قیمت نبشی

قیمت نبشی

قیمت روز انواع نبشی

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

قیمت نبشی اصفهان

آخرین بروزرسانی : شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
2 10 10 88-90 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4750
3 12 12 125 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
4 13 12 23 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
5 13 13 25 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
6 14 12 25 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
7 14 14 29 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده


نبشی صنعتی اصفهان

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
7 8 6 کیلوگرم 42 st37 کارخانه تبریز 4850
1 10 6 کیلوگرم 51.5 st37 کارخانه تبریز 4850
3 12 6 کیلوگرم 62.5 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
9 14 6 کیلوگرم 74 st37 کارخانه تبریز 4750
5 16 6 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز 4750
8 8 12 کیلوگرم 84.5 st37 کارخانه تبریز 4850
2 10 12 کیلوگرم 103 st37 کارخانه تبریز 4850
4 12 12 کیلوگرم 125 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
10 14 12 کیلوگرم 148 st37 کارخانه تبریز 4750
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 کارخانه تبریز 4750


نبشی تهران

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
1 6 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4830
2 8 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه مشهد 4830
3 10 6 کیلوگرم 40 st37 کارخانه مشهد 4830
4 8 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
5 12 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4830
6 14 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4830
7 16 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4830


نبشی آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 4 2.5 14 6 کیلوگرم کارخانه 4850
2 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه 4900
3 4 4 14 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
4 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
5 5 5 22 6 کیلوگرم کارخانه 4800
6 6 4 22 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
7 6 6 34 6 کیلوگرم کارخانه 4800
8 8 8 57 6 کیلوگرم کارخانه 4800
9 10 10 90 6 کیلوگرم کارخانه 4800
10 12 12 129 6 کیلوگرم کارخانه 4800
11 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
12 12 12 260 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
13 13 12 283 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
14 13 13 304 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
15 14 12 305 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
16 14 14 352 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
17 15 15 405 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
18 16 14 418 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
19 16 16 461 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده


نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 3 3 9 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
2 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
3 4 4 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4900
4 4.5 3 12.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5100
5 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5100
6 4.5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5100
7 5 3 14 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
8 5 4 18.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
9 5 5 22.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4850
10 6 4 22 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
11 6 5 27.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
12 6 6 32.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4900
13 6.3 4 29 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
14 6.3 6 34 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
15 7 5 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5200
16 7 6 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
17 7 7 38.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
18 7.5 5 35 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
19 7.5 6 41 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5100
20 8 6 44 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
21 8 7 51 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4900
22 8 8 73 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
23 10 8 85 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
24 10 10 90 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4900
25 4.5 3 25 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 5200
26 4.5 5 37 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
27 5 3 28 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
28 5 4 37 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
29 5 5 45 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
30 5 6 54 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
31 6 4 44 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
32 6 5 55 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
33 6 6 65 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
34 6.3 4 58 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
35 6.3 6 68.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
36 7 5 63.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 5200
37 7.5 5 69 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 5200
38 7.5 6 82.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 5200
39 8 7 115.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4900
40 8 8 115.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
41 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4900


نبشی بناب تبریز

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 4 3 سبک 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
2 4 4 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
3 5 3 سبک 6 کیلوگرم کارخانه 5380
4 5 4 متوسط 6 کیلوگرم کارخانه 5280
5 5 5 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه 5280
6 6 4 سبک 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
7 6 5 متوسط 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
8 6 6 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده


نبشی منظومه

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 4 3 متوسط 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
2 5 4 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4590
3 5 5 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
4 6 6 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
5 8 8 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4590


قیمت نبشی ظهوریان مشهد

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 3 2.5 7.5 6 کیلوگرم کارخانه 4830
2 4 3 12 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
3 4 4 12 6 کیلوگرم کارخانه 4830
4 5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه 4830
5 6 5 28 6 کیلوگرم کارخانه 4830
6 8 7 53 6 کیلوگرم کارخانه 4830
7 10 10 85 6 کیلوگرم کارخانه 4830


نبشی شکفته مشهد

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 3 2.5 7 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4830
3 4 3 15 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4830
6 5 3 15 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4830
7 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
8 5 5 22 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
9 6 5 25 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
10 6 6 30 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
11 8 7 45 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4830
12 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
13 10 8 85 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده


نبشی اسپیرال

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 2 2 4.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
2 2 3 5.6 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
3 2.5 2 5.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 4985
4 2.5 3 7.1 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
5 3 2 6 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 4945
6 3 2.5 7.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
7 3 3 8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
8 4 2 9 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 4930
9 4 3 12 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
10 4 4 15.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 4850
11 4.5 3 13.3 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
12 4.5 4 17.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
13 4.5 5 21.9 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
14 5 3 16.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
15 5 4 19.8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
16 5 5 24.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
17 6 4 24.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
18 6 5 28.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
19 6 6 33.8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده


قیمت نبشی ابهر

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 10 10 89 6 کیلوگرم کارخانه ابهر 4850
2 12 12 123 6 کیلوگرم کارخانه ابهر اعلام نشده
3 10 10 177 12 کیلوگرم کارخانه ابهر اعلام نشده
4 12 12 245 12 کیلوگرم کارخانه ابهر اعلام نشده