آیین‌نامه‌های طراحی سازه‌های فولادی

آیین‌نامه‌های طراحی حاصل تحقیقات نظری و تجربی پژوهشگران در زمینه‌های مرتبط می باشد.

اغلب ضوابطی که در آیین نامه ها به صورت فرمول یا دستورالعمل ارائه شده است حاصل تلاش محققان و کارشناسانی است که نهایتا با قضاوت صحیح و مهندسی خود به آن دست یافته اند.

معروفترین آیین‌نامه‌های طراحی سازه های فولادی به شرح زیر می باشند.

آیین‌نامه‌های طراحی

آیین‌نامه AISC

آیین نامه AISC اصلی ترین و مهم ترین آیین نامه ای که حاوی ضوابط طراحی سازه های فولادی در کشور ایالات متحده آمریکاست.

آیین نامه AISC که مخفف (( American Institute of Steel Construction)) می باشد تا سال 1986 عمدتا مبتنی بر روش تنش مجاز بود. از آن سال به بعد آیین نامه AISC ضوابط طراحی را براساس روش مقاومت نهایی را نیز ارائه داد.

تفاوت این دو روش نتیجه تفاوت بین دو معیار تسلیم و معیار پلاستیک است.

آیین‌نامه‌های طراحی دیگر کشور آمریکا برای سازه های فولادی دیگر به شرح زیر می باشد.

  1. طراحی پل های فولادی: آیین نامه AASHTO
  2. طراحی پل های فولادی: آیین نامه AREA
  3. طراحی و اجرای جوش در سازه های فولادی: آیین نامه AWS
  4. طراحی مباحث خاص سازه فولادی: آیین نامه SSRC

آیین نامه BS

آیین نامه BS حاصل تحقیقات و پژوهش کارشناسان کشور انگلستان می باشد.

از دیگر آیین‌ نامه‌های طراحی کشور انگلستان به آیین نامه زیر می توان اشاره کرد.

  • آیین نامه BS449 برای ساختمان ها فولادی
  • آیین نامه BS153 برای پل های فولادی

آیین نامه DIN

آیین نامه DIN شامل DIN1050 و DV804 برای کشور آلمان می باشد که به ترتیب برای ساختمان های فلزی و پل های فلزی است.

آیین نامه CM56

آیین نامه CM56 برای ساختمانهای فولادی برای کشور فرانسه می باشد.

آیین نامه TUPM

آیین نامه TUPM برای ساختمانهای فولادی برای کشور روسیه می باشد.

آیین نامه AS4100

آیین نامه AS4100 برای ساختمانهای فولادی برای کشور استرالیا می باشد.

آیین نامه طراحی سازه های فولادی ایران

آیین نامه طراحی سازه های فولادی ایران به نام مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 10 می باشد. که عمدتا استخراج شده از آیین نامه AISC آمریکا می باشد.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد و آهن آلات