میلگرد امیرکبیر خزر

میلگرد امیرکبیر خزر

قیمت میلگرد

میلگرد آجدار آنالیز A3 در سایزهای متفاوت تولید کارخانه فولاد امیرکبیر خزر

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3400
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3400
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3200
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3200
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3200
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3200
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3200
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3200
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3200
10 32 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم اعلام نشده
11 12 شاخه اجدار A4 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3500