نشریه 543 مربوط به دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه بلوک می باشد. در این نشریه همچنین مبانی طراحی و نکات اجرایی تیرچه های پیش ساخته خرپایی و تیرچه های فولادی با جان باز نیز آموزش داده می شود.

لزوم کاربرد نشریه 543

در ایران، در چندسال اخیر استفاده از تیرچه و بلوک در سقف گسترش چشمگیری داشته است. سقف های تیرچه بلوک بدلیل عدم نیاز به قالب بندی و همچنین استفاده از مزایای سیستم پیش ساختگی شامل سرعت ساخت، کاهش هزینه قالب بندی و میلگرد گذاری، قابلیت داشتن کیفیت بالای ساخت در کارگاه تیرچه بلوک با جنبه های مثبت بتن ریزی در محل، یکی از پرکاربردترین سیستم های اجرای سقف محسوب می شوند.

با افزایش تولید و مصرف تیرچه و بلوک در کشور و شناخت فنی ناکافی عده ای از دست اندرکاران تولید و همچنین کمبود نشریه های معتبر در مورد ویژگی ها و مشخصات فنی و محاسبه انواع تیرچه های پیش ساخته، لزوم تدوین منبعی نسبتا جامع در این زمینه از مدت ها پیش احساس می شد، تا اینکه این نشریه توسط دفترنظام فنی اجرایی آماده گردید و شامل کلیه مراحل و فرایندهای مختلف ازتولید تا اجرا را پوشش می دهد.

نشریه 543

محتوای نشریه

خلاصه مطالب این نشریه به شرح ذیل می باشد:

  • معرفی سقف تیرچه بلوک
  • ضوابط طراحی و محدودیت های سقف تیرچه بلوک
  • نحوه تولید و جزئیات اجرایی سقف تیرچه بلوک
  • کنترل کیفیت تیرچه بلوک
  • دیتیل های اجرایی سقف تیرچه بلوک
  • روش محاسبه وزن سقف تیرچه بلوک
  • جداول محاسبه تیرچه های خرپایی
  • مبانی طراحی که شامل نحوه محاسبه میلگرد های کششی تیرچه، میلگرد مونتاژ، میلگرد های زیگزاگ یا دیاگونال (میلگرد برشی تیرچه)، محاسبه میلگرد ممان منفی و میلگرد حرارتی می باشد.
  • مثال های عددی برای شفاف شدن مبانی طراحی و محاسبات میلگرد های تیرچه و کلیه مبانی محاسباتی مربوط به سقف تیرچه بلوک

حدود کاربرد نشریه

دستگاه های اجرایی، مهندسین مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر می توانند از این نشریه به عنوان یک مرجع یا راهنما استفاده کنند.

برای تهیه رایگان نشریه می توانید از طریق آهن مشاور با کارشناسان آهنباکس تماس بگیرید.

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد اصفهان و قیمت تیرآهن اصفهان