کارهای فولادی سنگین در فهرست بها سال 97 شامل سرفصل های زیر می باشد. بسیاری از دانشجویان و یا کسانی که تازه وارد بازار کار شده اند برای جداسازی کارهای فولادی سنگین و سبک در فهرست بها ابنیه ممکن است دچار سردرگمی شوند.

کارهای فولادی سنگین

به همین منظور به اختصار سرفصل های مربوط به کارهای فولادی سنگین توضیح داده می شود.

 • تهیه, ساخت و نصب ستون از یک یا چند تیرآهن, قوطی, ناودانی, نبشی و ورق بصورت H.
 • تهیه, ساخت و نصب تیر از یک یا چند تیرآهن.
 • تهیه و نصب پرلین روی سطوح شیبدار و خرپا با پروفیل Z.
 • تهیه و نصب پرلین روی سطوح شیبدار و خرپا با پروفیل ناودانی.
 • تهیه و نصب پرلین روی سطوح شیبدار و خرپا با تیرآهن.
 • ساخت و نصب تیرپله از تیرآهن و ناودانی.
 • ساخت و نصب تیرمشبک سبک (جویست)
 • ساخت و نصب پلهای فلزی روی آبروها و کانالها از ناودانی, ورق و تیرآهن.
 • تیرریزی با تیرآهن داخل تیرهای حمال.
 • ساخت تیر حمال با تیرآهن, ناودانی و تیرورق.
 • تهیه و ساخت تیرهای مشبک با نبشی, ناودانی و…..
 • تهیه و ساخت خرپاهای فلزی به اشکال مختلف مرکب از تیرآهن, ناودانی, نبشی و پروفیل.
 • تهیه، ساخت و نصب نگهدارنده لوله ها در تصفیه خانه های آب و فاضلاب یا ابنیه آبی.
 • ساخت و اجرای قاب های فلزی.
 • تهیه و نصب بادبند با کلیه قطعات فلزی مرتبط.
 • برجهای فلزی مرتفع آب.
 • تهیه و ساخت قطعات آهنی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی و بنایی قبل از اجرای کارهای یاد شده.
 • تهیه و نصب انواع برشگیر در سقف های کامپوزیت.
 • تهیه ساخت و نصب اسکلت فلزی برای زیرسازی سنگ پلاک به طریق خشک.
 • تهیه و نصب پیچ و مهره معمولی.
 • تهیه و نصب پیچ و مهره پرمقاومت.
 • قطعات کوبن کاری با ماشین کاری برای سازه های فضاکار.
 • سازه های فضاکار.
 • قطعات ریخته گری شده از فولاد برای پیوند ادوات.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهن باکس مرجع فروش پروفیل های ساختمانی و انواع ورق.