کف ستون چیست؟

کف ستون ها صفحاتی فلزی هستند که جهت استقرار ستون های فلزی در اسکلت فلزی در هنگام اجرای فونداسیون در پی ساختمان تعبیه می شوند.

ایستایی ساختمان ها مربوط است با اتصال آن با فونداسیون یا همان شالوده ساختمان. بنابراین مهندسین طراح و مجری بایستی در محاسبه و اجرای صحیح پایه های ستون ها و مهارکردن آنها در فونداسیون توجه و مهارت کافی داشته باشند.

از آنجایی که تنش مجاز فولاد خیلی بیشتر از تنش مجاز بتن فونداسیون می باشد برای اینکه نیروی زیادی از سطح مقطع کوچک ستون به فونداسیون منتقل شود از صفحه فولادی بنام صفحه تکیه گاهی یا صفحه کف ستون استفاده می شود تا نیروی زیاد پایه ستون را روی سطح بزرگتری از فونداسیون توزیع کند.

ضخامت صفحه کف ستون

ضخامت صفحه باید به اندازه ای باشد تا فشار وارده بر ساختمان را روی بتن تکیه گاهی بطور قابل قبولی توزیع نماید و علاوه بر آن کشش در میله مهار صفحه کف ستون را به شکل خمشی تحمل نماید.

درصورتی که ابعاد صفحه تقسیم فشار وارد بر آن زیاد باشد باید بوسیله لچکی هایی محکم شود و این قطعه ها باید بنحوی صحیح متصل شوند تا احتیاج به صفحه فشار خیلی ضخیم نباشد و توجیحات اقتصادی طرح مدنظر قرار گرفته شود. لچکی ها باید بنحوی با هم متصل شوند تا توزیع نیرو به سهولت انجام شود.

اگر نیروی وارده از ستون فشاری باشدباید ابعاد صفحه کف ستون  متناسب با ابعاد ستون در نظر گرفته شود بطوریکه تنش وارده از صفحه به پی از حد مجاز بیشتر نباشد اما اگر نیروی وارده از ستون تحت ممان اینرسی و یا لنگر خمشی باشد مقرون بصرفه است که صفحه کف ستون  در جهت لنگر غالب (در جهت ممان اینرسی بیشتر) ساخته شود تا فاصله بین میل مهار ها بیشتر باشد که در اینصورت صفحه را با لچکی های ساده و یا مرکب بر حسب مقادیر برش(V) و لنگر خمشی(M) تقویت می کنند. توجه شود که ضخامت صفحه باید متناسب با قطر میله های مهاری انتخاب و طراحی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص طراحی صفحه کف ستون می توانید به مبحث 10 مقررات ملی ساختمان رجوع کنید.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و آهن آلات