پروفیل‌ های فولادی ساختمانی

پروفیل‌ های فولادی ساختمانی که در کارخانه های ذوب آهن و تولید کننده های پروفیل تولید می شوند عموما با استانداردهای مشخصی تولید و به بازار عرضه می گردند.

به عنوان مثال در کشور ایالات متحده آمریکا, پروفیل‌ های فولادی ساختمانی نورد شده  با شکل های مختلف و استاندارد شده, منطبق بر نیازهای آیین نامه های AISC و ASTM موجود است و مهندسان طراح می توانند از آنها برای طراحی اعضای سازه های فولادی استفاده کنند.

در کشور ما از دیرباز پروفیل‌ های فولادی ساختمانی با استاندارد اروپایی DIN آلمان معمول بوده است. کارخانه ذوب آهن اصفهان نیز چنین مقاطعی را تولید و به بازار عرضه می‌کنند. پروفیل‌ های فولادی ساختمانی با استاندارد اروپایی و موارد عمده استفاده آنها به شرح زیر هستند:

تیرآهن INP

پروفیل‌ های فولادی ساختمانی

تیر آهن INP متداول ترین مقاطع برای تحمل لنگر خمشی و استفاده به عنوان تیر هستند. مزیت این مقاطع سبکی وزن و ممان اینرسی بزرگ نسبت به محور افقی است.این مقاطع دارای ممان اینرسی کم حول محور قائم خود هستند.

استفاده از این مقاطع بصورت تکی برای ستون مناسب نیستند و بایستی بصورت مقاطع مرکب استفاده شوند.  همچنین به علت شیب بال ها برای اتصالات پیچی و پرچی خیلی کاربردی نمی باشند.

تیرآهنIPE

پروفیل‌های فولادی ساختمانی

تیرآهن IPE دارای خواص مشابه INP هستند و کاربرد عمده آنها استفاده به عنوان عضو خمشی است.

این مقاطع دارای پهنای بال بیشتر بوده و به علت مسطح بودن سطوح بال برای اتصالات پیچی و پرچی مناسب اند.

تیرآهنIPB

پروفیل‌های فولادی ساختمانی

این نیمرخ ها با نام مقاطع I شکل بال پهن یا H شکل موسوم هستند. عرض بال این مقاطع برای پروفیل های تا عمق 300 میلی متر با عمق مقطع مساوی است.

ممان اینرسی حول دو محور مناسب بوده و ممان اینرسی حول محور ضعیف به محور قوی  نسبت به مقاطع IPE و INP  بیشتر است.

استفاده از این مقاطع به صورت تکی برای ستون امکان پذیر می باشد. تیرهای IPB  در سه نوع وزن سبک , وزن متوسط و وزن سنگین تولید می شوند.

ناودانیUNP

پروفیل‌های فولادی ساختمانی

این نیمرخ به ناودانی ها معروف هستند. و تنها دارای یک محور تقارن است. کاربرد آنها به صورت تکی تولید پیچش می کند و به صورت دوبل به عنوان ستون استفاده می شوند همچنین به صورت تکی برای سقف های شیبدار به عنوان لاپه به کار می روند.

نبشیL

پروفیل‌های فولادی ساختمانی

پروفیل L به نبشی معروف هستند و بصورت دوطرف مساوی و نامساوی تولید می شوند. ازاین مقاطع برای تقویت ورق های فولادی و اتصالات استفاده می شود.

سپریT

پروفیل‌های فولادی ساختمانی

پروفیل Tبه سپری معروف هستند و بیشتر در ساخت اعضای مرکب و اتصالات سازه های فولادی استفاده می شوند.

زدz

پروفیل‌های فولادی ساختمانی

پروفیل Z نیمرخ زد نامیده می شوند و بیشتر در پوشش سقف های شیبدار استفاده می شود.

لوله و قوطی

پروفیل‌های فولادی ساختمانی

ازین نیمرخ ها در ساخت ستون‌ها و مواردی که نیاز به خصوصیات هندسی زیاد حول هر دو محور اصلی است استفاده می شود.

قیمت قوطی | قیمت لوله

ورق ها

پروفیل‌های فولادی ساختمانی

 ورق ها بصورت ساده و موجدار تولید می شوند که برای ساخت مقاطع فولادی, پوشش, و اتصالات سازه های فولادی کاربرد دارند.

پروفیل‌های فولادی ساختمانی

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و آهن آلات