آشنایی با مبحث 11 مقررات ملی ساختمان

مبحث 11 مقررات ملی ساختمان در مورد طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها می باشد که مقدمه ای از آن در ادامه مطلب برای شما آورده شده است.

مقدمه و معرفی

یکی از راه های توسعه صنعت ساختمان سازی، رویکرد جدی به اجرای صنعتی ساختمان ها می باشد. در کشور عزیزمان ایران نیز، سهم صنعتی سازی ساختمان نیز طی سال های اخیر رو به افزایش بوده و ضرورت دارد که ضوابط و مقررات منطبق با شرایط موجود در کشور برای هر یک از سیستم های صنعتی ساختمانی نیز تدوین گردد.

در همین راستا در سال 1383  اولین ویرایش مبحث 11 مقررات ملی ساختمان تحت عنوان اجرای صنعتی ساختمان ها تدوین و ابلاغ گردید که اختصاص به ساختمان های فولادی داشت.

دامنه کاربرد

در این مبحث تمرکز اصلی بر روی اجرای صنعتی سیستم های سازه ای ساختمان های فولادی و بتنی است. مشخصات مصالح مصرفی در روش صنعتی سازی ساختمان ها با ضوابط مبحث 5 مقررات ملی ساختمان هماهنگی داشته و در بخش شالوده ها نیز با ضوابط مبحث 7 مقررات ملی ساختمان هماهنگ می باشد.

در طراحی اجزا فولادی گرم نورد شده از ضوابط مبحث 10 مقررات ملی ساختمان و همچنین در طراحی قطعات بتنی در روش صنعتی سازی ساختمان از مبحث 9 مقررات ملی ساختمان استفاده می شود.

مبحث 11 مقررات ملی ساختمان

سیستم های صنعتی سازی در مبحث 11

با اذعان به اینکه آنچه در این مبحث آمده لزوما به همه ضرورت ها و مباحث صنعتی سازی در ساختمان پرداخته نشده و بدلیل گستردگی زیاد این سیستم ها، امکان درج همه آنها مقدور نبوده اما سعی شده سیستم های متداول صنعتی سازی در این ویرایش مطرح و الزامات آن مطرح شود.

در بخش  ساختمان های فولادی به ساختمان های فولادی با مقاطع گرم نورد شده و سیستم قاب فولادی سبک یا همان LSF پرداخته شده است و در بخش ساختمان های بتنی، به ساختمان های پیش ساخته، سیستم دیوار سازه ای بتن مسلح با قالب های عایق ماندگار ICF، سیستم پانل های پیش ساخته سبک سه بعدی 3D و سیستم قاب تونلی پرداخته شده است.

علاوه بر سیستم های یاد شده، سیستم های نوین دیگری نیز شامل سیستم های ترکیبی، ساختمانی و سازه ای مطرح است که بدلیل عدم فراگیری آنها در کشور، از تدوین مقررات برای آنها در مبحث 11 مقررات ملی ساختمان خودداری گردیده، اما برای اینگونه سیستم ها توصیه می شود به آخرین نشریه فناوری های ساختمان از انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مراجعه شود.

برای دریافت فایل پی دی اف رایگان کتاب می توانید از طریق آهن مشاور با کارشناسان آهن باکس تماس حاصل نمائید.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهن باکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و انواع پروفیل