گریدهای ورق گالوانیزه در مجتمع های و کارخانه های تولید ورق گالوانیزه به شرح زیر می باشد:

گرید های ورق گالوانیزه در ایران بر طبق دو استاندارد EN10327:2004  و EN 10326:2000 تهیه و تولید می شوند.

گرید شکل دهی و کشش

گرید شکل دهی و کشش به 5 دسته زیر تقسیم می شوند:

 1. DX51D : با خصوصیات خمش پذیری و امکان پروفیل شدن
 2. DX52D: درجه یا گرید نیمه کششی
 3. DX53D: مربوط به گرید کششی
 4. DX54D: درجه یا گرید کشش عمیق
 5. DX56D: گرید کششی فوق عمیق
گریدهای ورق گالوانیزه

گرید DX51D

گرید DX51D مربوط به تولید بعضی از پروفیل ها و عملیات های سخت خمشی می باشد.

گرید DX52D

این گرید (DX52D) مربوط به عملیات ساده کششی و عملیات های سخت تر شکل پذیری نسبت به گرید قبلی است.

گرید DX53D

این گرید برای شرایطی مناسب است که ورق در برابر کشش زیاد و همچنین شرایط سخت شکل پذیری قرار بگیرد. در واقع این گرید نسبت

به دو گرید قبلی شرایط مقاوم تری را دارا می باشد و در برابر خستگی بسیار مقاوم می باشد.

 گرید های DX54D و DX56D

این دو گرید برای کاربری هایی مناسب است که قرار است ورق در برابر شکل پذیر زیاد و عمیق قرار بگیرد. که برای استفاده از هر یک از این

گریدها با توجه به عمق و شدت شکل پذیری گرید مناسب باید انتخاب شود.

گرید های ورق گالوانیزه ساختمانی

گرید های ساختمانی استاندارد اروپایی نیز به شش دسته تقسیم می شوند.

 1. S220GD
 2. S250GD
 3. S280GD
 4. S320GD
 5. S350GD
 6. S550GD

*این گریدها خواص مکانیکی مشخصی دارند که می توانید برای آگاهی ریز مشخصات به سایت مجتمع فولاد مبارکه مراجعه فرمایید*

گریدهای پراستحکام شکل پذیر

 1. H180BD
 2. H220YD
 3. H340LAD
 4. H220B
 5. H260YD
 6. H380LAD
 7. H220PD
 8. H260LAD
 9. H420LAD
 10. H300PD
 11. H300LAD

این گریدها به مصرف کننده این امکان را می دهد که مقاومت نهایی قطعه مورد نظر را افزایش و همزمان باعث کاهش ضخامت می شود.

*فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد*

آهن باکس مرجع قیمت انواع ورق و پروفیل و میلگرد.