قیمت ورق

ورق آهن (کویل) بعنوان محصولی مادر در تولید انواع مقاطع فولادی مانند پروفیل و قوطی بکار برده می‌شود. در جداول این صفحه قیمت ورق کارخانه‌هایی چون فولاد مبارکه اصفهان، اکسین خوزستان، کاویان اهواز، تاراز چهارمحال، ورق خودرو شهرکرد، هفت الماس، فولاد سبا، گیلان و همچنین شیت آجدار و پرسی و عرشه فولادی بصورت آنلاین و لحظه‌ای به‌روز رسانی شده است. مبالغ، بدون احتساب ارزش افزوده می‌باشد​. 

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه

بروزرسانی: 01-12-1402

ردیفنوع ورقابعاد (m)حالتبارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق 2 میل فولاد مبارکهعرض 1رولانبار اصفهانکیلوگرم40000
2ورق 2 میل فولاد مبارکهعرض 1.25رولانبار اصفهانکیلوگرم39300
3ورق 2 میل فولاد مبارکه2.5*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم39200
4ورق 2.5 میل فولاد مبارکهعرض 1رولانبار اصفهانکیلوگرم41900
5ورق 2.5 میل فولاد مبارکهعرض 1.25رولانبار اصفهانکیلوگرم43800
6ورق 2.5 میل فولاد مبارکه2.5*1.25شیتانبار اصفهانکیلوگرم43800
7ورق 3 میل فولاد مبارکهعرض 1رولانبار اصفهانکیلوگرم41900
8ورق 3 میل فولاد مبارکهعرض 1.25رولانبار اصفهانکیلوگرم43800
9ورق 3 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم42300
10ورق 3 میل فولاد مبارکه2*1شیتانبار اصفهانکیلوگرم44300
11ورق 3 میل فولاد مبارکه6 * 1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم44400
12ورق 3 میل فولاد مبارکهعرض 1.5فابریکانبار اصفهانکیلوگرم44000
13ورق 4 میل فولاد مبارکهعرض 1رولانبار اصفهانکیلوگرم40000
14ورق 4 میل فولاد مبارکهعرض 1.25رولانبار اصفهانکیلوگرم38600
15ورق 4 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم41400
16ورق 4 میل فولاد مبارکه2.5*1.25شیتانبار اصفهانکیلوگرم40500
17ورق 4 میل فولاد مبارکه6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم43900
18ورق 4 میل فولاد مبارکهعرض 1.5فابریکانبار اصفهانکیلوگرم43000
19ورق 5 میل فولاد مبارکهعرض 1رولانبار اصفهانکیلوگرم39500
20ورق 5 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم41800
21ورق 5 میل فولاد مبارکه6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم44100
22ورق 5 میل فولاد مبارکهعرض 1.5فابریکانبار اصفهانکیلوگرم43000
23ورق 6 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم42500
24ورق 6 میل فولاد مبارکه6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم44200
25ورق 6 میل فولاد مبارکهعرض 1.5فابریکانبار اصفهانکیلوگرم43600
26ورق 8 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم42500
27ورق 8 میل فولاد مبارکه6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم44100
28ورق 8 میل فولاد مبارکهعرض 1.5فابریکانبار اصفهانکیلوگرم44000
29ورق 10 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم39000
30ورق 10 میل فولاد مبارکه6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم41000
31ورق 10 میل فولاد مبارکهعرض 1.5فابریکانبار اصفهانکیلوگرم41000
32ورق 12 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم38300
33ورق 12 میل فولاد مبارکه6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم38500
34ورق 12 میل فولاد مبارکهعرض 1.5فابریکانبار اصفهانکیلوگرم38500
35ورق 15 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم38000
36ورق 15 میل فولاد مبارکه6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم42000
37ورق 15 میل فولاد مبارکهعرض 1.5فابریکانبار اصفهانکیلوگرم40000
(بیشتر…)

قیمت ورق سیاه ST52 فولاد مبارکه

ورق سیاه ST52 فولاد مبارکه

بروزرسانی: 01-12-1402

ردیفنوع ورقابعاد (m)حالتبارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق 3 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم48000
2ورق 4 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم48000
3ورق 5 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم47400
4ورق 6 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم46700
5ورق 8 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم48000
6ورق 10 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم44500
7ورق 12 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم44500
8ورق 15 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم44500
(بیشتر…)

