انواع الکترود جوشکاری

انواع الکترود جوشکاری دامنه زیادی دارند که در زیر با بعضی از پرکاربردترین آن‌ها آشنا می‌شویم.

انواع الکترود جوشکاری

الکترودهای فولاد کربن‌دار

الکترودهای فولاد کربن‌دار که برای جوشکاری فولاد با کربن کم تا متوسط به کار می‌روند با شماره‌های شناسایی E6010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 27, 28 طبقه بندی می‌شوند.

الکترود E6010

الکترود E6010 الکترودی است همه وضعیت با جریان یکسو و قطبیت مثبت (از نوع زودجوش – نفوذی).

یکی از بهترین انواع الکترود جوشکاری روکش‌دار جهت جوشکاری قائم و سقفی هستند. به همین دلیل کاربرد زیادی در جوشکاری اسکلت فلزی با موقعیت غیرتخت و جوشکاری قائم و سقفی با شرط پاس‌های متعدد است.

از این الکترود می‌توان در جوشکاری ورق های گالوانیزه یا بعضی فولادهای کم آلیاژ استفاده کرد. دامنه کاربرد آن در جوشکاری بدنه کشتی, پل‌ها, مخازن ذخیره، لوله‌ها و مخازن معمولی و تحت فشار است.

به خاطر خشک بودن حوضچه, اجرای جوش با این الکترود به مهارت زیادی نیاز دارد.

الکترود E6011

الکترود E6011 الکترودی است همه وضعیت با جریان متناوب (از نوع زودجوش – نفوذی).

این الکترود مشابه الکترود E6010 است با این اختلاف که الکترود E6011 با جریان متناوب استفاده می‌شود.

الکترود E6012

یکی دیگر از انواع الکترود جوشکاری ,الکترود E6012 الکترودی است همه وضعیت با جریان یکسو با قطبیت منفی (از نوع زودجوش و پر جوش).

این الکترود اغلب برای درزهایی است که به طور مناسب جفت نشده‌اند به کار می‌رود و این بخاطر قابلیت پل‌زنی این نوع الکترود در درزهای عریض است.

این الکترود سازگاری مناسبی برای جوشکاری صفحات تک با جوش گوشه افقی دارد.

الکترود E6012 به خاطر اقتصادی بودن, سهولت کاربرد و سرعت بالای جوشکاری کاربرد وسیعی در کارهای فلزی کارخانه‌ای دارد.

مناسب برای جوشکاری گوشه در حالت افقی و مناسب برای جوشکاری قائم رو به پایین است.

الکترود E6013

الکترود E6013 یکی دیگر از  انواع الکترود جوشکاری پرکاربرد است که برای همه وضعیت با جریان یکسو با قطبیت مستقیم (از نوع زودجوش و پر جوش).

این نوع تقریبا مشابه الکترود E6012 است ولی در چند مورد مهم با هم اختلاف دارند.

تمییز کردن گل راحت‌تر و تثبیت قوس با سهولت بیشتری انجام می‌شود. در نتیجه امکان انجام جوشکاری با ولتاژ کمتری را فراهم می‌نماید.

عموما این الکترود برای جوشکاری صفحات نازک و جوشکاری‌های قائم رو به پایین طراحی شده‌اند.

این الکترود برای جوشکاری گوشه و جوش لب به لب با ظاهر تخت تا کمی محدب مناسب هستند. این الکترودها در رده الکترودهای روتیلی قرار می‌گیرند.

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع قیمت ورق و آهن آلات