معرفی انواع ساختمان

انواع ساختمان به لحاظ مصالح مصرفی در سازه اصلی آنها معمولاً به هفت دسته تقسیم می شوند:

 1. ساختمان های فلزی
 2. ساختمان های بتنی
 3. ساختمان های خشت و گلی
 4. ساختمان های با مصالح بنایی
 5. ساختمان های چوبی
 6. ساختمان های صنعتی
 7. ساختمان های پیش ساخته

در ادامه به شرح مختصری در مورد هر یک از انواع ساختمان پرداخته می شود:

ساختمان های فلزی

انواع ساختمان
 • ساختمانهایی هستند که در اسکلت اصلی آنها از انواع پروفیلهای فولادی مانند ورق، ناودانی، نبشی، میلگرد، تسمه وغیره استفاده می شود و به کمک اتصالات جوشی یا پیچی به هم وصل می گردند.
 • سقف اینگونه ساختمان ها میتواند طاق ضربی،تیرچه وبلوک،کرمیت و سقف مرکب(کامپوزیت) باشد.
 • برای مقابله با زلزله درسازه اینگونه ساختمان ها میتوان از انواع مهاربند (بادبند) و یا اتصالات صلب (قاب خمشی) و یا از دیوار برشی فولادی بهره جست.

ساختمان های بتنی(بتن آرمه)

انواع ساختمان
 • با توجه به اینکه ضریب انبساط طولی آرماتور و بتن تقریباً با هم برابر است، این خصوصیت باعث شده است که ترکیب آرماتور و بتن، سازه محکمی را بوجود آورد.
 • بتن آرمه = بتن + آرماتور
 • بتن = دانه های سنگی + سیمان + آب + مواد افزودنی
 • معمولاً ستون و تیر اینگونه ساختمان ها از بتن آرمه ساخته می شود و سقف آنها میتواند از انواع دال، تیرچه و بلوک ، کرومیت وپانل های پیش ساخته باشد.

ساختمان های خشت و گلی

انواع ساختمان
 • اینگونه ساختمان ها به لحاظ ارزانی مصالح، بیشتر در روستاها ساخته می شود.ساختمانها و دیوار آنها را خشت و گل(کاه گل) تشکیل میدهد.
 • به لحاظ جلوگیری از پرت حرارت (از دست رفتن حرارت) دیوارها ضخیم ساخته می شوند (ضخیمتر از 35سانتیمتر) تا درمناطق سردسیری از ورود سرما از بیرون و در مناطق گرمسیری از ورود گرما از بیرون جلوگیری کند.
 • سقف اینگونه ساختمان ها می تواند چوبی یا گنبدی باشد، در مناطق سردسیری ایران (شمال ایران) بامها چوبی و درمناطق کویری و جنوبی، گنبدی اجرا می شود.
 • به لحاظ سنگینی ساختمان و مقاوم نبودن در مقابل زلزله، مورد قبول آیین نامه زلزله نیستند و برای زلزله های به بزرگی 5ریشتر به بالا آسیب پذیرند.

ساختمان های با مصالح بنایی

انواع ساختمان
 • منظور از ساختمان های با مصالح بنایی، ساختمان هایی است که با آجر و بلوک ساختمانی و یا با سنگ ساخته می شوند و تمام و یا قسمتی از بارهای قائم توسط دیوارهای با مصالح بنایی تحمل می گردد، بنابراین ساختمانی که در آن قسمتی از بارهای قائم توسط دیوارهای با مصالح بنایی و قسمتی دیگر توسط عناصر فلزی و یا بتن آرمه تحمل می شود در رده بندی انواع ساختمان به عنوان ساختمانهای با مصالح بنایی محسوب می شوند.
 • سقف این گونه ساختمانها می تواند تیرچه بلوک و یا طاق ضربی باشد.
 • برای مقابله با نیروی زلزله از کلاف های بتنی(شناژهای قائم و افقی) استفاده می شود.
 • حداکثر تعداد طبقات (بدون احتساب زیر زمین) برابر 2طبقه می باشد و همچنین تراز روی بام نسبت به متوسط تراز زمین مجاور نباید از 8متر تجاوز کند.
  نکته: زیر زمین طبقه ای است که تراز روی سقف آن نسبت به تراز زمین مجاور از 1/5متر بیشتر نباشد در غیر این صورت طبقه به حساب خواهد آمد.

ساختمان های چوبی

انواع ساختمان
 • ساختمانهایی هستند که اسکلت اصلی آنها را چوب تشکیل میدهد، سقف آنها معمولاً شیبدار می باشد و در مناطقی که چوب فراوان است، در حاشیه جنگلها مثل شمال ایران متداول هستند.
 • این گونه ساختمانها به لحاظ سبکی سقف و دیوارها در مقابل زلزله مقاوم، ولی در مقابل بار باد (طوفانها) آسیب پذیرند.

ساختمان های صنعتی

 • ساختمانهای صنعتی به لحاظ کاربری که دارند معمولاً برای کارخانجات تولیدی و صنعتی، انبارها، آشیانه ها، تعمیرگاه ها،فضاهای ورزشی و غیره استفاده می شوند.
 • اسکلت اصلی آنها را معمولاً قابهای سوله یا خرپاها تشکیل می دهد و برای پوشش سقف ازانواع لاپه به صورت ناودانی،  پروفیل Zو ورق گالوانیزه یا ایرانیت استفاده می شوند.

ساختمان های پیش ساخته

انواع ساختمان
 • برای اجرای سریع و همچنین در ساختمان های تیپ (هم شکل)، از ساختمان های پیش ساخته استفاده می شود که اسکلت اصلی آنها معمولاً بتنی یا فولادی یا پانلهای پیش ساخته می باشد.
 • دیوار و سقف این ساختمان ها در جای دیگر ساخته شده و در محل خودمونتاژ می شوند مشکل اصلی این گونه سازه ها آن است که در مقابل زلزله آسیب پذیرند.

برای آشنایی بیشتر با انواع ساختمان ها از لحاظ اهمیت و از لحاظ کاربرد به دانشنامه آهنباکس رجوع کنید.

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و آهن آلات