کارهای فلزی سنگین کدام اند؟

کارهای فلزی سنگین شامل مراحل ساخت، نصب و کنترل و نظارت کار در پروژه های اسکلت فلزی می باشد. این مقاله اشاره مختصری به مقدمات و تعاریف پایه ای مراحل اجرای کارهای فلزی سنگین دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با انواع سیستم های سازه ای سبک و سنگین در اسکلت فلزی می توانید به دانشنامه آهن باکس مراجعه نمایید.

نقشه های کارگاهی چیست؟

نقشه های کارگاهی، حاوی تمامی اطلاعات و جزئیات لازم برای ساخت قطعات سازه می باشد. این نقشه‌ها باید قبل از عمل ساخت، تهیه و آماده شود. این اطلاعات و جزئیات باید ابعاد عناصر سازه ای و محل آن ها، نوع و اندازه جوش ها، پیچ ها و یا پرچ ها را شامل شود.

در این نقشه ها باید تمامی جوشها و پیچ های کارخانه ای ازجوش ها و پیچ های کارگاهی به خوبی متمایز گردد. نوع اتصال پیچ های پرمقاومت (اتکایی یا اصطکاکی) به وضوح مشخص شود. حد سفت کردن پیچ ها معین شده باشد. نقشه های کارگاهی باید با در نظر گرفتن مناسب ترین نوع اجرا و با توجه به سرعت اجرا و همچنین شرایط اقتصادی ساخت و نصب تهیه شود.

نکات مهم ساخت قطعات

نکات مهم، اصولی و اجرایی مرحله ساخت در کارهای فلزی سنگین به شرح زیر می باشند:

تعبیه خیز و خم و راست کردن قطعات

به کار بردن روش های گرم کردن موضعی و یا تغییر شکل مکانیکی برای ایجاد انحنا و یا از بین بردن آن مجاز است مشروط بر آنکه دمای موضعی گرم شده از 565 درجه سلسیوس برای فولادهای قوی مخصوص و 650درجه سلسیوس برای فولادهای نرمه، تجاوز ننماید.

به هر حال هرگاه آهن آلات اسکلت فولادی ساختمان ها نیاز به صافکاری و ترمیم داشته باشند، انجام این عملیات هنگامی مجاز خواهد بود که انحرافات آن ها از مقادیر مندرج آیین‌ نامه فولاد یا مبحث دهم مقررات ملی ساختمان تجاوز ننماید.

برش با شعله

برش با شعله در لبه تحت تنش قرار می گیرند.این لبه‌ها تحت تنش های کششی قرار خواهند گرفت، باید کاملاً یکنواخت باشند و عاری از ناهمواری‌ های بیش از 5 میلیمتر گردد. باید ناهمواری‌های بیش از 5میلیمتر را با سنگ زدن و در صورت لزوم تعمیرکاری توسط جوش هموار کرد.

همچنین لبه‌های بریده شده توسط شعله که مورد جوشکاری قرار خواهند گرفت، باید تا حد امکان عاری از ناهمواری و بریدگی باشند.سوراخ هایی که به منظور دسترسی جوشکاری تعبیه می شوند، باید امکان دید کامل را فراهم کنند. این سوراخ ها و نیز قسمت های بریده شده بال در انتهای تیرها، باید به صورتی کاملاً یکنواخت، با انحنای ملایم و بدون گوشه های تیز و زاید تعبیه شوند.

در نیمرخ های سنگین و مقاطع مرکبی که از مصالح به ضخامت بیش از 50میلی متر ساخته می شوند، باید لبه های بریده شده یاسوراخ های دسترسی را که توسط شعله بریده میشوند، با سنگ زدن به صورت فلز صاف و براق درآورد.

آماده کردن لبه ها

اصولاً به صاف کردن و پرداخت لبه های بریده شده توسط قیچی یا شعله احتیاجی نمی باشد.تنها صاف کردن و آماده نمودن لبه ها مهم می باشد که در مدارک طرح و محاسبه برای قسمت های ویژه مشخص شده باشد.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و انواع پروفیل