الکترودهای کم‌هیدروژن

الکترودهای کم‌هیدروژن نتیجه تحقیقات در خلال جنگ جهانی دوم می‌باشد.

موضوع این تحقیقات یافتن الکترودی برای جوشکاری ورق های ضخیم زرهی ( استفاده در زره پوش ها یا تانک ها ) بود.

خواص مکانیکی فلز تولید شده با این نوع الکترود به مراتب از الکترودهای رده های الکترودهای کربن دار نظیر E6010 , E6012   بالاتر است.

مقاومت کششی الکترودهای کم‌هیدروژن 8400 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می‌باشد.

الکترودهای کم‌هیدروژن

الکترود E6015 (کم هیدروژن)

الکترود E6015 همه وضعیت, جریان یکسو با قطبیت مثبت:

این الکترود به نام الکترود کم هیدروژن سدیم دار معروف است. میزان نفوذ آن متوسط و گل آن ضخیم و ترد است و به راحتی پاک می‌شود.

نوار جوش تخت بوده و در بعضی موارد ممکن است محدب باشد. این الکترود برای جوشکاری فولاد آلیاژی, فولاد پرکربن, فولاد وگوگرددار, آهن چکش خوار, فولادهای لعاب دار, فولادهای فنری و جوشکاری صفحات روکش شده با فولاد نرمه توصیه شده است.

الکترود E7016 (کم هیدروژن)

الکترود E7016 همه وضعیت, جریان متناوب یا یکسو با قطبیت مثبت:

این الکترود یکی دیگر از الکترودهای کم‌هیدروژن می‌باشد و با مشخصات مشابه الکترود E6015 می باشد.

مزیت اضافی آن کاربرد با جریان یکسو یا متناوب است.

الکترود E7018 (کم هیدروژن)

الکترود E7018 همه وضعیت, جریان متناوب و یکسو با قطبیت مثبت:

این الکترود نیز مشابه الکترودهای فوق می باشد ولی ضخیم‌تر است. این الکترود در جوشکاری لوله ها, مخازن و کارهای ساختمانی استفاده می شود.

الکترود E7028 (کم هیدروژن)

الکترود E7028 وضعیت افقی و تخت, جریان متناوب و یکسو با قطبیت مثبت و حاوی پودر آهن:

گل حاصل ضخیم بوده و به راحتی پاک می شود .این الکترود دارای ویژگی الکترودهای پرجوش می باشد.

سایر الکترودهای روکش دار

الکترود E6020

این نوع الکترود با جریان متناوب و یکسو با هر دو قطبیت و حاوی اکسد آهن بالاست.

برای جوش های تخت و جوش گوشه افقی مناسب است. کاربرد برای جوشکاری مخازن تحت فشار, منابع, کف ماشین‌ها, واحدهای تجهیزات سنگین و مقاطع ساختمانی است.

الکترود E7024

الکترود E7024 برای جوشکاری گوشه در موقعیت افقی و تخت با جریان متناوب و یکسو با هر دو نوع قطبیت می باشد. این الکترود به الکترود تماسی نیز معروف است.

این الکترود برای جوشکاری گوشه درفولاد نرمه مناسب می باشند و اغلب برای جوشکاری فولاد کم آلیاژ و فولاد با کربن متوسط تا زیاد کاربرد دارد.

الکترود E6027

الکترود E6027 مشابه الکترود E7024  است و با تکنیک کشیدن به کار می رود. این الکترود برای جوش های گوشه و شیاری در موقعیت تخت و افقی است.

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع قیمت ورق و آهن آلات