انتخاب بهترین میلگرد برای ساختمان

بهترین میلگرد برای ساختمان به عوامل زیادی از جمله نوع کاربری ساختمان، شرایط اقلیمی محل ساختمان، انتخاب نوع سیستم سازه ای بکار رفته در ساختمان، نوع طراحی سازه، توجیهات اقتصادی طرح و …. دارد لذا انتخاب یک نوع میلگرد به عنوان بهترین میلگرد برای ساختمان بطور کلی وجود ندارد وما نمی توانیم همواره استفاده از یک نوع میلگرد را به عنوان بهترین میلگرد مصرفی در نظر بگیریم.

تنوع نامحدود بتن مسلح از نظر فرم به نحوی ایمن و اقتصادی را فقط با استفاده از مصالح استاندارد شده می توان حاصل نمود.امروزه آیین نامه ها و استاندارد های زیادی در صنعت ساختمان آزمایشات و مصالح استانداردی را تهیه نموده اند که هم شکل و هم مواد فولادهای تقویتی جدید را تحت پوشش قرار می دهد.

انواع میلگرد مصرفی در بتن

شکل های اصلی تقویت کننده های استاندارد بتن شامل انواع میلگرد آجدار، شبکه های سیمی جوش شده، سیم های بافته شده، سیم ها و میلگردهای پیش تنیدگی و میلگردهای الیافی و غیره می باشند.( درصورت نیاز به کسب اطلاعت بیشتر می توانید به راهنمای ارائه شده توسط کمیته ACI-544 مراجعه نمایید.)

شبکه سیمی جوش شده

بهترین میلگرد برای ساختمان

هنگامی که آرماتورگذاری سبک تر در مواردی از قبیل روسازی های بتنی، پیاده روها، استخرها، مخازن و دال های کف نازک مورد نیاز باشد، معمولا استفاده از شبکه های سیمی جوش شده نسبت به آرماتورهای منفرد اقتصادی تر است.
شبکه سیمی جوش شده از سیم های فولادی از حدیده گذشته تشکیل شده اند که بصورت طولی و عرضی به ترتیبی قرار گرفته اند که ایجاد یک شبکه مربعی یا مستطیلی نمایند. سپس سیم ها در هر تقاطع بصورت الکتریکی بهم جوش می شوند. استفاده از شبکه سیمی جوش شده امکان آرماتورگذاری در سطوح وسیع با حداقل بازرسی و نظارت را فراهم می نماید.

میلگرد پیش تنیدگی

بهترین میلگرد برای ساختمان

فولاد مورد استفاده برای بتن پیش تنیده را می توان به سه گروه دسته بندی نمود:

  1.  سیم ها
  2. سیم های بافته شده
  3. میلگردها

در هر مورد، مقاومت فولاد پیش تنیدگی به مقدار قابل ملاحظه بیشتر از میلگردهای فولادی بتن آرمه استاندارد است و می توان آنها را بصورت تک رشته ای و یا گروهی در بتن پیش تنیده استفاده نمود.

موارد کاربرد میلگرد پیش تنیدگی

این نوع میلگرد در بتن های پیش تنیده و در قسمت هایی از سازه که بتن تحت کشش و خمش زیادی قرار دارد استفاده می شود، از جمله این مناطق می توان به دال ها و عرشه های پل ها اشاره نمود.

پس انتخاب بهترین میلگرد برای ساختمان منوط به انتخاب سازه مناسب منطبق با نوع کاربری سازه، آشنایی و تسلط کامل بر انواع میلگرد و تجربه طراح می باشد.

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد اصفهان و میلگرد 18