قیمت نبشی

قیمت نبشی

قیمت روز انواع نبشی

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

قیمت نبشی اصفهان

آخرین بروزرسانی : شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
2 10 10 88-90 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4750
3 12 12 125 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
4 13 12 23 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
5 13 13 25 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
6 14 12 25 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
7 14 14 29 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده


نبشی صنعتی اصفهان

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
7 8 6 کیلوگرم 42 st37 کارخانه تبریز 4400
1 10 6 کیلوگرم 51.5 st37 کارخانه تبریز 4400
3 12 6 کیلوگرم 62.5 st37 کارخانه تبریز 4400
9 14 6 کیلوگرم 74 st37 کارخانه تبریز 4400
5 16 6 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز 4400
8 8 12 کیلوگرم 84.5 st37 کارخانه تبریز 4400
2 10 12 کیلوگرم 103 st37 کارخانه تبریز 4400
4 12 12 کیلوگرم 125 st37 کارخانه تبریز 4400
10 14 12 کیلوگرم 148 st37 کارخانه تبریز 4400
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 کارخانه تبریز 4400


نبشی تهران

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
1 6 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
2 8 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه مشهد 4350
3 10 6 کیلوگرم 40 st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
4 8 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
5 12 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
6 14 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
7 16 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد اعلام نشده


نبشی آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 4 2.5 14 6 کیلوگرم کارخانه 4550
2 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه 4450
3 4 4 14 6 کیلوگرم کارخانه 4300
4 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
5 5 5 22 6 کیلوگرم کارخانه 4300
6 6 4 22 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
7 6 6 34 6 کیلوگرم کارخانه 4300
8 8 8 57 6 کیلوگرم کارخانه 4300
9 10 10 90 6 کیلوگرم کارخانه 4350
10 12 12 129 6 کیلوگرم کارخانه 4350
11 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
12 12 12 260 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
13 13 12 283 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
14 13 13 304 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
15 14 12 305 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
16 14 14 352 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
17 15 15 405 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
18 16 14 418 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
19 16 16 461 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده


نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 3 3 9 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
2 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
3 4 4 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4440
4 4.5 3 12.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4650
5 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
6 4.5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4600
7 5 3 14 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
8 5 4 18.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
9 5 5 22.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4450
10 6 4 22 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
11 6 5 27.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
12 6 6 32.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4400
13 6.3 4 29 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
14 6.3 6 34 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4610
15 7 5 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
16 7 6 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
17 7 7 38.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
18 7.5 5 35 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
19 7.5 6 41 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
20 8 6 44 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
21 8 7 51 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4400
22 8 8 73 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
23 10 8 85 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
24 10 10 90 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4350
25 4.5 3 25 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
26 4.5 5 37 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4800
27 5 3 28 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
28 5 4 37 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
29 5 5 45 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4650
30 5 6 54 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
31 6 4 44 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
32 6 5 55 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
33 6 6 65 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4580
34 6.3 4 58 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
35 6.3 6 68.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4810
36 7 5 63.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
37 7.5 5 69 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
38 7.5 6 82.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
39 8 7 115.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
40 8 8 115.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4600
41 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4550


نبشی بناب تبریز

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 4 3 سبک 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
2 4 4 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
3 5 3/5 سبک 6 کیلوگرم کارخانه 4500
4 5 4/5 متوسط 6 کیلوگرم کارخانه 4500
5 5 5 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
6 6 4 سبک 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
7 6 5 متوسط 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
8 6 6 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده


نبشی منظومه

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 4 3 متوسط 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
2 5 4 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4350
3 5 5 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4350
4 6 6 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4350
5 8 8 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده


قیمت نبشی ظهوریان مشهد

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 3 2.5 7.5 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
2 4 3 12 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
3 4 4 12 6 کیلوگرم کارخانه 4400
4 5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه 4400
5 6 5 28 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
6 8 7 53 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
7 10 10 85 6 کیلوگرم کارخانه 4400


نبشی شکفته مشهد

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 3 2.5 سبک 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
3 4 3 سبک 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4350
5 4 4 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
7 5 3 سبک 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4350
9 5 4 متوسط 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
11 5 5 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
13 6 5 سبک 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
15 6 6 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
17 8 7 سبک 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4350
19 8 8 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
21 10 8 سبک 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده


نبشی اسپیرال

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 2 2 4.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
2 2 3 5.6 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
3 2.5 2 5.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 4715
4 2.5 3 7.1 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
5 3 2 6 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 4675
6 3 2.5 7.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
7 3 3 8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
8 4 2 9 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
9 4 3 12 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
10 4 4 15.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 4580
11 4.5 3 13.3 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
12 4.5 4 17.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
13 4.5 5 21.9 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
14 5 3 16.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
15 5 4 19.8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
16 5 5 24.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
17 6 4 24.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
18 6 5 28.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
19 6 6 33.8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده


قیمت نبشی ابهر

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 10 10 89 6 کیلوگرم کارخانه ابهر اعلام نشده
2 12 12 123 6 کیلوگرم کارخانه ابهر اعلام نشده
3 10 10 177 12 کیلوگرم کارخانه ابهر اعلام نشده
4 12 12 245 12 کیلوگرم کارخانه ابهر اعلام نشده