میلگرد بردسیر کرمان

میلگرد بردسیر کرمان

قیمت میلگرد

میلگرد آجدار آنالیز A2 و A3 در سایز های متفاوت کارخانه صنایع فولاد کرمان (بردسیر)

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

آخرین بروزرسانی :۲۸-۰۹-۱۳۹۷

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدوزنقیمت ( ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 7.600 34,000
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 7.600 34,400
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 10 33,500
4 12 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 10 33,800
5 14 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 14 33,000
6 16 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 18 33,000
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 23 33,300
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 18 33,300