قیمت میلگرد شاهین بناب

قیمت میلگرد شاهین بناب

قیمت میلگرد

میلگرد A3 شاخه آجدار کارخانه فولاد صنعت بناب (شاهین بناب)

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 11000
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 10850
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
4 8 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 10850
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 10700
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 10700
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 10700
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 10700
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 10700
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 10700
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 10700
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 10700

Scroll Up