نقشه خوانی آرماتوربندی فونداسیون

آرماتوربندی فونداسیون شروع مرحله آرماتوربندی پروژه های ساختمانی می باشد.دانستن دانش نقشه خوانی آرماتوربندی یکی از پیش نیاز های اجرایی در این مرحله محسوب می شود.

آرماتوربندی فونداسیون

به طور متداول فونداسیون ها در سازه های ساختمانی به دو روش اجرا می شود:

  • فونداسیون نواری
  • فونداسیون گسترده یا مت

در این برنامه آموزشی که توسط کارشناسان فنی آهن باکس تهیه شده است درارتباط با نکات مهم در نقشه های اجرایی فونداسیون های نواری  و نحوه آرماتوربندی فونداسیون نکاتی ارائه شده است که کلیه دست اندرکاران صنعت ساختمان سازی اعم از اکیپ های اجرایی آرماتوربند، منهدسین ناظر و مترورهای ساختمانی می توانند از اطلاعات ذکر شده استفاده نمایند.

در صورت هرگونه سوال فنی در ارتباط با این ویدئو و یا مبحث آرماتوربندی فونداسیون، می توانید از طریق آهن مشاور سایت با تیم کارشناسان فنی تماس بگیرید.

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان