قیمت ورق گالوانیزه

کارخانه های خودرو شهرکرد، تاراز چهارمحال، امیرکبیر کاشان، هفت الماس (Seven Diamonds) و فولاد مبارکه از نام آشنا ترین تولیدکنندگان ورق گالوانیزه در ایران هستند. ما در سایت آهن باکس، قیمت ورق گالوانیزه این کارخانجات را به صورت لحظه ای منتشر و به روز رسانی می کنیم. برای مشاوره خرید ورق های گالوانیزه این کارخانجات از طریق شماره 03134038000 با کارشناسان فروش شرکت فرداد تجارت آهن اسپادانا در تماس باشید.

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

بروزرسانی: 01-12-1402

ردیفنوع ورقعرض(m)حالتبارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق 0.4 میل فولاد مبارکه1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
2ورق 0.4 میل فولاد مبارکه1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3ورق 0.45 میل فولاد مبارکه1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
4ورق 0.45 میل فولاد مبارکه1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
5ورق 0.5 میل فولاد مبارکه1رولکارخانهکیلوگرم53300
6ورق 0.5 میل فولاد مبارکه1.25رولکارخانهکیلوگرم51800
7ورق 0.6 میل فولاد مبارکه1رولکارخانهکیلوگرم49300
8ورق 0.6 میل فولاد مبارکه1.25رولکارخانهکیلوگرم51400
9ورق 0.7 میل فولاد مبارکه1رولکارخانهکیلوگرم49900
10ورق 0.7 میل فولاد مبارکه1.25رولکارخانهکیلوگرم48900
11ورق 0.8 میل فولاد مبارکه1رولکارخانهکیلوگرم47900
12ورق 0.8 میل فولاد مبارکه1.25رولکارخانهکیلوگرم47400
13ورق 0.9 میل فولاد مبارکه1رولکارخانهکیلوگرم47900
14ورق 0.9 میل فولاد مبارکه1.25رولکارخانهکیلوگرم47400
15ورق 1 میل فولاد مبارکه1رولکارخانهکیلوگرم47900
16ورق 1 میل فولاد مبارکه1.25رولکارخانهکیلوگرم47400
(بیشتر…)

قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

بروزرسانی: 26-11-1402

ردیفنوع ورقعرض(m)حالتبارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد1رولکارخانهکیلوگرم49300
2ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد1.25رولکارخانهکیلوگرم49100
3ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد1رولکارخانهکیلوگرم46400
4ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد1.25رولکارخانهکیلوگرم47300
5ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد1رولکارخانهکیلوگرم44400
6ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد1.25رولکارخانهکیلوگرم44400
7ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد1رولکارخانهکیلوگرم41100
8ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد1.25رولکارخانهکیلوگرم40700
9ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد1رولکارخانهکیلوگرم43200
10ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد1.25رولکارخانهکیلوگرم43200
11ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد1رولکارخانهکیلوگرم43200
12ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد1.25رولکارخانهکیلوگرم43200
13ورق 1 میل خودرو شهرکرد1رولکارخانهکیلوگرم43200
14ورق 1 میل خودرو شهرکرد1.25رولکارخانهکیلوگرم43200
15ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد1رولکارخانهکیلوگرم43200
16ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد1.25رولکارخانهکیلوگرم43200
17ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد1رولکارخانهکیلوگرم45800
18ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد1.25رولکارخانهکیلوگرم45800
19ورق 2 میل خودرو شهرکرد1رولکارخانهکیلوگرم46000
20ورق 2 میل خودرو شهرکرد1.25رولکارخانهکیلوگرم46000
(بیشتر…)

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

ورق گالوانیزه کاشان

بروزرسانی: 28-11-1402

ردیفنوع ورقعرض(m)حالتبارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق 0.5 میل کاشان1رولکارخانهکیلوگرم46500
2ورق 0.5 میل کاشان1.25رولکارخانهکیلوگرم46700
5ورق 0.6 میل کاشان1رولکارخانهکیلوگرم46300
6ورق 0.6 میل کاشان1.25رولکارخانهکیلوگرم45000
7ورق 0.7 میل کاشان1رولکارخانهکیلوگرم40900
8ورق 0.7 میل کاشان1.25رولکارخانهکیلوگرم40200
9ورق 0.8 میل کاشان1رولکارخانهکیلوگرم39000
10ورق 0.8 میل کاشان1.25رولکارخانهکیلوگرم39000
11ورق 0.9 میل کاشان1رولکارخانهکیلوگرم39000
12ورق 0.9 میل کاشان1.25رولکارخانهکیلوگرم39000
13ورق 1 میل کاشان1رولکارخانهکیلوگرم39000
14ورق 1 میل کاشان1.25رولکارخانهکیلوگرم39000
15ورق 1.25 میل کاشان1رولکارخانهکیلوگرم39100
16ورق 1.25 میل کاشان1.25رولکارخانهکیلوگرم39100
17ورق 1.5 میل کاشان1رولکارخانهکیلوگرم39900
(بیشتر…)

