قیمت نبشی

قیمت نبشی

قیمت روز انواع نبشی

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

قیمت نبشی اصفهان

آخرین بروزرسانی : شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
2 10 10 88-90 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4750
3 12 12 125 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
4 13 12 23 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
5 13 13 25 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
6 14 12 25 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
7 14 14 29 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده


نبشی صنعتی اصفهان

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۸

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
7 8 6 کیلوگرم 42 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
1 10 6 کیلوگرم 51.5 st37 کارخانه تبریز 4750
3 12 6 کیلوگرم 62.5 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
9 14 6 کیلوگرم 74 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
5 16 6 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز 4780
8 8 12 کیلوگرم 84.5 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
2 10 12 کیلوگرم 103 st37 کارخانه تبریز 4750
4 12 12 کیلوگرم 125 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
10 14 12 کیلوگرم 148 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده


نبشی تهران

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۸

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
1 6 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4690
2 8 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه مشهد 4690
3 10 6 کیلوگرم 40 st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
4 8 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
5 12 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
6 14 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
7 16 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد اعلام نشده


نبشی آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 4 2.5 9 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
2 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه 10950
3 4 4 15 6 کیلوگرم کارخانه 10850
4 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه 10850
5 5 5 23 6 کیلوگرم کارخانه 10850
6 6 5 27 6 کیلوگرم کارخانه 10850
7 6 6 33 6 کیلوگرم کارخانه 10850
8 7 5 32 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
9 7 7 44 6 کیلوگرم کارخانه 10850
10 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه 10850
11 10 10 88 6 کیلوگرم کارخانه 10850
12 12 12 128 6 کیلوگرم کارخانه 10850
13 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
14 12 12 260 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
15 13 12 283 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
16 13 13 304 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
17 14 12 305 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
18 14 14 352 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
19 15 15 405 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
20 16 14 418 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
21 16 16 461 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده


نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 2.5 3 7 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
2 2.5 4 9 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
3 3 3 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
4 3 4 8.2 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
5 3.8 3 10.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
6 3.8 4 13.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
7 3.5 4 13.8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
8 4 2.5 10 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
9 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 10850
10 4 4 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 10750
11 4.5 3 12.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
12 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
13 4.5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11750
14 5 3 14 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 10950
15 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 10850
16 5 5 22.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 10750
17 5 6 27 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
18 6 3 20 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
19 6 4 22 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 10950
20 6 5 27.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 10850
21 6 6 32.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 10750
22 6.3 4 23.8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
23 6.3 5 28.8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
24 6.3 6 34 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
25 7 4 26.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
26 7 5 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
27 7 6 38 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
28 7 7 44 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
29 7.5 5 34.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
30 7.5 6 41 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
31 7.5 7 47.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
32 8 6 44 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 10950
33 8 7 51 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 10850
34 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 10750
35 10 7 64 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11250
36 10 8 73.2 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
37 10 10 90 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
38 4.5 3 25 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
39 4.5 5 37.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
40 5 4 37 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
41 5 5 42 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
42 5 6 53.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
43 6 5 55 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
44 6 6 65 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
45 6.3 4 48 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
46 6.3 5 57.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
47 6.3 6 68 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
48 7 6 77 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
49 7 7 88 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
50 7.5 5 69 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
51 7.5 6 82.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
52 8 7 102 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
53 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده


نبشی بناب تبریز

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 4 2.5 9.5 6 کیلوگرم کارخانه 11500
2 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه 11100
3 4 3.5 12 6 کیلوگرم کارخانه 11090
4 4 4 13.5 6 کیلوگرم کارخانه 11000
5 5 2.5 12 6 کیلوگرم کارخانه 11500
6 5 3 14 6 کیلوگرم کارخانه 11200
7 5 3.5 16 6 کیلوگرم کارخانه 11190
8 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه 11100
9 5 4.5 20 7 کیلوگرم کارخانه 10900
10 5 5 23 8 کیلوگرم کارخانه 11000
11 6 3 17 9 کیلوگرم کارخانه 11500
12 6 4 22 10 کیلوگرم کارخانه 11200
13 6 5 27 11 کیلوگرم کارخانه 11100


نبشی منظومه

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 4 3 متوسط 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
2 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
3 5 5 22 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 10600
4 6 6 30 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 10600
5 8 8 57 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده


قیمت نبشی ظهوریان مشهد

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 3 2.5 7.5 6 کیلوگرم کارخانه 8200
2 3 3 8 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
3 4 3 10 6 کیلوگرم کارخانه 8200
4 5 3 15 6 کیلوگرم کارخانه 8200
5 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه 8200
6 5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه 8200
7 6 5 28 6 کیلوگرم کارخانه 8200
8 8 7 57 7 کیلوگرم کارخانه 8200
9 10 10 85 8 کیلوگرم کارخانه 8200


نبشی شکفته مشهد

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 3 2.5 7.5 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 11100
2 4 3 9 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 11100
3 4 4 12 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
4 5 4 15 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 11000
5 5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
6 6 5 22 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 11000
7 6 6 22 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
8 8 7 52 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 11000
9 10 10 87 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 11000


نبشی اسپیرال

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 2.5 2 5.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
2 2.5 3 7 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
3 2.5 4 9.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 11230
4 3 2 6.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 11350
5 3 3 8.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 11270
6 4 2 9.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 11520
7 4 4 15.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 11240


قیمت نبشی ابهر

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۹

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 10 10 89 6 کیلوگرم کارخانه ابهر 8700
2 12 12 123 6 کیلوگرم کارخانه ابهر 8700
3 10 10 177 12 کیلوگرم کارخانه ابهر 8850
4 12 12 245 12 کیلوگرم کارخانه ابهر 8850

Scroll Up