چگونه از میلگرد باسطح مقطع معادل استفاده کنیم؟

سطح مقطع معادل میلگرد روشی است برای استفاده از میلگرد های با سایز متفاوت نسبت به نقشه ها، بگونه ای که از لحاظ محاسباتی و آیین نامه ای هیچ خللی به سازه وارد نشود.

سطح مقطع معادل میلگرد

فوائد استفاده از سطح مقطع معادل میلگرد

در پاره ای از موارد استفاده از سطح مقطع معادل میلگرد می تواند در کاهش میزان پرت میلگرد مصرفی موثر باشد. استفاده از این روش منوط به داشتن اطلاعات فنی در مورد میلگرد و ضوابط آیین نامه ای میلگرد می باشد.

در این ویدئو که توسط رسانه آهن باکس تهیه شده روش ساده استفاده از سطح مقطع میلگرد معادل شرح داده شده است. در صورت هر گونه سوال می توانید از طریق آهن مشاور با تیم فنی آهن باکس در تماس باشید.

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد شاهین بناب و میلگرد ظفر بناب