نشانه گذاری ها در میلگرد

نشانه گذاری ها در میلگرد سوالی است که برای خیلی از خریداران ایجاد می‌شود که به شرح مختصری در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود:

میلگرد‌های s240, s340, S400 با قطر کمتر از 12 میلیمتر (12mm> d) به صورت کلاف و یا به صورت شاخه مستقیم با طول‌ های مساوی بسته‌بندی می‌شوند.

قطر کلاف میلگرد های کلاف باید حداقل 200 برابر قطر میلگرد باشد.

میلگرد های s400, s340, S240  با قطر بیشتر از 14 میلیمتر (d>14mm) و نیز تمامی میلگردهای s500 فقط به صورت شاخه مستقیم با طول‌ های مساوی بسته‌بندی می‌شوند.

نشانه گذاری ها در میلگرد

برای  نشانه گذاری ها در میلگرد آجدار تولیدی, به صورت یک در میان باید علامت مشخصه‌ای حک شود تا از روی آن نام کارخانه سازنده و نوع میلگرد معلوم شود.

هر یک از بسته‌ های میلگرد باید دارای حداقل دو پلاک فلزی باشد که در آن نشانه گذاری ها در میلگرد توضیح داده می‌شود. که بر روی هر یک از پلاک‌ های مزبور مشخصات زیر به صورتی خوانا حک و یا به صورتی که نتواند

مخدوش شود نوشته شده باشد:

 1. شماره بسته
 2. نوع میلگرد (س 240 , آج 340,….)
 3. نمره میلگرد(قطر اسمی بر حسب میلیمتر)
 4. وزن بسته (برحسب کیلوگرم)
 5. شماره ذوب یا بهر
 6. نشانه تاییدیه کنترل کیفیت از سوی کارخانه سازنده
 7. نام یا نشانه تجارتی کارخانه سازنده
 8. علامت استاندارد ملی ایران
نشانه گذاری ها در میلگرد

گواهینامه فنی

هر یک از محموله‌های بیش از 25 تن باید دارای گواهینامه فنی صادره از طرف تولیدکننده باشند. این گواهینامه باید همراه محموله به مصرف کننده تحویل شود.

قید موارد زیر در گواهینامه فنی الزامی است:

 1.  نام و نشانی کارخانه سازنده
 2.  شماره گواهینامه.
 3.  تاریخ صدور گواهینامه
 4. علامت مشخصه نوع میلگرد
 5. شماره ذوب یا بهر
 6. نمره ( قطر اسمی) میلگرد
 7. طول اسمی شاخه‌ ها
 8. تعداد بسته‌ ها
 9. مشخصات فنی شیمیایی شامل ترکیبات شیمیایی و کربن معادل
 10. مشخصات مکانیکی
 11. رنگ انتخابی برای مقطع میلگرد
 12. نوع علامت حک شده و به کار رفته بر روی پلاک‌ های الصاقی

منبع:

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه)

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد, قیمت ورق و قیمت تیرآهن