قیمت لوله گالوانیزه

قیمت لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه با طول ۶ متر و سایز ۱/۲ الی ۲

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages


آخرین بروزرسانی :۲۰-۱۲-۱۳۹۷

ردیفسایز (inch)سایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)قیمت ( ریال)وزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)
1 1/2 21.3 2 6 90,500 6.9 کارخانه قزوین 90,500

2 3/4 26.7 2 6 90,500 8.6 کارخانه قزوین 90,500

3 1 33.4 2 6 90,500 10.7 کارخانه قزوین 90,500

4 1.1/4 42.2 2 6 90,500 13.4 کارخانه قزوین 90,500

5 1.1/2 48.3 2 6 90,500 15.2 کارخانه قزوین 90,500

6 2 60.3 2 6 88,500 18.9 کارخانه قزوین 88,500

7 1/2 21.3 2.5 6 90,500 8.2 کارخانه قزوین 90,500

8 3/4 26.7 2.5 6 88,500 10.3 کارخانه قزوین 88,500

9 1 33.4 2.5 6 88,500 12.9 کارخانه قزوین 88,500

10 1.1/4 42.2 2.5 6 88,500 16.3 کارخانه قزوین 88,500

11 1.1/2 48.3 2.5 6 88,500 18.5 کارخانه قزوین 88,500

12 2 60.3 2.5 6 88,500 23.1 کارخانه قزوین 88,500