قیمت نبشی

قیمت نبشی

قیمت روز انواع نبشی

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

قیمت نبشی اصفهان

آخرین بروزرسانی : شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
2 10 10 88-90 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4750
3 12 12 125 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
4 13 12 23 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
5 13 13 25 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
6 14 12 25 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
7 14 14 29 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده


نبشی صنعتی اصفهان

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۸

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
7 8 6 کیلوگرم 42 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
1 10 6 کیلوگرم 51.5 st37 کارخانه تبریز 4750
3 12 6 کیلوگرم 62.5 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
9 14 6 کیلوگرم 74 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
5 16 6 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز 4780
8 8 12 کیلوگرم 84.5 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
2 10 12 کیلوگرم 103 st37 کارخانه تبریز 4750
4 12 12 کیلوگرم 125 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
10 14 12 کیلوگرم 148 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده


نبشی تهران

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۸

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
1 6 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4690
2 8 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه مشهد 4690
3 10 6 کیلوگرم 40 st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
4 8 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
5 12 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
6 14 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
7 16 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد اعلام نشده


نبشی آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 4 2.5 9 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
2 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
3 4 4 15 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
4 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه 7400
5 5 5 23 6 کیلوگرم کارخانه 7400
6 6 5 27 6 کیلوگرم کارخانه 7400
7 6 6 31 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
8 7 7 44 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
9 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
10 10 10 88 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
11 12 12 128 6 کیلوگرم کارخانه 7450
12 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
13 12 12 260 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
14 13 12 283 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
15 13 13 304 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
16 14 12 305 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
17 14 14 352 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
18 15 15 405 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
19 16 14 418 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
20 16 16 461 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده


نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 2.5 3 7 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
2 2.5 4 9 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
3 3 3 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
4 3 4 8.2 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
5 3.8 3 10.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
6 3.8 4 13.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 8100
7 3.5 4 13.8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
8 4 2.5 10 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 8000
9 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 7800
10 4 4 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 7700
11 4.5 3 12.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
12 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
13 4.5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
14 5 3 14 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
15 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
16 5 5 22.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 7550
17 5 6 27 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 8000
18 6 3 20 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 8100
19 6 4 22 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 7700
20 6 5 27.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 7750
21 6 6 32.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 7600
22 6.3 4 23.8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 8100
23 6.3 5 28.8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 8050
24 6.3 6 34 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
25 7 4 26.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 8100
26 7 5 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 8050
27 7 6 38 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 8000
28 7 7 44 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 7800
29 7.5 5 34.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 8100
30 7.5 6 41 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 8000
31 7.5 7 47.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
32 8 6 44 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
33 8 7 51 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
34 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
35 10 7 64 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 8100
36 10 8 73.2 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
37 10 10 90 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 7600
38 4.5 3 25 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
39 4.5 5 37.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
40 5 4 37 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
41 5 5 42 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
42 5 6 53.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
43 6 5 55 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
44 6 6 65 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
45 6.3 4 48 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
46 6.3 5 57.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
47 6.3 6 68 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
48 7 6 77 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
49 7 7 88 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
50 7.5 5 69 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
51 7.5 6 82.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
52 8 7 102 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
53 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده


نبشی بناب تبریز

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 4 2.5 9.5 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
2 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه 7800
3 4 3.5 12 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
4 4 4 13.5 6 کیلوگرم کارخانه 7580
5 5 2.5 12 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
6 5 3 14 6 کیلوگرم کارخانه 7800
7 5 3.5 16 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
8 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه 7580
9 5 4.5 20 7 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
10 5 5 23 8 کیلوگرم کارخانه 7370
11 6 3 17 9 کیلوگرم کارخانه 7740
12 6 4 22 10 کیلوگرم کارخانه 7440
13 6 5 27 11 کیلوگرم کارخانه 7390


نبشی منظومه

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 4 3 متوسط 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
2 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 7100
3 5 5 22 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
4 6 6 30 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 7100
5 8 8 57 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 7050


قیمت نبشی ظهوریان مشهد

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 3 2.5 7.5 6 کیلوگرم کارخانه 7450
2 3 3 8 6 کیلوگرم کارخانه 7450
3 4 4 10 6 کیلوگرم کارخانه 7450
4 5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه 7450
5 6 5 28 6 کیلوگرم کارخانه 7450
6 8 8 57 6 کیلوگرم کارخانه 7450
7 10 10 85 6 کیلوگرم کارخانه 7450


نبشی شکفته مشهد

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 3 2.5 7.5 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 7150
2 4 3 9 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
3 4 4 12 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 7150
4 5 4 15 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 7150
5 5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
6 6 6 27 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
7 6 5 22 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 7150
8 8 7 52 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
9 10 10 87 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده


نبشی اسپیرال

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 2.5 2 5.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
2 2.5 3 7 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
3 2.5 4 9.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 7805
4 3 2 6.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
5 3 3 8.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
6 4 2 9.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 7970
7 4 4 15.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 7690


قیمت نبشی ابهر

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 10 10 89 6 کیلوگرم کارخانه ابهر اعلام نشده
2 12 12 123 6 کیلوگرم کارخانه ابهر اعلام نشده
3 10 10 177 12 کیلوگرم کارخانه ابهر اعلام نشده
4 12 12 245 12 کیلوگرم کارخانه ابهر اعلام نشده

Scroll Up