کاربرد تیر نعل درگاهی در ساختمان

تیر نعل درگاهی یک پروفیل فولادی مانند ناودانی و یا تیر آهن می باشد که در بالای بازشوهای ساختمان ها و یا در بالای درب و پنجره ها قرار می گیرند. این تیرها بایستی بتوانند وزن آجرکاری و یا مصالح بالای در، پنجره و یا هر بازشوی دیگری را تحمل کنند.

طراحی تیر نعل درگاهی

برای بارگذاری روی تیرهای نعل درگاهی پیشنهادهای گوناگونی توسط طراحان ارائه شده است که در ادامه مورد بررسی قرار گرفته می شوند.

بار تیرهای نعل درگاهی در بعضی از آیین نامه ها برابر وزن قوس نیم دایره ای در نظر گرفته می شود که قطر آن به اندازه دهانه تیر است. بعضی از مهندسان ترجیح می دهند که مستطیل محیط بر نیم دایره را در بارگذاری تیر نعل درگاهی منظور نمایند. هرچند تعیین بارگذاری روی تیرهای نعل درگاهی از طریق یک تحلیل اجزاء محدود میسر است ولی بیشتر مندسان ترجیح می دهند وزن مثلثی از آجرکاری را در نظر بگیرند که قاعده آن برابر دهانه تیر نعل درگاهی و ارتفاع آن نصف طول دهانه باشد.

اجرای تیر نعل درگاهی

در اجرای تیرهای نعل درگاهی بایستی به تعادل آن هنگام آجر چینی و رعایت نکات معماری توجه نمود. معمولا اجرای تیرهای نعل درگاهی بگونه ای است که شکل آن پس از نازک کاری مشاهده نمی شود. بهتر است تیرهای نعل درگاهی را بصورت زوج بکار برد و بسته به عرض دیوار روی آن در فواصل بین دهانه(1/3 تا 1/4 دهانه) توسط تعدادی میل مهار آنها را به یکدیگر متصل کرد.

تیر نعل درگاهی

 تکیه گاه در تیر های نعل درگاهی

تکیه گاه تیرهای نعل درگاهی معمولا بصورت مفصلی و ساده در نظر گرفته و اجرا می شوند. طول تکیه گاه تیر نعل درگاه باید در هر طرف حداق 35 سانتی متر یا یکدهم طول دهانه، هرکدام که بیشتر است در نظر گرفته شود. بطور مثال اگر  طول دهانه 3/50 متر و کمتر باشد طول نشیمن تیر نعل درگاه 35 سانتی متر بایستی اجرا شود و چنانچه طول دهانه بیشتر از 3/50 متر باشد نشیمن تیر بایستی به اندازه یکدهم طول دهانه رعایت و اجرا شود.

درصورت هرگونه سوال در ارتباط با طراحی و اجرای تیرهای نعل درگاهی با کارشناسان آهنباکس تماس بگیرید.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و انواع آهن آلات