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

ورق سیاه فولاد سبا

بروزرسانی: 01-12-1402

ردیفنوع ورقابعاد (m)حالتبارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق 2 میل فولاد سباعرض 1.25رولانبار اصفهانکیلوگرم39400
2ورق 2 میل فولاد سبا2.5*1.25شیتانبار اصفهانکیلوگرم41000
3ورق 2 میل فولاد سبا6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم43000
4ورق 2.5 میل فولاد سباعرض 1.25رولانبار اصفهانکیلوگرم39400
5ورق 2.5 میل فولاد سبا2*1شیتانبار اصفهانکیلوگرم41300
6ورق 2.5 میل فولاد سبا2.5*1.25شیتانبار اصفهانکیلوگرم41300
7ورق 3 میل فولاد سباعرض 1.25رولانبار اصفهانکیلوگرم41500
8ورق 3 میل فولاد سباعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم42800
9ورق 3 میل فولاد سبا2.5*1.25شیتانبار اصفهانکیلوگرم43400
10ورق 3 میل فولاد سبا6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم45300
11ورق 4 میل فولاد سباعرض 1.25رولانبار اصفهانکیلوگرم39500
12ورق 4 میل فولاد سباعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم42800
13ورق 4 میل فولاد سبا6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم45000
14ورق 5 میل فولاد سباعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم42700
15ورق 5 میل فولاد سبا6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم45200
16ورق 6 میل فولاد سباعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم43300
17ورق 6 میل فولاد سبا6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم45400
18ورق 8 میل فولاد سباعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم43500
19ورق 8 میل فولاد سبا6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم45200
20ورق 10 میل فولاد سباعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم40600
21ورق 10 میل فولاد سبا6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم42100
22ورق 12 میل فولاد سباعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم38900
23ورق 12 میل فولاد سبا6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم39800
(بیشتر…)

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

بروزرسانی: 01-12-1402

ردیفنوع ورقعرض(m)حالتبارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق 0.4 میل فولاد مبارکه1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
2ورق 0.4 میل فولاد مبارکه1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3ورق 0.45 میل فولاد مبارکه1رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
4ورق 0.45 میل فولاد مبارکه1.25رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
5ورق 0.5 میل فولاد مبارکه1رولکارخانهکیلوگرم53300
6ورق 0.5 میل فولاد مبارکه1.25رولکارخانهکیلوگرم51800
7ورق 0.6 میل فولاد مبارکه1رولکارخانهکیلوگرم49300
8ورق 0.6 میل فولاد مبارکه1.25رولکارخانهکیلوگرم51400
9ورق 0.7 میل فولاد مبارکه1رولکارخانهکیلوگرم49900
10ورق 0.7 میل فولاد مبارکه1.25رولکارخانهکیلوگرم48900
11ورق 0.8 میل فولاد مبارکه1رولکارخانهکیلوگرم47900
12ورق 0.8 میل فولاد مبارکه1.25رولکارخانهکیلوگرم47400
13ورق 0.9 میل فولاد مبارکه1رولکارخانهکیلوگرم47900
14ورق 0.9 میل فولاد مبارکه1.25رولکارخانهکیلوگرم47400
15ورق 1 میل فولاد مبارکه1رولکارخانهکیلوگرم47900
16ورق 1 میل فولاد مبارکه1.25رولکارخانهکیلوگرم47400
(بیشتر…)

قیمت عرشه فولادی هفت الماس

عرشه فولادی هفت الماس

بروزرسانی: 01-12-1402

ردیفضخامت (mm)عرض(m)حالتواحدقیمت (تومان)
1ورق عرشه 0.7 میل هفت الماس1.25شیتکیلوگرم48060
2ورق عرشه 0.8 میل هفت الماس1.25شیتکیلوگرم46970
3ورق عرشه 0.9 میل هفت الماس1.25شیتکیلوگرم46970
4ورق عرشه 1 میل هفت الماس1.25شیتکیلوگرم48060
5ورق عرشه 1.2 میل هفت الماس1.25شیتکیلوگرم48060
6ورق عرشه 1.25 میل هفت الماس1.25شیتکیلوگرمتماس بگیرید
(بیشتر…)

قیمت ورق شیت آجدار پرسی

ورق شیت آجدار پرسی

بروزرسانی: 01-12-1402

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)بارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق 2 آجدار پرسیشیت2*1انبار شرکتکیلوگرم42400
2ورق 2 آجدار پرسیشیت2.5*1.25انبار شرکتکیلوگرم43500
3ورق 2.5 آجدار پرسیشیت2*1انبار شرکتکیلوگرم42400
4ورق 2.5 آجدار پرسیشیت2.5*1.25انبار شرکتکیلوگرم43400
5ورق 3 آجدار پرسیشیت2*1انبار شرکتکیلوگرم43400
6ورق 3 آجدار پرسیشیت2.5*1.25انبار شرکتکیلوگرم43600
(بیشتر…)

قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه

ورق آجدار فولاد مبارکه

بروزرسانی: 01-12-1402

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)بارگیریقیمت (تومان)
1ورق 3 آجدار فابریکرول1.5انبار شرکت51000
2ورق 3 آجدار فابریکشیت برشی2*1انبار شرکت45500
3ورق 3 آجدار فابریکشیت برشی2.5*1.25انبار شرکت46500
4ورق 3 آجدار فابریکشیت برشی6*1.5انبار شرکت51500
5ورق 4 آجدار فابریکرول1.25انبار شرکت47000
6ورق 4 آجدار فابریکرول1.5انبار شرکت54600
7ورق 4 آجدار فابریکشیت برشی2*1انبار شرکت43600
8ورق 4 آجدار فابریکشیت برشی2.5*1.25انبار شرکت48000
9ورق 4 آجدار فابریکشیت برشی6*1.5انبار شرکت55400
10ورق 5 آجدار فابریکرول1.25انبار شرکت45500
11ورق 5 آجدار فابریکرول1.5انبار شرکت50500
12ورق 5 آجدار فابریکشیت برشی2*1انبار شرکت42600
13ورق 5 آجدار فابریکشیت برشی2.5*1.25انبار شرکت46000
14ورق 5 آجدار فابریکشیت برشی6*1.5انبار شرکت55600
15ورق 6 آجدار فابریکرول1.25انبار شرکت43100
16ورق 6 آجدار فابریکرول1.5انبار شرکت56000
17ورق 6 آجدار فابریکشیت برشی2*1انبار شرکت43600
18ورق 6 آجدار فابریکشیت برشی6*1.5انبار شرکت52600
19ورق 8 آجدار فابریکرول1.25انبار شرکت38600
20ورق 8 آجدار فابریکرول1.5انبار شرکت39100
21ورق 8 آجدار فابریکشیت برشی6*1.5انبار شرکت40100
22ورق 10 آجدار فابریکرول1.5انبار شرکت40100
23ورق 10 آجدار فابریکشیت برشی6*1.5انبار شرکت40100
(بیشتر…)

قیمت ورق آجدار گیلان

ورق آجدار گیلان

بروزرسانی: 01-12-1402

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)بارگیریقیمت (تومان)
1ورق 2.5 آجدار فابریکرول1کارخانهتماس بگیرید
2ورق 3 آجدار فابریکرول1کارخانهتماس بگیرید
3ورق 4 آجدار فابریکرول1کارخانهتماس بگیرید
4ورق 5 آجدار فابریکرول1کارخانهتماس بگیرید
5ورق 6 آجدار فابریکرول1کارخانهتماس بگیرید
(بیشتر…)

قیمت ورق استنلس استیل 304

ورق استنلس استیل 304

بروزرسانی: 01-12-1402

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)بارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق استیل 304 ضخامت 1رول1000تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
2ورق استیل 304 ضخامت 1.5رول1000تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
3ورق استیل 304 ضخامت 2شیت2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
4ورق استیل 304 ضخامت 2.5شیت2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
5ورق استیل 304 ضخامت 3شیت6*1.5تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
6ورق استیل 304 ضخامت 3شیت2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
7ورق استیل 304 ضخامت 4شیت2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
8ورق استیل 304 ضخامت 5شیت2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
9ورق استیل 304 ضخامت 6شیت2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
(بیشتر…)

قیمت ورق آلومینیوم آجدار

ورق آلومینیوم آجدار

بروزرسانی: 01-12-1402

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)بارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 1شیت2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
2ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 1.5شیت2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
3ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 2شیت2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
4ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 3شیت2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
5ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 4شیت2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
6ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 5شیت2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
(بیشتر…)

قیمت ورق آلومینیوم پارس

ورق آلومینیوم پارس

بروزرسانی: 01-12-1402

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)بارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق آلومینیوم ضخامت 0.3 پارسشیت2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
2ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 پارسشیت2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
3ورق آلومینیوم ضخامت 1 پارسشیت2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
4ورق آلومینیوم ضخامت 2 پارسشیت2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
5ورق آلومینیوم ضخامت 3 پارسشیت2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
6ورق آلومینیوم ضخامت 4 پارسشیت2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
7ورق آلومینیوم ضخامت 5 پارسشیت2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
8ورق آلومینیوم ضخامت 6 پارسشیت2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
(بیشتر…)

