قیمت سنگ آهن

قیمت سنگ آهن چگونه در ایران تعیین می شود.

در پی اختلاف نظر به وجود آمده در مبانی قیمت گذاری سنگ آهن بین شرکت های معدنی و فولادی کشور ، پس از مذاکرات طولانی

نهایتاً در سال ۱۳۸۵ توافقی بین شرکت های معدنی و فولادی به عمل آمد. که نرخ فروش کنستانتره سنگ آهن تابعی از میانگین قیمت

فروش شمش تولیدی شرکت فولاد خوزستان باشد.

قیمت سنگ آهن

بطور مثال:

نرخ فروش کنسانتره چادرملو به شرکت های فولاد مبارکه و خوزستان به ترتیب شامل ضرایب ۱۲ و ۱۰ درصد و برای نرخ فروش گندله، ضریب

۲۳ درصد میانگین قیمت فروش شمش فولاد خوزستان در دوره های ۳ ماهه و تعمیم میانگین سالانه برای ۴ دوره ۳ ماهه، توافق و تا پایان

سال ۱۳۹۱ به همین نحو عمل گردید.

همچنین ضرایب در سال ۱۳۹۳ به ترتیب ۱۶, ۱۴, ۲۳ تعیین گردید.

آزادسازی قیمت سنگ آهن

آزادسازی قیمت سنگ آهن , فروش داخل و یا افزایش نسبی از ۴۰ درصد به ۷۰ درصد قیمت های جهانی با وجود تمام گمانه زنی ها هنوز

تصمیمی در این رابطه گرفته نشده و قیمت سنگ آهن برای فولادسازان دولتی کماکان بر مبنای ضریبی از شمش فولاد  خوزستان محاسبه

می شود.

به نظر می رسد اجبار شرکت های تولید کننده سنگ آهن به فروش آن به فولادسازان داخلی با قیمت بسیار پایین تر از قیمت جهانی در

سال های گذشته، با هدف کاهش قیمت فولاد مورد استفاده در صنایع مختلف از جمله صنعت خودروسازی و مسکن بوده است. به این امید

که جلب رضایت عمومی را ایجاد کند. ولی تعیین دستوری قیمت در سطحی کمتر از نرخ واقعی، باعث توزیع غیربهینه منابع و در نهایت

کاهش رفاه اجتماعی شده است.

این کاهش قیمت باعث می شود توسعه بازار محصولات با تهدید جدی مواجه شود. به عبارت دیگر، دولت با کاهش  دستوری قیمت سنگ

آهن، توجیه اقتصادی احداث کارخانجات جدید سنگ آهن را از بین برده و توان جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه صنعت

استخراج سنگ آهن و تأمین مواد اولیه کافی برای صنعت فولاد و همچنین افزایش فرصت های شغلی مرتبط با آن را محدود کرده است.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهن باکس مرجع قیمت و فروش میلگرد, انواع ورق , پروفیل و محصولات فولادی

Scroll Up