قیمت نبشی

قیمت نبشی

قیمت روز انواع نبشی

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

قیمت نبشی اصفهان

آخرین بروزرسانی : شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
2 10 10 88-90 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4750
3 12 12 125 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
4 13 12 23 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
5 13 13 25 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
6 14 12 25 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
7 14 14 29 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده


نبشی صنعتی اصفهان

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۸

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
7 8 6 کیلوگرم 42 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
1 10 6 کیلوگرم 51.5 st37 کارخانه تبریز 4750
3 12 6 کیلوگرم 62.5 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
9 14 6 کیلوگرم 74 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
5 16 6 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز 4780
8 8 12 کیلوگرم 84.5 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
2 10 12 کیلوگرم 103 st37 کارخانه تبریز 4750
4 12 12 کیلوگرم 125 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
10 14 12 کیلوگرم 148 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده


نبشی تهران

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۸

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
1 6 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4690
2 8 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه مشهد 4690
3 10 6 کیلوگرم 40 st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
4 8 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
5 12 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
6 14 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
7 16 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد اعلام نشده


نبشی آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 4 2.5 9 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
2 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه 5470
3 4 4 15 6 کیلوگرم کارخانه 5370
4 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه 5370
5 5 5 23 6 کیلوگرم کارخانه 5370
6 6 5 27 6 کیلوگرم کارخانه 5370
7 6 6 31 6 کیلوگرم کارخانه 5370
8 7 7 44 6 کیلوگرم کارخانه 5370
9 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه 5320
10 10 10 88 6 کیلوگرم کارخانه 5320
11 12 12 128 6 کیلوگرم کارخانه 5370
12 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
13 12 12 260 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
14 13 12 283 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
15 13 13 304 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
16 14 12 305 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
17 14 14 352 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
18 15 15 405 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
19 16 14 418 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
20 16 16 461 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده


نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 3 3 8.2 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
2 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5550
3 4 4 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5500
4 4.5 3 12.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
5 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
6 4.5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5650
7 5 3 14 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5520
8 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5500
9 5 5 22.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5470
10 5 6 27 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5600
11 6 3 20 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5600
12 6 4 22 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5520
13 6 5 27.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5500
14 6 6 32.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5470
15 6.3 4 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5650
16 6.3 5 28.8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5620
17 6.3 6 34 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
18 7 5 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
19 7 6 38 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5650
20 7 7 44 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
21 7.5 5 34.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
22 7.5 6 41 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
23 7.5 7 47.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
24 8 6 44 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5600
25 8 7 51 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5550
26 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
27 10 7 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
28 10 8 73.2 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
29 10 10 90 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 5500
30 4.5 3 25 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
31 4.5 5 37.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 5850
32 5 4 37 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
33 5 5 42 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
34 5 6 53.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 5800
35 6 5 55 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
36 6 6 65 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
37 6.3 4 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 5850
38 6.3 5 57.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 5820
39 6.3 6 68 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
40 7 5 63 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
41 7.5 5 69 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
42 7.5 6 82.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
43 8 7 102 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 5750
44 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 5700


نبشی بناب تبریز

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه 5540
2 4 4 13.5 6 کیلوگرم کارخانه 5490
3 5 3 14 6 کیلوگرم کارخانه 5510
4 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه 5490
5 5 5 23 6 کیلوگرم کارخانه 5460
6 6 3 17 6 کیلوگرم کارخانه 5590
7 6 4 22 6 کیلوگرم کارخانه 5510
8 6 5 27 6 کیلوگرم کارخانه 5490


نبشی منظومه

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 4 3 متوسط 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
2 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 5390
3 5 5 22 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 5390
4 6 6 30 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 5390
5 8 8 57 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 5390


قیمت نبشی ظهوریان مشهد

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 3 2.5 7.5 6 کیلوگرم کارخانه 5400
2 3 3 12 6 کیلوگرم کارخانه 5400
3 4 4 12 6 کیلوگرم کارخانه 5400
4 5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه 5400
5 6 5 28 6 کیلوگرم کارخانه 5400
6 8 8 53 6 کیلوگرم کارخانه 5400
7 10 10 85 6 کیلوگرم کارخانه 5400


نبشی شکفته مشهد

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 3 2.5 سبک 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 5420
2 4 3 سبک 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 5420
3 4 4 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 5420
4 5 3 سبک 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
5 5 4 متوسط 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 5420
6 5 5 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
7 6 5 سبک 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 5420
8 6 6 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
9 8 7 سبک 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 5420
10 8 8 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
11 10 8 سبک 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
12 10 10 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده


نبشی اسپیرال

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 2 2 4.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
2 2 3 5.6 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
3 2.5 2 5.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 5665
4 2.5 3 7.1 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 5655
5 3 2 6 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 5625
6 3 2.5 7.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
7 3 3 8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 5545
8 4 2 9 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 5660
9 4 3 12 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
10 4 4 15.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 5530
11 4.5 3 13.3 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
12 4.5 4 17.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
13 4.5 5 21.9 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
14 5 3 16.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
15 5 4 19.8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
16 5 5 24.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
17 6 4 24.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
18 6 5 28.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
19 6 6 33.8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده


قیمت نبشی ابهر

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 10 10 89 6 کیلوگرم کارخانه ابهر اعلام نشده
2 12 12 123 6 کیلوگرم کارخانه ابهر اعلام نشده
3 10 10 177 12 کیلوگرم کارخانه ابهر اعلام نشده
4 12 12 245 12 کیلوگرم کارخانه ابهر اعلام نشده

Scroll Up