تاثیر عناصر در فولاد باعث خصوصیات جدیدی در فولاد می گردد. از عمده ترین عنصرها در ترکیب فولاد می شود به عناصر زیر اشاره کرد:

 • کربن
 • سیلیسیم
 • فسفر
 • گوگرد
 • منگنز
 • نیکل
 • کرم
 • وانادایم
 • مولیبدن
 • کبالت
 • تنگستن
تاثیر عناصر در فولاد

کربن

کربن یکی از عناصر مهم و تاثیرگذار در فولاد می باشد که خصوصیات فولاد را بسیار تحت تاثیر قرار می دهد.

 1. باعت استحکام فولاد می شود.
 2. سختی فولاد را افزایش می دهد.
 3. به فولاد قابلیت آبکاری می دهد.
 4. نقطه ذوب فولاد را پایین می آورد.
 5. چقرمگی و انبساط را کاهش می دهد.
 6. قابلیت جوشکاری و کوره کاری را نیز کاهش می دهد.

سیلیسیم

 1. باعث افزایش الاستیسیته می گردد.
 2. استحکام را افزایش می دهد.
 3. قابلیت آبکاری عمقی به فولاد می دهد.
 4. سختی در حالت گرم را افزایش می دهد.
 5. در مقابل خوردگی مقاومت بیشتری پیدا می کند.
 6. قابلیت جوشکاری را کاهش می دهد.

فسفر

 1. باعث شکننده شدن در حالت سرد را می دهد.
 2. در حالت گرم استحکام خود را حفظ می کند.
 3. انبساط و استحکام در مقابل ضربه را کاهش می دهد.

گوگرد

گوگرد نیز باعث خصوصیات زیر در فولاد غیر آلیاژی می گردد.

 1. شکنندگی براده را افزایش می دهد.
 2. باعث افزایش غلظت در حالت مذاب می گردد.
 3. شکنندگی در حالت مذاب را افزایش می دهد.
 4. استحکام در برابر ضربه را کاهش می دهد.

منگنز

 1. قابلیت آبکاری عمیق را افزایش می دهد.
 2. در مقابل ضربه استحکام بیشتر پیدا می کند.
 3. استحکام در برابر ساییدگی را افزایش می دهد.
 4. قابلیت براده برداری را کاهش می دهد.

کرم

کرم باعث افزایش موارد زیر می گردد.

 • سختی
 • استحکام
 • استحکام در حالت گرم
 • درجه حرارت آبکاری
 • دوام برندگی
 • استحکام در مقابل ساییدگی
 • مقاومت در برابر خوردگی

نیکل

نیکل باعث افزایش چقرمگی، استحکام، مقاومت در مقابل خوردگی، مقاومت الکتریکی، دوام در حرارت های بالا، قابلیت آبکاری عمقیمی شود. همچنین باعث کاهش انبساط حرارتی می شود.

وانادیم

وانادیم باعث افزایش دوام, سختی, چقرمگی و استحکام در حالت گرم می شود.

وانادیم در فولاد باعث حساسیت در حرارت بالا نیز می گردد.

مولیبدن

مولیبدن باعث سختی، استحکام در حالت گرم، دوام در فولاد می شود.

کبالت

کبالت باعث افزایش سختی، دوام برندگی، استحکام در حالت گرم می شود و چقرمگی، حساسیت در مقابل حرارت های بالا را کاهش می دهد.

تنگستن

تنگستن باعث افزایش سختی، استحکام، مقاومت در مقابل خوردگی، درجه حرارت آبکاری، استحکام در حالت گرم، دوام در حرارت های بالا، دوام برندگی می شود.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد

آهن باکس مرجع قیمت انواع ورق و آهن آلات