خم کاری ورق به منظور تغییر شکل فلزات در طرح های مختلف یکی از مهم ترین علم های روز دنیاست. به عنوان مثال خودرو هایی که بسیاری از شرکت های معتبر دنیا می سازند از لحاظ طرح و شکل با یکدیگر متفاوت هستند، خم کاری یکی از روش های تغییر شکل ورق های فلزی است که برای ساخت بسیاری از مصنوعات مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال جعبه های کمک های اولیه، جعبه ابزار و بدنه خودروها و غیره.

خم کاری ورق بر چه اساسی بایستی انجام شود؟

اطلاعات مورد نیاز برای برشکاری ورق های فلزی را از روی نقشه استخراج می کنیم. به همین شکل، برای خم کاری ورق های فلزی نیاز به اطلاعاتی شامل ابعاد و اندازه های شکل مورد نظر، طرح و شکل و پارامترهای خم کاری داریم که از نقشه میتوانیم این اطلاعات رابه دست آوریم.

برای خم کاری ورق های فلزی، جهت خم کاری،  مقدار تغییر شکل ورق بسیار حائز اهمیت است، و برای تولیدیک محصول با ابعاد و اندازه دقیق و باکیفیت، به علاوه مدیریت مواد اولیه، نیاز به مقادیر دقیق داریم که این مقادیر را میتوان از روی نقشه استخراج کرد.

شیوه استخراج اطلاعات از روی نقشه های اجرایی نیازمند آموزش و کسب مهارت در امر نقشه خوانی و آشنایی با استانداردهای ورق در نقشه ها می باشد.

به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید بر روی نقشه نوشته شده شده است:R1.00,DOWN 90

مفهوم این پارامترها  در نقشه های اجرایی این می باشد که ورق به سمت بیرون با زاویه 90 درجه و شعاع ا میلی متر بایستی خم شود.

چه تغییراتی بعد از خم کاری در فلز بوجود می آید؟

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید شکل یک ورق قبل از خم کاری ورق و بعد از عملیات خم را نشان می دهد. بر روی هر دو ورق طول هایی با اعداد 1و2و3 مشخص شده است که به کمک این اعداد میتوان تغییر طول های ایجاد شده در مقاطع مختلف ورق را پس از خم کاری ورق ملاحظه نمود.

خم کاری ورق

مکانیزم تغییر شکل ورق پس از خم کاری

وقتی فلزی در اثر نیروی حاصل از خم کاری تغییر شکل می دهد، در داخل آن تنش ایجاد می شود. که در قسمت بیرونی خم به دلیل کشیده شدن فلز در آن ناحیه، تحت تنش کششی است، در حالیکه در قسمت داخلی خم تحت تنش فشاری قرار می گیرد که این به دلیل فشرده شدن فلز در ناحیه داخلی خم می باشد.

بین این دو ناحیه، ناحیه ای قرار دارد که بدون تنش است و دراثر نیروی خم، تغییری در آن ایجاد نمی شود، به این ناحیه محور خنثی (تار خنثی) می گویند. طول
تار خنثی در محاسبه طول واقعی ورق بسیار اهمیت دارد.

برای آشنایی بیشتر با انواع ورق ها وکاربرد آنها در صنعت به دانشنامه آهنباکس مراجعه نمایید.

فراوانی علم وآگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت ورق و قیمت میلگرد