کوره‌های ذوب آلومینیوم

کوره‌های ذوب آلومینیوم به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند.

این تقسیم بندی ها می تواند به شکل زیر باشند.

کوره‌های ذوب آلومینیوم

انواع کوره های ذوب بر اساس نوع سوخت و انرژی

کوره‌های ذوب آلومینیوم با سوخت جامد:
 1. کوره با سوخت جامد طبیعی مانند کوره‌های بوته‌ای زغالی و کوره های دوار
 2. کوره با سوخت جامد ساختگی مانند کوره‌های کک سوز
کوره‌های ذوب آلومینیوم با سوخت مایع:
 1. کوره های بوته ای : مانند کوره زمینی
 2. کوره های شعله ای : مانند کوره دوار
 3. کوره های روربر : مانند زیمنس مارتین و کوره دوار
کوره های ذوب آلومینیوم با سوخت گازی:
 1. کوره های بوته ای : مانند کوره های زمینی
 2. کوره های شعله ای : کوره دوار
 3. کوره روربر : زیمنس مارتین
 4. کوره کوپل گازی
کوره های ذوب آلومینیوم الکتریکی:
 1. کوره های قوس الکتریکی
 2. کوره های القایی
 3. کوره های مقاومتی

انواع کوره های ذوب سوخت فسیلی

 1. کوره های مستقیم : مانند کوره های کوپل کک سوز یا گاز سوز
 2. کوره های نیمه مستقیم : مانند کوره های دوار زیمنس مارتین
 3. کوره های غیر مستقیم : مانند بوته ای
 • بوته ای ثابت
 • بوته ای متحرک
 • بوته ای چرخشی

انواع کوره های ذوب الکتریکی

 • کوره های قوس الکتریک:
 1. کوره های قوسی مستقیم
 2. کوره های قوسی غیر مستقیم
 • کوره های القایی : 
 1. کوره های القایی کم فرکانس
 2. کوره های القایی میان فرکانس
 3. کوره های القایی پر فرکانس
 • کوره های مقاومتی:
 1. کوره های مقاومتی بوته ای
 2. کوره های مقاومتی بدون بوته

کوره‌های ذوب در صنایع آلومینیوم به طور کلی در صنایع ریخته گری آلیاژهای غیرآهنی به ۳ دسته اصلی طبقه بندی می گردند.

 1. کوره های ذوب با حرارت مستقیم (سوخت گازی یا مایع)
 2. کوره های ذوب با حرارت غیر مستقیم (سوخت گازی یا مایع)
 3. کوره های الکتریکی

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهن باکس مرجع قیمت و فروش محصولات فولادی از قبیل انواع میلگرد آجدار و ساده – انواع ورق سیاه st37 و st52ورق روغنی و گالوانیزه – پروفیل های ساختمانی

Scroll Up