المان های سازه ای انتقال بار در سازه های فولادی

انتقال بار در سازه های فولادی به فونداسیون، از طریق المان های مختلف در سازه های فولادی انجام می شود. سازه های فولادی مشتمل بر تعدادی تیر و ستون به شکل قاب و نیز شامل تعدادی تقویت کننده ، به منظور ایستایی بیشتر می باشد. بدیهی است انتقال بارهای افقی و قائم از طریق این اجزاء صورت می گیرد.

مکانیزم انتقال بار در سازه های فولادی

مکانیزم به این صورت است که سقف، بارهای عمودی را تحمل کرده و بصورت افقی، از طریق تیرها به تکیه گاه های تیر منتقل می کند. سیستم باربر قائم (ستون ها)، بارها را از تکیه گاههای دو سر تیر به فونداسیون انتقال می دهد. همچنین سیستم های مهاربندی قائم و افقی، بارهای جانبی ناشی از باد، زلزله، فشار زمین و… را به فونداسیون ها منتقل می نمایند.

ماهیت انتقال بار از طریق تیرها به تکیه گاه ها و روش قرارگیری تیرها ( تیر ریزی ) به عوامل زیر بستگی دارد :

  •  نوع مقطع قابل استفاده با توجه به طراحی معماری
  •  فواصل تکیه گاه ها و طول دهانه تیر با توجه به طراحی سازه ها
  • روش انتقال بار توسط اجزای باربر
  • سیستم تکیه گاهی انتخاب شده (صلب، نیمه صلب، ساده )

تعریف ستون فلزی

ستون عضوي است كه معمولا به صورت عمودي در ساختمان نصب مي شود و بارهاي كف ناشي از طبقات به وسيله تير و شاهتير به آن منتقل مي گردد و سپس به زمين انتقال مي يابد.

شکل ستون ها

شكل سطح مقطع ستون ها معمولا به مقدار و وضعيت بار وارد شده بستگي دارد. براي ساختن ستون هاي فلزي از انواع پروفيل ها و ورق ها استفاده مي شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اسکلت فلزی به دانشنامه آهنباکس مراجعه نمائید.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و انواع پروفیل