قیمت میلگرد آریا ذوب

میلگرد آریا ذوب

قیمت میلگرد

میلگرد آجدار در سایز متنوع با آنالیز A3 تولید کارخانه آریا ذوب اصفهان

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم اعلام نشده
2 8 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم اعلام نشده
3 10 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 4090
4 12 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 4090
5 14 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 4050
6 16 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 4050
7 18 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 4050
8 20 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 4050
9 22 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 4050
10 25 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم اعلام نشده
11 28 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم اعلام نشده
12 30 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم اعلام نشده