میلگرد هیربد زرندیه

میلگرد هیربد زرندیه

قیمت میلگرد

میلگرد آجدار آنالیز A2 و A3 و A4 سایز متنوع تولید کارخانه فولاد هیربد زرندیه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

آخرین بروزرسانی : شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم 8300
3 10 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم اعلام نشده
4 12 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 8200
5 14 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 8100
6 16 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 8100
7 18 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 7950
8 20 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 7950
9 22 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 7950
10 25 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 7950
11 28 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 8050
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 8050
13 25 شاخه اجدار A4 کارخانه هیربد کیلوگرم اعلام نشده

Scroll Up