتنی مطابق نقشه های اجرایی

آرماتوربندی تیر یکی دیگر از مراحل مهم آرماتوربندی در سقف می باشد. داشتن اطلاعات فنی و اجرایی در مورد آرماتوربندی تیر مطابق نقشه های اجرایی، به اکیپ آرماتوربند کمک می کند تا مسئله خم و برش میلگرد ها را با دقت بیشتری انجام دهند و علاوه بر آن در میزان پرت ایجاد شده هم صرفه جویی می گردد.

آرماتوربندی تیر

یکی دیگر از کاربردهای مهم داشتن اطلاعات فنی و اجرایی در مورد آرماتوربندی تیر، تهیه جداول لیستوفر کارگاهی توسط دفتر فنی کارگاه و همچنین فراهم شدن بستر ساده برای کنترل عملیات آرماتوربندی می باشد.

در این ویدئو آموزشی که توسط تیم کارشناسان فنی آهنباکس تهیه شده است کلیه مشخصات فنی و اجرایی در مورد آرماتوربندی تیر در نقشه های اجرایی بصورت کاملا ساده و کاربردی آموزش داده شده است.

تیم فنی آهنباکس از طریق قسمت آهن مشاور سایت، پاسخ گوی سوالات فنی و اجرایی شما در ارتباط با این فایل آموزشی می باشند.

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد بردسیر کرمان و میلگرد سیرجان حدید جنوب