تفاوت میلگرد و آرماتور شایدهمیشه یکی از سوالات بدون جواب یا بهتر بگوییم سوالات چالشی در مبحث ساختمان سازی بخصوص در بخش آرماتور بندی می باشد.

برای تشخیص فرق میلگرد و آرماتور یکی از بهترین منابع ، استفاده ازلغتنامه انگلیسی مهندسی عمران است.

تفاوت میلگرد و آرماتور

در این برنامه کوتاه آموزشی ویدئویی که توسط کارشناسان فنی رسانه آهن باکس تهیه شده است تفاوت مفهومی که بین میلگرد و آرماتور وجود دارد شرح داده شده است.

درصورت هرگونه سوال می توانید با کارشناسان آهن باکس از طریق آهن مشاور تماس بگیرید.

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد و قیمت پروفیل Z