سنگ‌ آهن به فولاد چرخه ای طولانی است که در زیر به شرح هرکدام  می پردازیم.

این چرخه به ترتیب بصورت زیر می باشد:

  1. استخراج خاک و سنگ از معدن
  2.  سنگ آهن
  3. کنستانتره یا فروش مستقیم سنگ آهن دانه بندی شده
  4. گندله یا فروش مستقیم کنستانتره
  5. فولاد یا فروش مستقیم گندله

پودر سنگ آهن استخراج شده از معدن سنگ آهن در واحد گُندله سازي تبدیل به گُندله می شود و در واحد احیاء مستقیم، به آهن اسفنجی تبدیل می شود و سپس

در کوره هاي قوس الکتریکی واحد فولادسازي ذوب می گردد. فولاد مذاب براي تبدیل به تختال (اسلب) به ماشین هاي ریخته گري مداوم منتقل می گردد.

سنگ‌ آهن به فولاد

کنسانتره  سنگ آهن

کنسانتره سنگ آهن را برای این تولید می کنند که در حالت عادی عیار  سنگ آهن خیلی پایین می باشد و مقدار عناصر باید بیش تر از حد معمول باشد.

به همین دلیل براي بالا بردن عیار سنگ آهن از روش های پیشرفته تر و مدرن و با مدار پیچیده تري اقدام به تولید کنسانتره می کنند.

روند تولید کنسانتره سنگ آهن

روند تولید کنسانتره سنگ آهن به چند روند تقسیم می شود.

مدار فرآوري به منظور تولید کنسانتره:

  • از واحدهاي خردایش
  • آسیا کنی
  • عیار سازی
  • آبگیری
  • در کنار این واحدها، واحدهاي حمل و نقل، تأمین آب، تأسیسات و … بعنوان واحدهاي جانبی ذکر می شود.

گندله سازی

گندله سازی روشی است که در آن ذرات و نرمه مواد اولیه تبدیل به توده اي متراکم (Pelletizing) می گردد.

گندله محصول پایانی فرآیند گندله سازی و ماده اولیه براي فرآیند های تولید آهن خام در کوره بلند و تولید آهن اسفنجی به روشهای متعدد احیای مستقیم می باشد.

در اصطلاح متداول گندله یعنی گلوله هاي تولید شده از سنگ آهن و سایر مواد افزودنی که نخست خام و سپس سخت یا پخته می شود و براي احیا به روش سنتی

تولید آهن در کوره بلند و یا روش هاي متعدد احیاي مستقیم به کار می رود. چون گندله ماده اولیه براي تولید آهن خام است لذا باید در کوره هاي احیا ویژگی مکانیکی

شیمیایی و حرارتی مطلوبی را داشته باشد.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهن باکس مرجع قیمت و فروش انواع میلگرد, ورق و پروفیل های ساختمانی و صنعتی