تعریف الکترود جوشکاری

الکترود جوشکاری ، فلز پرکننده به شکل مفتول با روکش یا بدون روکش می باشد که جریان الکتریکی توسط آن بین انبر الکترود و قوس الکتریکی منتقل می شود.به بیان ساده تر می توان گفت که الکترود یک سیم جوش است که به عنوان فلز پرکننده در جوش قوس الکتریک مورد استفاده قرار می گیرد.

در کارگاه های جوشکاری از الکترود جوشکاری به عنوان قلم جوش هم نام برده می شود که یک غلط مصطلح محسوب می شود.

الکترود جوشکاری

مقایسه الکترود های بدون روکش یا لخت و روکش دار

در سال های نه چندان دور، الکترودهای بدون روکش بطور وسیعی در جوشکاری بکار می رفتند اما جوش ها ظاهر نامناسبی داشتند و با وجود داشتن مقاومت کششی رضایت بخش، شکل پذیری آنها پایین و مقاومتشان در برابر بارهای خستگی و بارهای ضربه ای کم بود.

استفاده از الکترودهای روکش دار، باعث غلبه بر عیوب الکترود جوشکاری بدون روکش گردید. وجود روکش در روی مفتول فولادی الکترود، قوس الکتریکی و فلز جوش را در حین عملیات جوشکاری از مرحله ذوب تا انجماد از هوای اطراف محافظت می کند. حاصل این محافظت، فلز جوشی است که دارای خواص قابل مقایسه با فلز پایه می باشد .

امروزه الکترود لخت به صورت ممتد و فقط در جوش های اتوماتیک زیرپودری و یا تحت حفاظت گاز مورد استفاده قرار می گیرد.

وظایف روکش الکترود

  • تامین حفاظ گازی در مقابل ورود اکسیژن و ازت به حوضچه مذاب و ایجاد پوششی از سرباره مذاب روی فلز مذاب جوشکاری
  • مشابه یک نظافتچی در زدودن اکسیدها و آلودگی ها عمل می کند.
  • نرخ سرد شدن فلز جوش را کاهش می دهد و به تبع آن از جوش با شکل پذیری زیاد ایجاد می کند.
  • باعث سهولت شروع عملیات جوشکاری، تثبیت قوس و کاهش میزان پاشیدگی جوش می گردد.
  • باعث نفوذ بهتر و ذوب کامل تر فلز مبنا می گردد.
  • شکل ظاهری نوار جوش را کنترل می کند.
  • سرعت جوشکاری را افزایش می دهد.

مواد متشکله روکش الکترود

فلزات قلیایی خاکی بهترین تثبیت کننده قوس الکتریکی هستند و به عنوان روکش مناسب الکترود جوشکاری قلمداد می شوند.آلیاژهای آهن دار و فلزات خالص به عنوان عناصر احیاکننده و عناصر آلیاژی بکار می روند.

روکش الکترود در حد وسیعی ترکیب فلز جوش را تنظیم می کند، خواه از طریق حفظ ترکیب اصلی مفتول الکترود یا با اضافه کردن عناصر دیگر.

در این روش عناصر الیاژی به فلز جوش اضافه شده و یا عناصر قبلی اصلاح می شوند. یکی از شیوه های نسبتا جدید، اضافه کردن پودر آهن به روکش الکترود می باشد. در حرارت شدید قوس الکتریکی، پودر آهن به فولاد تبدیل شده و به کیفیت جوش روی فلز مبنا کمک می کند.

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و آهن آلات