قیمت سیم 1.5

سیم مفتولی سیاه

آخرین بروزرسانی :۲۰-۱۲-۱۳۹۷

ردیفضخامت (mm)حالتوزن کلاف (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)واحد قیمتقیمت ( ریال)
1 1.5 کلاف (تسمه) 18 تا 20 اصفهان 64,000 کیلو 64,000

2 1.5 کلاف (فابریک) 15 تهران 68,000 کیلو 68,000

3 2.5 کلاف (تسمه) 20 تا 25 اصفهان 64,000 کیلو 64,000

4 1.5 کلاف فابریک (سلفون دار) 15 تهران 68,500 کیلو 68,500

5 2.5 کلاف (فابریک) 15 تهران 68,000 کیلو 68,000

6 2.5 کلاف فابریک (سلفون دار) 15 تهران 68,500 کیلو 68,500