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال

ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال

بروزرسانی: 28-11-1402

ردیفنوع ورقعرض(m)حالتبارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال1رولکارخانهکیلوگرم48200
2ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال1.25رولکارخانهکیلوگرم47700
3ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال1رولکارخانهکیلوگرم46000
4ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال1.25رولکارخانهکیلوگرم46200
5ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال1رولکارخانهکیلوگرم43900
6ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال1.25رولکارخانهکیلوگرم44300
7ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال1رولکارخانهکیلوگرم40000
8ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال1.25رولکارخانهکیلوگرم39900
9ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال1رولکارخانهکیلوگرم39000
10ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال1.25رولکارخانهکیلوگرم39300
11ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال1رولکارخانهکیلوگرم39300
12ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال1.25رولکارخانهکیلوگرم39300
13ورق 1 میل تاراز چهارمحال1رولکارخانهکیلوگرم39300
14ورق 1 میل تاراز چهارمحال1.25رولکارخانهکیلوگرم39300
15ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال1رولکارخانهکیلوگرم39300
16ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال1.25رولکارخانهکیلوگرم39300
17ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال1رولکارخانهکیلوگرم39900
18ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال1.25رولکارخانهکیلوگرم39900
19ورق 2 میل تاراز چهارمحال1رولکارخانهکیلوگرم40300
20ورق 2 میل تاراز چهارمحال1.25رولکارخانهکیلوگرم40300
(بیشتر…)

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

ورق گالوانیزه هفت الماس

بروزرسانی: 28-11-1402

ردیفنوع ورقعرض(m)حالتبارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق 0.5 میل هفت الماس1رولکارخانهکیلوگرم47800
2ورق 0.5 میل هفت الماس1.25رولکارخانهکیلوگرم47200
3ورق 0.6 میل هفت الماس1رولکارخانهکیلوگرم45500
4ورق 0.6 میل هفت الماس1.25رولکارخانهکیلوگرم45800
5ورق 0.7 میل هفت الماس1رولکارخانهکیلوگرم43000
6ورق 0.7 میل هفت الماس1.25رولکارخانهکیلوگرم43000
7ورق 0.8 میل هفت الماس1رولکارخانهکیلوگرم42000
8ورق 0.8 میل هفت الماس1.25رولکارخانهکیلوگرم43000
9ورق 0.9 میل هفت الماس1رولکارخانهکیلوگرم43000
10ورق 0.9 میل هفت الماس1.25رولکارخانهکیلوگرم42800
11ورق 1 میل هفت الماس1رولکارخانهکیلوگرم42800
12ورق 1 میل هفت الماس1.25رولکارخانهکیلوگرم42800
13ورق 1.25 میل هفت الماس1رولکارخانهکیلوگرم42000
14ورق 1.25 میل هفت الماس1.25رولکارخانهکیلوگرم42500
15ورق 1.5 میل هفت الماس1رولکارخانهکیلوگرم47000
16ورق 1.5 میل هفت الماس1.25رولکارخانهکیلوگرم47000
17ورق 2 میل هفت الماس1رولکارخانهکیلوگرم52000
18ورق 2 میل هفت الماس1.25رولکارخانهکیلوگرم52000
(بیشتر…)

از جمله ورق‌های فولادی که در بازار عرضه می‌گردد، ورق گالوانیزه است. این نوع ورق به علت ضدزنگ بودن و مقاومت بالا در برابر خوردگی، همیشه مورد توجه صنعتگران و فعالیت صنایع حوزه‌های مختلف صنعتی کشور بوده است.

با توجه به اینکه لایه رویی ورق گالوانیزه، از جنس پوشش روی است و طی فرآیند گالوانیزاسیون در کارخانه‌های فولادی به تولید می‌رسد، معمولا از تغییرات قیمت روزانه و لحظه‌ای متاثر می‌شود.

با بالا رفتن ضخامت یا کوتینگ ورق گالوانیزه، قیمت آن نیز بالاتر خواهد رفت. از بهترین برندهای تولیدکننده ورق گالوانیزه، می‌توان به کارخانه‌های ورق شهرکرد، هفت الماس، کاشان، تاراز، قزاق، چین و امارات اشاره کرد.

