قیمت نبشی

قیمت نبشی

قیمت روز انواع نبشی

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

قیمت نبشی اصفهان

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4480
2 10 10 88-90 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4480
3 12 12 125 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4480


نبشی صنعتی اصفهان

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
7 8 6 کیلوگرم 42 st37 کارخانه تبریز 4760
1 10 6 کیلوگرم 47 st37 کارخانه تبریز 4760
3 12 6 کیلوگرم 60 st37 کارخانه تبریز 4760
9 14 6 کیلوگرم 73 st37 کارخانه تبریز 4760
5 16 6 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز 4760
8 8 12 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز 4760
2 10 12 کیلوگرم 95 st37 کارخانه تبریز 4760
4 12 12 کیلوگرم 120 st37 کارخانه تبریز 4760
10 14 12 کیلوگرم 145 st37 کارخانه تبریز 4760
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 کارخانه تبریز 4760


نبشی تهران

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
1 6 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4500
2 8 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه مشهد 4500
3 10 6 کیلوگرم 40 st37 کارخانه مشهد 4500
4 8 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه مشهد 4500


نبشی آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 4 3 14 6 کیلوگرم کارخانه 4550
2 4 4 11 6 کیلوگرم کارخانه 4550
3 5 3 14 6 کیلوگرم کارخانه 4550
4 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
5 5 5 22 6 کیلوگرم کارخانه 4550
6 6 4 22 6 کیلوگرم کارخانه 4500
7 6 6 34 6 کیلوگرم کارخانه 4500
8 8 6 57 6 کیلوگرم کارخانه 4500
9 10 10 90 6 کیلوگرم کارخانه 4500
10 12 12 129 6 کیلوگرم کارخانه 4550
11 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
12 12 12 260 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
13 13 12 283 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
14 13 13 304 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
15 14 12 305 12 کیلوگرم کارخانه 5450
16 14 14 352 12 کیلوگرم کارخانه 5450
17 15 15 405 12 کیلوگرم کارخانه 5450
18 16 14 418 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
19 16 16 461 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده


نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 3 3 9 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4810
2 4 3 10.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4760
3 4 4 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4740
4 4.5 3 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
5 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
6 4.5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4810
7 5 3 15 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4760
8 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4740
9 5 5 22 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4740
10 6 4 24 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4760
11 6 5 28 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4750
12 6 6 31 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4740
13 6.3 5 29 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
14 6.3 6 34 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
15 7 5 26.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
16 7 6 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
17 7 7 38.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5110
18 7.5 5 35 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
19 7.5 6 41 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
20 8 6 45 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4720
21 8 7 50 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
22 8 8 55 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
23 10 8 85 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4720
24 10 10 90 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
25 4.5 3 33 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
26 4.5 4 38 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
27 5 3 38 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
28 5 4 32 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
29 5 5 39 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
30 5 6 46 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
31 5 54 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
32 6 5 56 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
33 6 6 62 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
34 6.3 5 58 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
35 6.3 6 68 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
36 7 5 64 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
37 7.5 5 70 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
38 7.5 6 82 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
39 8 7 90 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
40 8 8 100 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
41 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده


نبشی بناب تبریز

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 4 3 سبک 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
2 4 4 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
3 5 3 سبک 6 کیلوگرم کارخانه 4650
4 5 4 متوسط 6 کیلوگرم کارخانه 4650
5 5 5 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه 4650
6 6 4 سبک 6 کیلوگرم کارخانه 4650
7 6 5 متوسط 6 کیلوگرم کارخانه 4650
8 6 6 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه 4650


نبشی منظومه

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 5 4 متوسط 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4290
2 5 5 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4290
3 6 6 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4290


قیمت نبشی ظهوریان مشهد

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 3 3 سبک 6 کیلوگرم کارخانه 4500
2 4 3 سبک 6 کیلوگرم کارخانه 4500
3 4 4 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه 4500
4 5 4 سبک 6 کیلوگرم کارخانه 4500
5 6 5 سبک 6 کیلوگرم کارخانه 4500
6 8 7 سبک 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
7 10 10 سبک 6 کیلوگرم کارخانه 4500


نبشی شکفته مشهد

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 3 2.5 7 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4700
3 4 3 15 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4700
6 5 3 15 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4700
7 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4700
8 5 5 22 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4700
9 6 5 25 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4700
10 6 6 30 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4700
11 8 7 45 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4700
12 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4700
13 10 8 85 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4700


نبشی اسپیرال

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 2 2 4.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 4815
2 2 3 5.6 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
3 2.5 2 5.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 4845
4 2.5 3 7.1 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
5 3 2 6.6 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 4840
6 3 2.5 7.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
7 3 3 8.6 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
8 4 2 10 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 4815
9 4 3 12 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 4705
10 4 4 15.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 4700
11 4.5 3 13.3 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
12 4.5 4 17.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
13 4.5 5 21.9 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
14 5 3 16.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 4690
15 5 4 19.8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 4675
16 5 5 24.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 4845
17 6 4 24.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 4675
18 6 5 28.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 4675
19 6 6 33.8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 4675


قیمت نبشی ابهر

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 10 10 89 6 کیلوگرم کارخانه ابهر 4700
2 12 12 123 6 کیلوگرم کارخانه ابهر اعلام نشده
3 10 10 177 12 کیلوگرم کارخانه ابهر اعلام نشده
4 12 12 245 12 کیلوگرم کارخانه ابهر اعلام نشده