پیش تنیدگی در پیچ ها

پیش تنیدگی در پیچ ها به دلایل زیر صورت می پذیرد:

  1. ایجاد اتصال اصطکاکی در بین ورق های متصل شونده
  2. جلوگیری از شل شدن پیچ ها بر اثر نیروی های دینامیکی
  3. جلوگیری از جدا شدن ورق های متصل شده و جلوگیری از زنگ زدگی بین دو ورق
  4. جلوگیری از لهیدگی ورق ها و صفر شدن نیروی برش در ورق
  5. ایجاد نیروی اصطکاکی بین دو ورق به عنوان نیروی مقابل کننده در اتصالات

پیش تنیدگی در پیچ ها حالتی است که نیروی محوری داخل پیش برابر با فرمول زیر می شود.

T=0.55Fab*Ab

که در فرمول بالا Fab برابر با مقاومت نهایی پیچ می باشد.

Ab برابر است با سطح مقطع پیچ.

برای ایجاد این نیرو روش های مختلفی وجود دارد که چند نمونه آن به شرح زیر می باشد.

  • استفاده از ترک متر یا آچار مدرج:

استفاده از ترک متر و بدست آوردن لنگر پیچشی برای حصول و رسیدن به نیروی پیش تنیدگی.

عدد ترک متر از این فرمول بدست می آید.

M=KDT

K  در این فرمول ضریب پیچ براساس شرایط نو بودن و روغنکاری شدن می باشد که برای پیچ نو این عدد ۰٫۲ برای پیچ روغن زده ۰٫۲۱

برای پیچ گریسکاری شده ۰٫۱۲ و برای پیچ با گریس مولیبدن سولفیت ۰٫۱۳۷ می باشد.

D قطر پیچ و T نیروی حاصل برای پیش تنیدگی می باشد.

پیش تنیدگی
  • استفاده از واشر DTI:

این واشرها با داشتن برجستگی های اضافی متناسب با نیروی پیش‌تنیدگی در هنگام سفت شدن برجستگی ها صاف می شود.

این بدان معناست که پیچ در حد پیش تنیدگی سفت شده است.

پیش تنیدگی

  • سفت کردن مجدد با دور اضافی:

با استفاده از سفت کردن پیچ تا حد مشخصی بعد از سفت شدن اولیه می توان پیش‌تنیدگی اولیه درپیچ را کنترل نمود.

اگر طول پیچ مساوی ۴ برابر قطر پیچ باشد با یک سوم دور.

اگر طول پیچ بین ۴ برابر و ۸ برابر قطر پیچ باشد با یک دوم دور.

و اگر بین ۸ تا ۱۲ برابر قطر پیچ باشد با دو سوم دور.

نکته: برای استفاده از این روش برای قظر های بالای ۱۲D مجاز نمی باشیم.

  • استفاده از پیچ های نوع T.C

پیش تنیدگی

این پیچ ها یک سری اضافی و آچار مخصوص دارند. و وقتی پیچ تا حد پیش تنیدگی سفت شد این سر اضافی از پیچ جدا می شود.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهن باکس مرجع قیمت ورق میلگرد و محصولات فولادی

Scroll Up