میلگرد ساده

میلگرد ساده

قیمت میلگرد

میلگرد ساده در بیشتر موارد کاربرد صنعتی دارد که کارخانه کویر کاشان و یزد این نوع میلگرد را در ایران تولید می کنند

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 12 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5250
2 14 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5250
3 16 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5250
4 18 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5250
5 20 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5250
6 22 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5250
7 23 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5250
8 25 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5250
9 26 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5250
10 28 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5250
11 30 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5250
12 32 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5250
13 34 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5250
14 36 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5250
15 38 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5250
16 40 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5250
17 45 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5250
18 50 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 5250