مبحث دهم مقررات ملی ساختمان حداقل ضوابط و مقررات لازم را برای طراحی , تحلیل و اجرای ساختمان‌های فولادی تعیین می‌کند که شامل طراحی به روش تنش مجاز و طراحی به روش حالت‌های حدی می‌باشد. لیکن ترکیب این دو روش و فصل‌های مربوطه به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد.

کاربرد مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در محدوده ساختمان‌های با کاربری‌های مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد و شامل سازه‌های خاص از قبیل پل‌های جاده و راه‌آهن نیست.

مقررات مندرج در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان باید توام با معلومات و قضاوت مهندسی به کار رود.

لازم به ذکر است که بدلیل نتایج متفاوت, سازمان نظام مهندسی تنها طراحی به روش حدی را مجاز می داند.

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

خلاصه محتوای کلی این مبحث شامل موارد زیر می‌باشد:

مبانی این مبحث

طراحی ساختمان‌های فولادی به روش تنش مجاز:

 • کمانش موضعی
 • اعضای کششی
 • اعضای فشاری(ستون)
 • اعضای خمشی
 • تیرورق‌ها و تیرهای جعبه‌ای
 • اعضا تحت اثر تنش‌های مرکب
 • طراحی اعضا برای پیچش
 • تیر های مختلط
 • اتصالات و وسایل اتصال
 • مسائل ویژه در طرح و محاسبه
 • توجه به شرایط بهره برداری در طرح و محاسبه

طراحی سازه‌های فولادی به روش حدی:

 • کمانش موضعی
 • اعضای کششی
 • اعضای فشاری (ستون)
 • طراحی برای اعضا برای خمش
 • طراحی اعضا برای برش
 • طراحی اعضا برای ترکیب نیروی محوری و لنگر خمشی
 • طراحی اعضا برای پیچش و نیروهای ترکیبی همراه پیچش
 • طراحی اعضای مختلط
 • اتصالات و وسایل اتصال
 • توجه به شرایط بهره برداری در طرح و محاسبه

ضوابط طرح لرزه ای ساخت, نصب و کنترل

پیوست الف.         تیرهای لانه زنبوری

پیوست ب.           مشخصات مکانیکی فولادها

پیوست پ.           تنش‌های مجاز طراحی ستون‌ها

واژه‌نامه.

درصورت تمایل برای دریافت فایل پی دی اف آخرین ورژن مبحث دهم مقررات ملی ساختمان می توانید از طریق آهن مشاور با کارشناسان آهن باکس تماس بگیرید و فایل رایگان این مبحث را دریافت نمایید.

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد ابرکوه یزد و قیمت تیرآهن اصفهان