دلایل خوردگی میلگرد

خوردگی میلگرد در بتن به دلیل نبود پوشش کافی میلگرد یا همان کاور میلگرد رخ می‌دهد و تحت بعضی شرایط, دچار تهدید عوامل مخرب قرار می گیرد. این تهدیدها باعث خوردگی میلگردمی‌شود.

خوردگی میلگرد می تواند منشا شیمیایی، فیزیکی، حرارتی و یا میکروبیولوژیکی داشته باشد. که در این جا تنها به بررسی منشا شیمیایی به عنوان متداول ترین عامل خوردگی اکتفا می‌کنیم.

خوردگی میلگرد

واکنش سنگ دانه‌ای

عموما مصالح دانه‌ای بتن باید خنثی باشند و با سیمان و آب هیچ گونه واکنش شیمیایی انجام ندهند ولی گاهی واکنش قلیایی سیلیسی مابین ذرات سیلیس فعال در بعضی سنگ‌دانه‌ها وجود دارد که در مواجه با سیمان‌های پرقلیا اتفاق می‌افتد و منجر به افت مقاومت,انبساط زیاد, تجزیه و فروپاشی بتن می‌گردد و در نتیجه میلگرد بدون پوشش می‌شود و خوردگی میلگرد آغاز می‌گردد.

اثر اسیدها

اسیدها ممکن است به صورت طبیعی از تخریب و یا فساد گیاهان تولید شوند. سولفوریک اسید در بعضی شرایط طبیعی, مانند مجاری فاضلاب شهری و صنعتی به

وجود می‌آید. مجاورت بتن مسلح  با یک محیط اسیدی فرآیند دو مرحله ‌ای را سبب می‌شود.

درمرحله اول, واکنش اسید و باز رخ می‌دهد که در آن اسید با ترکیبات هیدراته موجود در خمیر سیمان  واکنش نشان می‌دهد که باعث تضعیف مقاومت بتن می‌شود و در مرحله دوم حذف کلسیم هیدروکسید از بتن است.

تخریب خمیر سیمان, ظاهر شدن ذرات شن و ماسه و رویت میلگردهای درحال خوردگی, نشان دهنده حمله اسیدی است.

اثر سولفات‌ها

ترکیبات سولفاتی به صورت طبیعی هم در خاک و هم در آب‌های زیرزمینی, سطحی و یا دریا یافت می‌شوند. این موارد در صنایعی نظیر پتروشیمی, پالایش نفت, تولید کاغذ و چوب, استخراج و تصفیه فلزات و غیره وجود دارند.

سولفات‌ها با بعضی مواد تشکیل دهنده‌ خمیر سیمان واکنش نشان می دهد و ضمن تخریب خمیر بتن باعثحجم 2.5 برابری آن می شود. حاصل این امر ایجاد ترک و پوک شدن بتن می‌گردد و سپس باعث خوردگی میلگرد می‌شود.

اثر کلریدها

یون کلرید موجود در مواد شیمیایی یخ زدا, آب شور, آب دریا, افزودنی‌های بتن حاوی کلسیم کلرید و غیره به پوشش بتنی محافظ میلگردها حمله کردهو باعث نرم شدن این پوشش و شروع واکنش خوردکی میلگرد می گردد.

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد زاگرس و قیمت قوطی 2*2