قیمت نبشی

قیمت نبشی

قیمت روز انواع نبشی

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

قیمت نبشی اصفهان

آخرین بروزرسانی : شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
2 10 10 88-90 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4750
3 12 12 125 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
4 13 12 23 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
5 13 13 25 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
6 14 12 25 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
7 14 14 29 12 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده


نبشی صنعتی اصفهان

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
7 8 6 کیلوگرم 42 st37 کارخانه تبریز 4400
1 10 6 کیلوگرم 51.5 st37 کارخانه تبریز 4400
3 12 6 کیلوگرم 62.5 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
9 14 6 کیلوگرم 74 st37 کارخانه تبریز 4400
5 16 6 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز 4400
8 8 12 کیلوگرم 84.5 st37 کارخانه تبریز 4400
2 10 12 کیلوگرم 103 st37 کارخانه تبریز 4400
4 12 12 کیلوگرم 125 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
10 14 12 کیلوگرم 148 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 کارخانه تبریز 4400


نبشی تهران

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
1 6 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4350
2 8 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه مشهد 4350
3 10 6 کیلوگرم 40 st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
4 8 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
5 12 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
6 14 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد اعلام نشده
7 16 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد اعلام نشده


نبشی آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 4 2.5 9 6 کیلوگرم کارخانه 4600
2 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه 4450
3 4 4 15 6 کیلوگرم کارخانه 4350
4 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
5 5 5 23 6 کیلوگرم کارخانه 4350
6 6 5 27 6 کیلوگرم کارخانه 4350
7 6 6 31 6 کیلوگرم کارخانه 4350
8 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه 4250
9 10 10 88 6 کیلوگرم کارخانه 4170
10 12 12 128 6 کیلوگرم کارخانه 4170
11 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
12 12 12 260 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
13 13 12 283 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
14 13 13 304 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
15 14 12 305 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
16 14 14 352 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
17 15 15 405 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
18 16 14 418 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
19 16 16 461 12 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده


نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 3 3 9 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4480
2 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
3 4 4 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
4 4.5 3 12.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4580
5 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
6 4.5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4530
7 5 3 14 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
8 5 4 18.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
9 5 5 22.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4370
10 6 4 22 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
11 6 5 27.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
12 6 6 32.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4370
13 6.3 5 29 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4580
14 6.3 6 34 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4580
15 7 5 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4550
16 7 6 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
17 7 7 38.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
18 7.5 5 35 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
19 7.5 6 41 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4580
20 8 6 44 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
21 8 7 51 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4390
22 8 8 73 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
23 10 8 85 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
24 10 10 90 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 4320
25 4.5 3 25 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4780
26 4.5 5 37 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
27 5 3 28 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
28 5 4 37 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
29 5 5 45 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
30 5 6 54 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
31 6 4 44 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
32 6 5 55 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
33 6 6 65 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4570
34 6.3 4 58 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
35 6.3 6 68.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4780
36 7 5 63.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4750
37 7.5 5 69 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4780
38 7.5 6 82.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4780
39 8 7 115.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4590
40 8 8 115.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
41 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 4520


نبشی بناب تبریز

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه 4430
2 5 3 14 6 کیلوگرم کارخانه 4430
3 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه 4400
4 5 5 23 6 کیلوگرم کارخانه 4400
5 6 3 17 6 کیلوگرم کارخانه 4530
6 6 4 22 6 کیلوگرم کارخانه 4400
7 6 5 27 6 کیلوگرم کارخانه 4400


نبشی منظومه

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 4 3 متوسط 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان اعلام نشده
2 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4250
3 5 5 22 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4250
4 6 6 30 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4250
5 8 8 57 6 کیلوگرم کارخانه اصفهان 4250


قیمت نبشی ظهوریان مشهد

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 3 2.5 7.5 6 کیلوگرم کارخانه 4340
2 4 3 12 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
3 4 4 12 6 کیلوگرم کارخانه 4340
4 5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه 4340
5 6 5 28 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده
6 8 7 53 6 کیلوگرم کارخانه 4340
7 10 10 85 6 کیلوگرم کارخانه اعلام نشده


نبشی شکفته مشهد

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 3 2.5 سبک 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
2 4 3 سبک 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
3 4 4 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4350
4 5 3 سبک 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
5 5 4 متوسط 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
6 5 5 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4350
7 6 5 سبک 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
8 6 6 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
9 8 7 سبک 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4350
10 8 8 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
11 10 8 سبک 6 کیلوگرم کارخانه مشهد اعلام نشده
12 10 10 سنگین 6 کیلوگرم کارخانه مشهد 4300


نبشی اسپیرال

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 2 2 4.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
2 2 3 5.6 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
3 2.5 2 5.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 4695
4 2.5 3 7.1 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
5 3 2 6 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 4655
6 3 2.5 7.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
7 3 3 8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 4575
8 4 2 9 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 4640
9 4 3 12 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
10 4 4 15.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال 4560
11 4.5 3 13.3 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
12 4.5 4 17.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
13 4.5 5 21.9 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
14 5 3 16.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
15 5 4 19.8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
16 5 5 24.4 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
17 6 4 24.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
18 6 5 28.5 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده
19 6 6 33.8 6 کیلوگرم کارخانه اسپیرال اعلام نشده


قیمت نبشی ابهر

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 10 10 89 6 کیلوگرم کارخانه ابهر اعلام نشده
2 12 12 123 6 کیلوگرم کارخانه ابهر اعلام نشده
3 10 10 177 12 کیلوگرم کارخانه ابهر اعلام نشده
4 12 12 245 12 کیلوگرم کارخانه ابهر اعلام نشده