میلگرد ساده

میلگرد ساده

قیمت میلگرد

میلگرد ساده در بیشتر موارد کاربرد صنعتی دارد که کارخانه کویر کاشان و یزد این نوع میلگرد را در ایران تولید می کنند

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 12 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
2 14 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
3 16 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
4 18 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
5 20 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
6 22 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
7 23 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
8 25 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
9 26 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
10 28 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
11 30 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
12 32 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
13 34 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
14 36 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
15 38 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
16 40 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
17 45 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
18 50 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده