قیمت نبشی

قیمت نبشی

قیمت روز انواع نبشی

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

قیمت نبشی اصفهان

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
2 10 10 88-90 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
3 12 12 125 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده


نبشی صنعتی اصفهان

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
7 8 6 کیلوگرم 42 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
1 10 6 کیلوگرم 47 st37 کارخانه تبریز 4720
3 12 6 کیلوگرم 60 st37 کارخانه تبریز 4720
9 14 6 کیلوگرم 73 st37 کارخانه تبریز 4720
5 16 6 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز 4720
8 8 12 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
2 10 12 کیلوگرم 95 st37 کارخانه تبریز 4720
4 12 12 کیلوگرم 120 st37 کارخانه تبریز 4720
10 14 12 کیلوگرم 145 st37 کارخانه تبریز 4720
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 کارخانه تبریز 4720


نبشی تهران

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
1 6 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4630
2 8 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه مشهد 4630
3 10 6 کیلوگرم 40 st37 کارخانه مشهد 4630
4 8 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه مشهد 4630
5 12 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4630
6 14 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4630
7 16 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4630


نبشی آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 4 3 14 6 کیلوگرم کارخانه 4750
2 4 4 11 6 کیلوگرم کارخانه 4700
3 5 3 14 6 کیلوگرم کارخانه 4650
4 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
5 5 5 22 6 کیلوگرم کارخانه 4650
6 6 4 22 6 کیلوگرم کارخانه 4650
7 6 6 34 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
8 8 6 57 6 کیلوگرم کارخانه 4650
9 10 10 90 6 کیلوگرم کارخانه 4650
10 12 12 129 6 کیلوگرم کارخانه 4650
11 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
12 12 12 260 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
13 13 12 283 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
14 13 13 304 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
15 14 12 305 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
16 14 14 352 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
17 15 15 405 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
18 16 14 418 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
19 16 16 461 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده


نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 3 3 9 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
2 4 3 10.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4700
3 4 4 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
4 4.5 3 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4830
5 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4810
6 4.5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4780
7 5 3 15 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4730
8 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4710
9 5 5 22 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4700
10 6 4 24 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4880
11 6 5 28 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4740
12 6 6 31 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4730
13 6.3 5 29 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4930
14 6.3 6 34 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4920
15 7 5 26.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4950
16 7 6 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4950
17 7 7 38.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4900
18 7.5 5 35 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4930
19 7.5 6 41 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4930
20 8 6 45 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4700
21 8 7 50 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4690
22 8 8 55 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4660
23 10 8 85 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
24 10 10 90 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
25 4.5 3 33 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 5030
26 4.5 4 38 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 5010
27 5 3 32 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4930
28 5 4 39 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4910
29 5 5 46 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4900
30 5 6 54 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 5180
31 6 49 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4940
32 6 5 56 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4930
33 6 6 62 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4920
34 6.3 5 58 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 5130
35 6.3 6 68 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 5120
36 7 5 64 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 5150
37 7.5 5 70 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 5130
38 7.5 6 82 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 5130
39 8 7 90 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4900
40 8 8 100 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4890
41 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده


نبشی بناب تبریز

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 4 3 سبک 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
2 4 4 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
3 5 3 سبک 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
4 5 4 متوسط 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
5 5 5 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
6 6 4 سبک 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
7 6 5 متوسط 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
8 6 6 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده


نبشی منظومه

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 5 4 متوسط 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4520
2 5 5 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4540
3 6 6 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4550


قیمت نبشی ظهوریان مشهد

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 3 3 سبک 6 کیلوگرم کارخانه 4610
2 4 3 سبک 6 کیلوگرم کارخانه 4610
3 4 4 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه 4610
4 5 4 سبک 6 کیلوگرم کارخانه 4610
5 6 5 سبک 6 کیلوگرم کارخانه 4610
6 8 7 سبک 6 کیلوگرم کارخانه 4610
7 10 10 سبک 6 کیلوگرم کارخانه 4610


نبشی شکفته مشهد

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 3 2.5 7 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4630
3 4 3 15 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4630
6 5 3 15 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4630
7 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
8 5 5 22 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
9 6 5 25 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4630
10 6 6 30 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
11 8 7 45 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4630
12 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
13 10 8 85 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4630


نبشی اسپیرال

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 2 2 4.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
2 2 3 5.6 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
3 2.5 2 5.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
4 2.5 3 7.1 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
5 3 2 6.6 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 3950
6 3 2.5 7.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 3950
7 3 3 8.6 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 3950
8 4 2 10 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 3950
9 4 3 12 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 3950
10 4 4 15.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 3950
11 4.5 3 13.3 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
12 4.5 4 17.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
13 4.5 5 21.9 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
14 5 3 16.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
15 5 4 19.8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
16 5 5 24.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
17 6 4 24.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
18 6 5 28.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
19 6 6 33.8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده


قیمت نبشی ابهر

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 10 10 89 6 کیلوگرم کارخانه ابهر 4700
2 12 12 123 6 کیلوگرم کارخانه ابهر اعلام نشده
3 10 10 177 12 کیلوگرم کارخانه ابهر اعلام نشده
4 12 12 245 12 کیلوگرم کارخانه ابهر اعلام نشده