قیمت ورق استنلس استیل 316

ورق استنلس استیل 316

بروزرسانی: 01-12-1402

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)بارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق استیل 316 ضخامت 1رول1000تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
2ورق استیل 316 ضخامت 1.5رول1000تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
3ورق استیل 316 ضخامت 2شیت2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
4ورق استیل 316 ضخامت 2.5شیت2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
5ورق استیل 316 ضخامت 3شیت6*1.5تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
6ورق استیل 316 ضخامت 3شیت2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
7ورق استیل 316 ضخامت 4شیت2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
8ورق استیل 316 ضخامت 5شیت2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
9ورق استیل 316 ضخامت 6شیت2*1تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
(بیشتر…)

قیمت عرشه فولادی مبارکه

عرشه فولادی مبارکه

بروزرسانی: 30-11-1402

ردیفضخامت (mm)عرض(m)حالتواحدقیمت (تومان)
1ورق عرشه 0.7 میل فولاد مبارکه1.25شیتکیلوگرمتماس بگیرید
2ورق عرشه 0.8 میل فولاد مبارکه1.25شیتکیلوگرمتماس بگیرید
3ورق عرشه 0.9 میل فولاد مبارکه1.25شیتکیلوگرمتماس بگیرید
4ورق عرشه 1 میل فولاد مبارکه1.25شیتکیلوگرمتماس بگیرید
5ورق عرشه 1.20 میل فولاد مبارکه1.25شیتکیلوگرمتماس بگیرید
6ورق عرشه 1.25 میل فولاد مبارکه1.25شیتکیلوگرمتماس بگیرید
(بیشتر…)

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

ورق سیاه کاویان اهواز

بروزرسانی: 28-11-1402

ردیفنوع ورقابعاد (m)حالتبارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق 15 میل فولاد کاویان6 * 1.25شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم33600
2ورق 15 میل فولاد کاویان6 * 1.5شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم39100
3ورق 20 میل فولاد کاویان6 * 1.25شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم30600
4ورق 20 میل فولاد کاویان6 * 1.5شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم30600
5ورق 25 میل فولاد کاویان6 * 1.25شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم30600
6ورق 25 میل فولاد کاویان6 * 1.5شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم31100
7ورق 30 میل فولاد کاویان6 * 1.25شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم30600
8ورق 30 میل فولاد کاویانطول 6* 1.5شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم30600
9ورق 35 میل فولاد کاویان6 * 1.25شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم30600
10ورق 35 میل فولاد کاویانطول * 1.5شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم30600
11ورق 40 میل فولاد کاویان6 * 1.25شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم30600
12ورق 40 میل فولاد کاویانطول * 1.5شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم31600
13ورق 45 میل فولاد کاویانطول * 1.5شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم31600
14ورق 50 میل فولاد کاویانطول * 1.5شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم31600
15ورق 60 میل فولاد کاویانطول * 1.5شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم31600
16ورق 70 میل فولاد کاویانطول * 1.5شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم31600
17ورق 8 میل فولاد کاویان6 * 1.25شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرمعدم موجودی
18ورق 10 میل فولاد کاویان6 * 1.25شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرمعدم موجودی
19ورق 10 میل فولاد کاویان6 * 1.5شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرمعدم موجودی
20ورق 12 میل فولاد کاویان6 * 1.25شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرمعدم موجودی
21ورق 12 میل فولاد کاویان6 * 1.5شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرمعدم موجودی
(بیشتر…)

قیمت ورق سیاه اکسین

ورق سیاه اکسین

بروزرسانی: 28-11-1402

ردیفنوع ورقابعاد (m)حالتبارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق 10 میل فولاد اکسین6 * 2شیت (فابریک)انبار اهوازکیلوگرم43100
2ورق 12 میل فولاد اکسین6 * 2شیت (فابریک)انبار اهوازکیلوگرم41600
3ورق 15 میل فولاد اکسین6 * 2شیت (فابریک)انبار اهوازکیلوگرم41600
4ورق 20 میل فولاد اکسین6 * 2شیت (فابریک)انبار اهوازکیلوگرم40100
5ورق 25 میل فولاد اکسین6 * 2شیت (فابریک)انبار اهوازکیلوگرم40100
6ورق 30 میل فولاد اکسین6 * 2شیت (فابریک)انبار اهوازکیلوگرم40100
7ورق 35 میل فولاد اکسین6 * 2شیت (فابریک)انبار اهوازکیلوگرم39100
8ورق 40 میل فولاد اکسین6 * 2شیت (فابریک)انبار اهوازکیلوگرم39600
9ورق 45 میل فولاد اکسین6 * 2شیت (فابریک)انبار اهوازکیلوگرم39600
10ورق 50 میل فولاد اکسینطول * 2شیت (فابریک)انبار اهوازکیلوگرم39600
11ورق 60 میل فولاد اکسینطول * 2شیت (فابریک)انبار اهوازکیلوگرم39600
12ورق 70 میل فولاد اکسینطول * 2شیت (فابریک)انبار اهوازکیلوگرم39800
13ورق 80 میل فولاد اکسینطول * 2شیت (فابریک)انبار اهوازکیلوگرم40000
15ورق 100 میل فولاد اکسینطول * 2شیت (فابریک)انبار اهوازکیلوگرم40000
(بیشتر…)

