آرماتوربندی پی‌ها اولین مرحله آرماتوربندی ساختمان ها می باشد.

فونداسیون ها در ساختمان های مسکونی معمولی به دو دسته پرکاربرد تقسیم می شوند.

  1. نواری
  2. گسترده

فونداسیون نواری

فونداسیون نواری پی های منفردی هستند که توسط شناژهایی به هم متصل شده اند.

دلیل استفاده از شناژ جلوگیری از افت و نشست نامتقارن در سازه می باشند.

آرماتوربندی پی‌ها

فونداسیون گسترده

فونداسیون گسترده به اسم های دیگری هم مانند جنرال, رادیه نیز معروف می باشند.

دلیل گسترده بودن این پی ها, مقاومت پایین خاک یا بار زیاد سازه می باشد. که بصورت یک شبکه دال و یکپارچه در زیر سازه گسترده می شوند.

آرماتوربندی پی‌ها

نحوه آرماتوربندی

نحوه آرماتوربندی پی‌ها بسته منفرد یا گسترده بودن بصورت و مراحل زیر انجام می گیرد.

  • بستر سازی زیر کار و ریختن بتن مگر.

بعد از خاکبرداری و تسطیح زیر کار, بتنی با عیار پایین (حداقل 150 کیلوگرم سیمان در مترمکعب) برای بدست آمدن بستری صاف, تمییز و یکنواخت برای آرماتوربندی ایجاد می شود.

  • نقشه خوانی, تهیه لیستوفر و برش میلگرد

بعد از اجرای بتن مگر نوبت به آرماتوربندی پی‌ها می رسد. تسلط کافی به نقشه خوانی مهمترین کار برای یک نیروی متخصص می باشد.

تهیه لیستوفر یا جدول برش میلگرد در واقع تهیه لیست برشی است که کمترین پرت و دور ریز را داشته باشد.

  • آرماتوربندی

بعد از برش میلگردها نوبت به بستن آرماتوربندی پی‌ها می شود. برای اینکار ابتدا شبکه تحتانی یا زیرین میلگردها را براساس نقشه‌های سازه اجرا نموده و کاور مربوطه را با اسپیسر ایجاد می کنند که معمولا در فونداسیون برابر با 7 سانتیمتر می باشد. سپس میلگردهای تقویتی را جایگذاری می کنند و به همین ترتیب شبکه بالا یا فوقانی را آرماتوربندی می کنند.

  • انتظار ستون یا صفحه ستون

چنانچه اسکلت بتنی باشد باید میلگردهای ریشه ستون را جایگذاری کرد. ریشه ها یا همان میلگردهای انتظار را روی شبکه تحتانی قرار داده و با سیم آرماتوربندی ثابت نگه می دارند. چنانچه اسکلت فلزی باشد صفحه ای از ورق با ضخامت بیش از 1 سانتیمتر را روی شبکه فوقانی ثابت نگه می دارند یا بولت های صفحه را با شابلون روی فونداسیون ثابت و بعد از بتن ریزی صفحه را متصل می کنند.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد و آهن آلات.