گالوانیزه گرم

گالوانیزه گرم یعنی فرو بردن فولاد یا دیگر فلزات در روی مذاب.

در واقع برای جلوگیری از خوردگی و اکسیده شدن ورق های فولادی را گالوانیزه می کنند.

گالوانیزه گرم

مزایای گالوانیزه کردن

مزایای گالوانیزه کردن نسبت به سایر روش ها به شرح زیر می باشد:

 1. هزینه نهایی این روش به نسبت سایر روش های دیگر برای پوشش فولاد یا سایر فلزات, بسیار ارزان تر است. در واقع صرفه اقتصادی بیشتری به سایر روش ها دارد.
 2. عمر و دوام روش گالوانیزه گرم بیشتر و قابل اطمینان تر از سایر روش های دیگر است.
 3. گالوانیزه گرم این امکان را ایجاد می کند که همه قسمت های فلز با هر شکل و اندازه ای گالوانیزه گردد.
 4. گالوانیزه گرم کردن نوعی خود ترمیمی برای فلز ایجاد می کند. یعنی در صورت خراشیدگی و خوردگیهای کوچک پوشش گالوانیزه, خاصیت بازسازی دارد.

معایب فرآیند گالوانیزه گرم

معایب فرآیند گالوانیزه گرم را نیز به پارامترهای متعددی نظیر:

 1. کیفیت و چسبندگی پوشش روی.
 2. درصد خالصیت فلز روی.
 3. عنصرهای آلیاژی در فلز روی.
 4. آماده سازی و پاکسازی در فرآیند گالوانیزه کردن.

روش های گالوانیزه گرم

روش های گالوانیزه گرم عموما به دو دسته تقسیم بندی می شوند:

 1. روش گالوانیزه کردن به صورت تر
 2. روش گالوانیزه کردن به صورت خشک

در روش اول فلز مربوطه را بعد از چربی گیری و تمییز کردن و اسید شویی داخل فلز مذاب روی غوطه ور می کنند. ولی در روش خشک پیش از اینکه فلز را داخل

حوضچه  مذاب روی فرو کنند فلز مربوطه را داخل حوضچه حاوی محلول روان ساز می کنند.

روش گالوانیزه تر

روش گالوانیزه گرم به ترتیب به شرح زیر می باشد:

 • چربی گیری
 • شستشو
 • اکسید زدایی
 • شستشو
 • روانساز
 • مذاب روی
 • زدایش روی اضافی
 • سرد کردن در آب
 • سرد کردن در هوا

روش گالوانیزه خشک

 • چربی گیری
 • شستشو
 • اکسید زدایی
 • شستشو
 • محلول روانساز
 • خشک کردن
 • مذاب روی
 • زدایش روی اضافی
 • سرد کردن در آب
 • سرد کردن در هوا

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد

آهن باکس مرجع قیمت و فروش انواع میلگرد, ورق های گالوانیزه, روغنی و سیاه

 

 

 

Scroll Up