مهندس بهروز فنایی

من مهندس بهروز فنايی دانش آموخته رشته مهندسی عمران از دانشگاه دولتی يزد مي باشم. از سال ١٣٨٥ عضو فعال سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده و دارای پروانه اشتغال بكار در زمينه طراحی سازه،نظارت و اجرا از وزارت راه و شهرسازي می باشم و مفتخر هستم كه به عنوان كارشناس فنی تيم آهن باكس تجربيات فنی و اجرايی خودم را در اختيار مخاطبان سايت آهنباكس قرار دهم.

انواع نیمرخهای نورد شده مصرفی در ساختمان

معرفی انواع نیمرخهای نورد شده نیمرخهای نورد شده مهم ترین نوع و شکل فولادهای ساختمانی از لحاظ نیمرخهایی که به روش نورد گرم یا سرد بدست می آیند می باشند و به شرح ذیل می باشند:     تیرآهن نیمرخ I: این نیمرخ از معمولترین نیمرخهای نورد شده مصرفی در سازه های فلزی است و مقاومت …

انواع نیمرخهای نورد شده مصرفی در ساختمان مطلب کامل…

ضوابط کلاف بندی قائم در ساختمان

کلاف بندی قائم مطابق آیین نامه کلاف بندی قائم در ساختمان های بنایی مسلح بایستی مطابق ضوابط مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان و یا آیین نامه زلزله ویرایش چهارم اجرا گردد. در این مقاله به ضوابط و اصول اجرایی کلاف بندی قائم پرداخته شده است. محل های تعبیه و مشخصات کلاف های قائم کلاف های قائم …

ضوابط کلاف بندی قائم در ساختمان مطلب کامل…

ضوابط کلاف بندی افقی ساختمان

کلاف بندی افقی ساختمان مطابق آیین نامه کلاف بندی  افقی ساختمان جهت پیوستگی بیشتر ساختمان بخصوص در مناطق زلزله خیز با خطر نسبی متوسط تا زیاد انجام می شود. انواع کلاف بندی کلاف بندی ساختمان به دو صورت کلاف بندی افقی و کلاف بندی قائم اجرا می شود که در ادامه این مقاله به جزئیات  …

ضوابط کلاف بندی افقی ساختمان مطلب کامل…

فلزات غیر آهنی در ساختمان

معرفی انواع فلزات غیر آهنی در ساختمان فلزات غیر آهنی پر مصرف در صنعت ساختمان عبارتند از: آلومینیوم، مس، سرب، روی و قلع. از سایر فلزات مانند نیکل و منیزیم در ساخت آلیاژها یا به عنوان پوشش استفاده می شود. در ادامه  مقاله به معرفی مختصر هر یک از فلزات غیر آهنی پرداخته می شود: آلومینیوم آلومینیوم …

فلزات غیر آهنی در ساختمان مطلب کامل…

ویژگی آج ها در میلگردهای آجدار

استاندارد ویژگی آج ها در  انواع میلگردهای آجدار ویژگی آج ها در میلگرد های آجدار بایستی با ویژگی های استاندارد میلگرد مطابقت داشته باشد. میلگردهای آجدار باید دارای آج عرضی و طولی باشند. میلگردهای آجدار به جز در محلهای نشانه گذاری محصول باید حداقل دارای دو ردیف آج عرضی با توزیع یکنواخت در دو طرف آج …

ویژگی آج ها در میلگردهای آجدار مطلب کامل…

انواع فلزات ساختمانی

معرفی انواع فلزات ساختمانی فلزات ساختمانی بطور کلی به دو گروه آهنی و غیر آهنی تقسیم می شوند که این مقاله به معرفی انواع فلزات آهنی اختصاص دارد. انواع فلزات آهنی آهن خالص مصرف ساختمانی ندارد، اما انواع فولاد و چدن که آلیاژهای آن به حساب می آیند از پر مصرف ترین مصالح فلزی محسوب می …

انواع فلزات ساختمانی مطلب کامل…

ضوابط میلگردگذاری در ساختمان های بنایی

ضوابط میلگردگذاری مطابق آیین نامه در ساختمان های با مصالح بنایی ضوابط میلگردگذاری در ساختمان های با سیستم مصالح بنایی بایستی مطابق مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان انجام پذیرد . بدین منظور در ادامه به خلاصه ای از مهمترین نکات آیین نامه ای در این خصوص اشاره می گردد. ضوابط میلگردگذاری ستون ها بایستی حداقل …

ضوابط میلگردگذاری در ساختمان های بنایی مطلب کامل…

تیر نعل درگاهی چیست؟

کاربرد تیر نعل درگاهی در ساختمان تیر نعل درگاهی یک پروفیل فولادی مانند ناودانی و یا تیر آهن می باشد که در بالای بازشوهای ساختمان ها و یا در بالای درب و پنجره ها قرار می گیرند. این تیرها بایستی بتوانند وزن آجرکاری و یا مصالح بالای در، پنجره و یا هر بازشوی دیگری را تحمل …

تیر نعل درگاهی چیست؟ مطلب کامل…

ورق های کف ستون (بیس پلیت ها) در اسکلت فلزی

کاربرد ورق های کف ستون در ساختمان های فولادی ورق های کف ستون یکی از حساس ترین بخش های تشکیل دهنده سازه فولادی در محل اتصال ستون های فلزی آن به پی ساختمان می باشد. چرا که در این نقاط کلیه بارهای وارده بر سازه، پس از جمع شدن در کف ها، تیرها و نهایتا ستون …

ورق های کف ستون (بیس پلیت ها) در اسکلت فلزی مطلب کامل…

سازه فضاکار چیست؟

معرفی سازه فضاکار سازه فضاکار یکی از انواع سیسـتم هـای اسـکلت فلـزی محسوب می شوند کـه از بافـت تعـداد زیـادی المــان یــا مــدول بــا شــکلهای اســتاندارد بــه یکــدیگر تشــکیل مــی شــوند و نهایتــا یــک سیســتم ســبک و بــا صلبیت زیاد را ایجاد می کنند. به عبارتی دیگر به سـازه ای کـه اصـولا رفتـار سـه بعـدی …

سازه فضاکار چیست؟ مطلب کامل…

Scroll Up