ورق گالوانیزه در سایزها و ضخامت‌های مختلفی هم به صورت رول و هم برش خورده قابل عرضه در بازار آهن است.

قیمت ورق گالوانیزه 60

در بازار آهن ایران، ضخامت‌های کمتر از 1 میلی‌متر با عددی صدبرابر بزرگتر شناخته می‌شود. در واقع ورق گالوانیزه 50، ورق گالوانیزه با ضخامت 0.5 میلی‌متر است و ورق گالوانیزه 60 در واقع همان ورق گالوانیزه با ضخامت 0.6 میلی‌متر می‌باشد.

با توجه به اینکه ورق گالوانیزه 60 از دوام، استحکام و شکل‌پذیری بالایی برخوردار است، از محبوب‌ترین اقلام ورق گالوانیزه به شمار می‌رود.

با توجه به اینکه ورق گالوانیزه در برابر خوردگی مقاوم است، در محیط‌های مرطوب کاربرد مناسبی دارد. از جمله صنایع مهم که ورق گالوانیزه در آن کاربرد زیادی دارد، صنعت خودروسازی است. بر همین اساس، قیمت ورق گالوانیزه 60 را می‌توان عامل مهمی در صنعت خودرو دانست.

از دیگر کاربردهای ورق گالوانیزه 60 می‌توان به استفاده از آن در صنعت لوازم خانگی اشاره کرد. یخچال، لباس‌شویی، ظرفشویی و کولر از جمله محصولاتی است که در آن از لوازم خانگی استفاده می‌گردد. استفاده از ورق گالوانیزه در این صنایع سبب افزایش طول عمر آن‌ها خواهد شد.

قیمت ورق گالوانیزه 6 متری

ورق گالوانیزه 6 متری از جمله ورق‌های پرمصرف در صنعت است. در حال حاضر ورق گالوانیزه 6 متری در مشخصات زیر به تولید می‌رسد و در بازار آهن عرضه می‌گردد:

طول (متر)

عرض (متر)

ضخامت (میلی‌متر)

چگالی

وزن (کیلوگرم)

6

1

0.5

7.86

34

6

1.25

0.5

7.86

30

قیمت ورق گالوانیزه 3 میل

قیمت ورق گالوانیزه 3 میل بر اساس نوع کاربرد و میزان روی تولیدی در مواد اولیه آن و همچنین نوسانات بازار متفاوت است. جهت اطلاع از قیمت و موجودی این ورق گالوانیزه با کارشناسان فروش آهن تاپ تماس حاصل فرمایید.

ورق گالوانیزه 3 میل از پرکاربردترین ضخامت ورق در صنایع مختلف می‌باشد. کارخانه‌هایی مانند فولاد مبارکه اصفهان، هفت الماس، امیرکبیر کاشان و تاراز شهرکرد از جمله کارخانه‌های مهم فولادی در حوزه تولید ورق گالوانیزه 3 میل می‌باشند.

 

استعلام روزانه و آنلاین قیمت ورق در سایت آهن باکس

 

قیمت ورق گالوانیزه متری

همانطور که اشاره کردیم، ورق گالوانیزه به صورت متری نیز عرضه می‌گردد. قیمت هر متر ورق گالوانیزه متاثر از عوامل مخلتفی از جمله ضخامت، ابعاد، کیفیت، میزان سفارش و حجم خریداری شده و نوسانات بازار آهن است.

معمولا قیمت ورق گالوانیزه به صورت کیلویی محاسبه می‌گردد. برای تبدیل آن به به قیمت هر متر، لازم است طبق فرمول زیر پیش برویم:

وزن هر متر مربع = ضخامت ورق * جذب سطحی * 7.85

با توجه به محاسبه وزن هر متر مربع ورق گالوانیزه، قیمت هر متر آن را با تقسیم قیمت کیلوگرمی بر وزن هر متر مربع، محاسبه می‌کنیم.

در آخر باید توجه داشت که قیمت هر متر ورق گالوانیزه بسته به بازار و محل خرید، ممکن است متفاوت باشید. پس پیش از خرید، حتما به صورت تلفنی قیمت روز ورق گالوانیزه را استعلام نمایید.

