تیر مرکب یا تیر مختلط ترکیبی از مصالح فولادی و بتنی است.

با استفاده از اتصالات برشی مناسب می‌توان پوشش های بتنی را به بال فوقانی تیرها و شاهتیرهای فلزی یکپارچه نمود.

این اتصالات برشی که با پوشش بتنی درگیر می شوند تشکیل تیر مرکبرا می دهند که دارای سختی و مقاومت خمشی بیشتری نسبت به تیرهای فولادی تنها می باشند.

پوشش بتنی در این حالت جزیی از بال فشاری تیر می شود و در نتیجه محور خنثای مقطع به طرف بالا حرکت می نماید و ظرفیت کششی پایین تار خنثی افزایش پیدا می کند.

چنین طرحی, باعث کاهش سطح مقطع تیر فولادی و وزن واحد طول آن می شود و چون پوشش بتنی به منزله سقف ساختمان عمل می نماید, بنابراین تنها اتصالات برشی مقداری اضافه مخارج تولید می کنند.

تیر مرکب

برشگیرها

برشگیرها  اتصالات برشی گوناگونی هستند که برای تیر مرکب استفاده می شود.

انواع برشگیرها عبارت اند از: ورق های مورب جوش داده شده روی بال فوقانی, نبشی ها, ناودانی, گل میخ, میلگرد مارپیچ, و………که این اتصالات یکپارچگی لازم بین پوشش بتنی و تیر فولادی را به وجود می آورند.

برای انتقال نیروی برشی افقی از پوشش بتنی به تیر فولادی, اتصالات برشی یا برشگیرها در حقیقت نقش مهار را بازی می کنند و از جدا شدن پوشش بتنی از روی تیر جلوگیری به عمل می آورند.

محل اتصالات برشی باید طوری باشد که مزاحم عبور میلگردهای اصلی پوشش بتنی نشوند. برای اینکه مخارج نصب اتصالات برشی را روی  تیر مرکب کاهش دهیم آنها را باید در کارخانه به تیر فولادی جوش بدهیم که این مسئله دو اشکال را تولید می کند.

  1. اینکه اتصالات برشی ممکن است در هنگام حمل و نقل  آسیب ببینند.
  2. اتصالات در رفت و آمد روی بال فوقانی در هنگام نصب و قبل از بتن ریزی تولید اشکال می کنند.

به همین دلایل تمایل زیادی وجود دارد که این برشگیرها در پای کار جوش داده شود.

فراروانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهن باکس مرجع قیمت انواع ورق و آهن آلات و قیمت میلگرد