صنایع فولاد کرمان (بردسیر)

قیمت میلگرد بردسیر کرمان

میلگرد بردسیر کرمان

قیمت میلگرد

میلگرد آجدار آنالیز A2 و A3 در سایز های متفاوت کارخانه صنایع فولاد کرمان (بردسیر)

آخرین بروزرسانی :۱۳-۱۱-۱۳۹۷

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدوزنقیمت ( ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 7.600 42,400
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 7.600 42,700
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 10 تماس بگیرید
4 12 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 10 40,900
5 14 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 14 40,300
6 16 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 18 40,300
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 23 تماس بگیرید
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 18 تماس بگیرید