قیمت نبشی

قیمت نبشی

قیمت روز انواع نبشی

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

قیمت نبشی اصفهان

آخرین بروزرسانی : شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
2 10 10 88-90 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4750
3 12 12 125 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
4 13 12 23 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
5 13 13 25 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
6 14 12 25 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
7 14 14 29 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده


نبشی صنعتی اصفهان

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۸

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
7 8 6 کیلوگرم 42 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
1 10 6 کیلوگرم 51.5 st37 کارخانه تبریز 4750
3 12 6 کیلوگرم 62.5 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
9 14 6 کیلوگرم 74 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
5 16 6 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز 4780
8 8 12 کیلوگرم 84.5 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
2 10 12 کیلوگرم 103 st37 کارخانه تبریز 4750
4 12 12 کیلوگرم 125 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
10 14 12 کیلوگرم 148 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده


نبشی تهران

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۸

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
1 6 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4690
2 8 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه مشهد 4690
3 10 6 کیلوگرم 40 st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
4 8 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
5 12 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
6 14 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
7 16 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد اعلام نشده


نبشی آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 4 2.5 9 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
2 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه 6650
3 4 4 15 6 کیلوگرم کارخانه 6550
4 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه 6550
5 5 5 23 6 کیلوگرم کارخانه 6550
6 6 5 27 6 کیلوگرم کارخانه 6550
7 6 6 31 6 کیلوگرم کارخانه 6550
8 7 7 44 6 کیلوگرم کارخانه 6550
9 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه 6550
10 10 10 88 6 کیلوگرم کارخانه 6600
11 12 12 128 6 کیلوگرم کارخانه 6600
12 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
13 12 12 260 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
14 13 12 283 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
15 13 13 304 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
16 14 12 305 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
17 14 14 352 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
18 15 15 405 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
19 16 14 418 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
20 16 16 461 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده


نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 3 4 8.2 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6800
2 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6550
3 4 4 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6500
4 4.5 3 12.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
5 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
6 4.5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6700
7 5 3 14 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6600
8 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6600
9 5 5 22.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6550
10 5 6 27 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
11 6 3 20 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6700
12 6 4 22 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6570
13 6 5 27.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6560
14 6 6 32.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6500
15 6.3 4 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6700
16 6.3 5 28.8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6700
17 6.3 6 34 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
18 7 5 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6750
19 7 6 38 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6700
20 7 7 44 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6700
21 7.5 5 34.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6700
22 7.5 6 41 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6700
23 7.5 7 47.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
24 8 6 44 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6750
25 8 7 51 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6750
26 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 6700
27 10 7 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
28 10 8 73.2 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
29 10 10 90 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
30 4.5 3 25 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
31 4.5 5 37.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
32 5 4 37 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
33 5 5 42 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
34 5 6 53.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
35 6 5 55 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
36 6 6 65 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
37 6.3 4 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
38 6.3 5 57.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
39 6.3 6 68 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
40 7 5 63 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
41 7.5 5 69 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
42 7.5 6 82.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
43 8 7 102 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
44 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده


نبشی بناب تبریز

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه 6640
2 4 4 13.5 6 کیلوگرم کارخانه 6590
3 5 3 14 6 کیلوگرم کارخانه 6690
4 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه 6640
5 5 5 23 6 کیلوگرم کارخانه 6590
6 6 3 17 6 کیلوگرم کارخانه 6790
7 6 4 22 6 کیلوگرم کارخانه 6660
8 6 5 27 6 کیلوگرم کارخانه 6650


نبشی منظومه

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 4 3 متوسط 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
2 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 6500
3 5 5 22 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 6500
4 6 6 30 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 6500
5 8 8 57 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 6500


قیمت نبشی ظهوریان مشهد

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 3 2.5 7.5 6 کیلوگرم کارخانه 6450
2 3 3 8 6 کیلوگرم کارخانه 6450
3 4 4 10 6 کیلوگرم کارخانه 6450
4 5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه 6450
5 6 5 28 6 کیلوگرم کارخانه 6450
6 8 8 57 6 کیلوگرم کارخانه 6450
7 10 10 85 6 کیلوگرم کارخانه 6450


نبشی شکفته مشهد

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 3 2.5 7.5 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 6450
2 4 3 9 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 6450
3 4 4 12 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 6450
4 5 4 15 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 6450
5 5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
6 6 6 27 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
7 6 5 22 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 6450
8 8 7 52 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
9 10 10 87 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده


نبشی اسپیرال

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 2 2 4.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
2 2 3 5.6 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
3 2.5 2 5.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 6675
4 2.5 3 7.1 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 6665
5 3 2 6 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 6735
6 3 2.5 7.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
7 3 3 8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 6755
8 4 2 9 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 6770
9 4 3 12 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
10 4 4 15.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 6540
11 4.5 3 13.3 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
12 4.5 4 17.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
13 4.5 5 21.9 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
14 5 3 16.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
15 5 4 19.8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
16 5 5 24.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
17 6 4 24.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
18 6 5 28.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
19 6 6 33.8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده


قیمت نبشی ابهر

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 10 10 89 6 کیلوگرم کارخانه ابهر اعلام نشده
2 12 12 123 6 کیلوگرم کارخانه ابهر اعلام نشده
3 10 10 177 12 کیلوگرم کارخانه ابهر اعلام نشده
4 12 12 245 12 کیلوگرم کارخانه ابهر اعلام نشده

Scroll Up