میلگرد امیرکبیر خزر

میلگرد امیرکبیر خزر

قیمت میلگرد

میلگرد آجدار آنالیز A3 در سایزهای متفاوت تولید کارخانه فولاد امیرکبیر خزر

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A2 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4200
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4150
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4100
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4100
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4100
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4100
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4100
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4100
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4100
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4100
12 12 شاخه اجدار A4 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم اعلام نشده