قیمت ورق گالوانیزه 1 میلیمتر

قیمت ورق گالوانیزه کاملا مرتبط با کارخانه تولیدکننده است. ضخامت، عرض و وزن نیز از دیگر عوامل اثرگذار بر قیمت ورق گالوانیزه به شمار می‌رود. در صورتی که ورق گالوانیزه از کشورهایی مانند قزاقستان، چین، هند، کره و چین نیز وارد شده باشد نیز در قیمت تمام شده آن تاثیرگذاراست.

از دیگر عوامل اثرگذار بر قیمت نهایی ورق گالوانیزه، کاهش یا افزایش قیمت مواد اولیه است.

قیمت ورق گالوانیزه 1 میلی‌متر از جمله ضخامت‌های پایین قیمت ورق است که کاربردهای زیادی در صنعت دارد. انواع سایز و ضخامت‌های مختلف ورق گالوانیزه به صورت روزانه در سایت آهن باکس بروز می‌شود.

علاوه بر این، شما عزیزان می‌توانید همه روزه برای استعلام قیمت و خرید ورق گالوانیزه از طریق شماره تلفن 03134038000 تماس حاصل فرمایید.

قیمت ورق گالوانیزه 6 متری شیروانی

ورق گالوانیزه 6 متری شیروانی از پرمصرف‌ترین ورق‌های موجود در بازار می‌باشد که در طرح‌های مختلفی مانند سفالی، سینوسی، ذوزنقه و غیره تولید و به فروش می‌رسد.

اطلاع از قیمت ورق گالوانیزه شیروانی 6 متری از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا ورق‌هایی با سایز 6 متر، از پرمتقاضاترین ورق‌های گالوانیزه رنگی می‌باشند.

قیمت ورق گالوانیزه 6 متری شیروانی از عوامل زیادی مانند وزن، ابعاد، شرکت سازنده و غیره متاثر است.

قیمت روزانه این ورق به صورت لحظه‌ای و آنلاین در سایت آهن باکس در دسترس است.

قیمت ورق گالوانیزه سقفی

قیمت ورق گالوانیزه سقفی نیز مانند سایر انواع ورق به پارامترهای مختلفی وابسته است. از عوامل موثر در قیمت ورق گالوانیزه می‌توان به ابعاد، کیفیت، جنس و کارخانه سازنده آن اشاره کرد.ن اش

به منظور مشاوره، استعلام قیمت و خرید ورق گالوانیزه سقفی می‌توانید با شماره تلفن 03134038000 تماس حاصل فرمایید. کارشناسان ما بهترین نوع ورق متناسب با کاربردتان را به شما معرفی خواهند کرد.

قیمت ورق گالوانیزه کیلویی

با توجه به اینکه محصولات فولادی بر حسب کیلوگرم قیمت‌گذاری می‌شوند، اطلاع از قیمت ورق گالوانیزه کیلویی از اهمیت زیادی برخوردار است.

قیمت‌گذاری ورق گالوانیزه از طریق ارز، دلار، نرخ مواد اولیه و سایر عوامل انجام می‌گیرد. به طور کلی ورق گالوانیزه به دو شیوه متری و کیلویی در بازار آهن عرضه می‌گردد. 

قیمت ورق گالوانیزه کیلویی کاملا به ضخامتو کارخانه تولیدی وابسته است. در هنگام خرید ورق گالوانیزه متری نیز با ید به عواملی از جمله ضخامت و ابعاد توجه کرد. 

برای خرید ورق گالوانیزه کیلویی می‌توانید همه روزه با کارشناسان شرکت سورین کیان مهر اسپادانا با نام تجاری آهن باکس در تماس باشید.

پرسش‌های متداول پیرامون قیمت ورق گالوانیزه در سایت آهن باکس

آهن باکس نام تجاری سایت ما بوده و کلیه فعالیت‌های ما در قالب شرکت ثبت شده می باشد. لذا فاکتور رسمی در ازای خرید ورق گالوانیزه هر یک از کارخانه‌های فولادی تولیدکننده ورق گالوانیزه تقدیم می‌شود.

از آنجا که قیمت ورق گالوانیزه در بازار آهن کاملا شفاف می‌باشد، نمی‌توان قیمت را بعنوان یک مزیت مطرح نمود. بزرگترین مزیت خرید از سایت آهن باکس، تیم حرفه‌ای و با سابقه پشت این سایت است که خریدار با اعتماد کامل می تواند سفارش خود را تکمیل نماید.

خریدارانی که به صورت خرد، سفارش خود را ثبت می‌کنند، دقت داشته باشند که سفارش ایشان از انبار بارگیری خواهد شد که مشمول هزینه‌های انبارداری نیز می‌شود.