قیمت نبشی

قیمت نبشی

قیمت روز انواع نبشی

 


قیمت نبشی اصفهان

آخرین بروزرسانی : 11 اسفند 1400

سایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (ریال)
نبشی سایز 32.56کیلوگرم187000
نبشی سایز 426کیلوگرم180000
نبشی سایز 446کیلوگرم-
نبشی سایز 536کیلوگرم-
نبشی سایز 546کیلوگرم168000
نبشی سایز 556کیلوگرم-
نبشی سایز 646کیلوگرم-
نبشی سایز 656کیلوگرم-
نبشی سایز 666کیلوگرم166000
نبشی سایز 776کیلوگرم-
نبشی سایز 886کیلوگرم165000
نبشی سایز 10106کیلوگرم167000
نبشی سایز 121212کیلوگرم167000


نبشی صنعتی اصفهان

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۸

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
7 8 6 کیلوگرم 42 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
1 10 6 کیلوگرم 51.5 st37 کارخانه تبریز 4750
3 12 6 کیلوگرم 62.5 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
9 14 6 کیلوگرم 74 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
5 16 6 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز 4780
8 8 12 کیلوگرم 84.5 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
2 10 12 کیلوگرم 103 st37 کارخانه تبریز 4750
4 12 12 کیلوگرم 125 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
10 14 12 کیلوگرم 148 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده


نبشی تهران

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۸

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
1 6 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4690
2 8 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه مشهد 4690
3 10 6 کیلوگرم 40 st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
4 8 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
5 12 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
6 14 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
7 16 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد اعلام نشده


نبشی آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 4 2.5 9 6 کیلوگرم کارخانه 11700
2 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه 11550
3 4 4 15 6 کیلوگرم کارخانه 11450
4 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه 11450
5 5 5 23 6 کیلوگرم کارخانه 11450
6 6 5 27 6 کیلوگرم کارخانه 11450
7 6 6 33 6 کیلوگرم کارخانه 11550
8 7 5 32 6 کیلوگرم کارخانه 11350
9 7 7 44 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
10 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه 11450
11 10 10 88 6 کیلوگرم کارخانه 11550
12 12 12 128 6 کیلوگرم کارخانه 11550
13 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
14 12 12 260 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
15 13 12 283 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
16 13 13 304 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
17 14 12 305 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
18 14 14 352 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
19 15 15 405 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
20 16 14 418 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
21 16 16 461 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده


نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 2.5 3 7 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
2 2.5 4 9 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
3 3 3 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
4 3 4 8.2 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
5 3.8 3 10.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
6 3.8 4 13.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
7 3.5 4 13.8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
8 4 2.5 10 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
9 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
10 4 4 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11600
11 4.5 3 12.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
12 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
13 4.5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 12100
14 5 3 14 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11800
15 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11700
16 5 5 22.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11600
17 5 6 27 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
18 6 3 20 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
19 6 4 22 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11800
20 6 5 27.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11700
21 6 6 32.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11600
22 6.3 4 23.8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
23 6.3 5 28.8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
24 6.3 6 34 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
25 7 4 26.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 12200
26 7 5 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 12200
27 7 6 38 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 12200
28 7 7 44 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 12200
29 7.5 5 34.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 12100
30 7.5 6 41 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 12100
31 7.5 7 47.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
32 8 6 44 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11700
33 8 7 51 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11650
34 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11600
35 10 7 64 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 12100
36 10 8 73.2 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
37 10 10 90 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
38 4.5 3 25 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
39 4.5 5 37.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
40 5 4 37 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
41 5 5 42 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
42 5 6 53.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
43 6 5 55 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
44 6 6 65 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
45 6.3 4 48 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
46 6.3 5 57.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
47 6.3 6 68 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
48 7 6 77 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
49 7 7 88 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
50 7.5 5 69 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 12300
51 7.5 6 82.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 12300
52 8 7 102 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 11850
53 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده


نبشی بناب تبریز

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 4 2.5 9.5 6 کیلوگرم کارخانه 12000
2 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه 11690
3 4 3.5 12 6 کیلوگرم کارخانه 11680
4 4 4 13.5 6 کیلوگرم کارخانه 11590
5 5 2.5 12 6 کیلوگرم کارخانه 12000
6 5 3 14 6 کیلوگرم کارخانه 11790
7 5 3.5 16 6 کیلوگرم کارخانه 11780
8 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه 11690
9 5 4.5 20 7 کیلوگرم کارخانه 11680
10 5 5 23 8 کیلوگرم کارخانه 11590
11 6 3 17 9 کیلوگرم کارخانه 12000
12 6 4 22 10 کیلوگرم کارخانه 11790
13 6 5 27 11 کیلوگرم کارخانه 11690


نبشی منظومه

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 4 3 متوسط 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
2 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 11300
3 5 5 22 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 11300
4 6 6 30 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 11300
5 8 8 57 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده


قیمت نبشی ظهوریان مشهد

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۹

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 3 2.5 7.5 6 کیلوگرم کارخانه 10600
2 3 3 8 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
3 4 3 10 6 کیلوگرم کارخانه 10600
4 5 3 15 6 کیلوگرم کارخانه 10600
5 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه 10600
6 5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه 10600
7 6 5 28 6 کیلوگرم کارخانه 10600
8 8 7 57 7 کیلوگرم کارخانه 10600
9 10 10 85 8 کیلوگرم کارخانه 10600


نبشی شکفته مشهد

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 3 2.5 7.5 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 11600
2 4 3 9 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 11600
3 4 4 12 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
4 5 4 15 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 11600
5 5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
6 6 5 22 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 11600
7 6 6 22 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
8 8 7 52 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 11600
9 10 10 87 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 11600


نبشی اسپیرال

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 2.5 2 5.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
2 2.5 3 7 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
3 2.5 4 9.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 11880
4 3 2 6.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 12000
5 3 3 8.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 11920
6 4 2 9.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
7 4 4 15.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 11890


قیمت نبشی ابهر

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۹

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 10 10 89 6 کیلوگرم کارخانه ابهر 8700
2 12 12 123 6 کیلوگرم کارخانه ابهر 8700
3 10 10 177 12 کیلوگرم کارخانه ابهر 8850
4 12 12 245 12 کیلوگرم کارخانه ابهر 8850