قیمت نبشی ناودانی و سپری

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

نبشی ناودانی سپری

نبشی

نبشیقیمت نبشی اصفهان | آخرین به روز رسانی : ۱۸-۰۲-۱۳۹۷

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدمحل تحویلقیمت ( ریال)
1436کیلوگرماصفهان30,300
2446کیلوگرماصفهان30,200
3536کیلوگرماصفهان30,300
4546کیلوگرماصفهان30,200
5556کیلوگرماصفهان30,200
6646کیلوگرماصفهان30,800
7656کیلوگرماصفهان30,300
8666کیلوگرماصفهان30,300
9756کیلوگرماصفهان31,300
10776کیلوگرماصفهان30,800
11866کیلوگرماصفهان30,500
12876کیلوگرماصفهان30,400
13886کیلوگرماصفهان30,300
1410106کیلوگرماصفهان30,300


ناودانی

ناودانی

ناودانیقیمت ناودانی اصفهان | آخرین به روز رسانی : ۱۸-۰۲-۱۳۹۷

ردیفسایز ناودانی (cm)طول شاخه (m)واحدمحل تحویلقیمت ( ریال)
1812کیلوگرماصفهان30,300
286کیلوگرماصفهان30,300
3126کیلوگرماصفهان30,300
41212کیلوگرماصفهان30,300
5146کیلوگرماصفهان30,300
61412کیلوگرماصفهان30,300
7106کیلوگرماصفهان30,300


سپری

سپریقیمت سپری اصفهان | آخرین به روز رسانی : ۱۸-۰۲-۱۳۹۷

ردیفسایز سپری (cm)طول (m)واحدمحل تحویلقیمت ( ریال)
146کیلوگرماصفهان30,000
256کیلوگرماصفهان30,000