قیمت ورق سیاه ST52 اکسین

ورق سیاه ST52 اکسین

بروزرسانی: 28-11-1402

ردیفنوع ورقابعاد (m)حالتبارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق 8 میل فولاد اکسین6 * 2 یا 12 * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم42800
2ورق 10 میل فولاد اکسین6 * 2 یا 12 * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم40900
3ورق 12 میل فولاد اکسین6 * 2 یا 12 * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم39500
4ورق 15 میل فولاد اکسین6 * 2 یا 12 * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم39500
5ورق 20 میل فولاد اکسین6 * 2 یا 12 * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم38500
6ورق 25 میل فولاد اکسین6 * 2 یا 12 * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم38500
7ورق 30 میل فولاد اکسین6 * 2 یا 12 * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم39400
8ورق 35 میل فولاد اکسین6 * 2 یا 12 * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم39200
9ورق 40 میل فولاد اکسین6 * 2 یا 12 * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم38400
10ورق 45 میل فولاد اکسین6 * 2 یا 12 * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم38400
11ورق 50 میل فولاد اکسینطول * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم38900
12ورق 60 میل فولاد اکسینطول * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم38500
13ورق 70 میل فولاد اکسینطول * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم38500
14ورق 80 میل فولاد اکسینطول * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم39200
15ورق 100 میل فولاد اکسینطول * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم38600
(بیشتر…)

قیمت ورق سیاه گیلان

ورق سیاه گیلان

بروزرسانی: 28-11-1402

ردیفنوع ورقابعاد (m)حالتبارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق سیاه 2 گیلان1000رولکارخانهکیلوگرم35300
ورق سیاه 4 گیلان1000رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6 گیلان1000رولکارخانهکیلوگرم34500
3ورق سیاه 8 گیلان1000رولکارخانهکیلوگرم34500
4ورق سیاه 10 گیلان1000رولکارخانهکیلوگرم34500
5ورق سیاه 12 گیلان1000رولکارخانهکیلوگرم34500
6ورق سیاه 15 گیلان1000رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
(بیشتر…)

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

ورق گالوانیزه کاشان

بروزرسانی: 28-11-1402

ردیفنوع ورقعرض(m)حالتبارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق 0.5 میل کاشان1رولکارخانهکیلوگرم46500
2ورق 0.5 میل کاشان1.25رولکارخانهکیلوگرم46700
5ورق 0.6 میل کاشان1رولکارخانهکیلوگرم46300
6ورق 0.6 میل کاشان1.25رولکارخانهکیلوگرم45000
7ورق 0.7 میل کاشان1رولکارخانهکیلوگرم40900
8ورق 0.7 میل کاشان1.25رولکارخانهکیلوگرم40200
9ورق 0.8 میل کاشان1رولکارخانهکیلوگرم39000
10ورق 0.8 میل کاشان1.25رولکارخانهکیلوگرم39000
11ورق 0.9 میل کاشان1رولکارخانهکیلوگرم39000
12ورق 0.9 میل کاشان1.25رولکارخانهکیلوگرم39000
13ورق 1 میل کاشان1رولکارخانهکیلوگرم39000
14ورق 1 میل کاشان1.25رولکارخانهکیلوگرم39000
15ورق 1.25 میل کاشان1رولکارخانهکیلوگرم39100
16ورق 1.25 میل کاشان1.25رولکارخانهکیلوگرم39100
17ورق 1.5 میل کاشان1رولکارخانهکیلوگرم39900
(بیشتر…)

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال

ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال

بروزرسانی: 28-11-1402

ردیفنوع ورقعرض(m)حالتبارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال1رولکارخانهکیلوگرم48200
2ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال1.25رولکارخانهکیلوگرم47700
3ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال1رولکارخانهکیلوگرم46000
4ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال1.25رولکارخانهکیلوگرم46200
5ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال1رولکارخانهکیلوگرم43900
6ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال1.25رولکارخانهکیلوگرم44300
7ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال1رولکارخانهکیلوگرم40000
8ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال1.25رولکارخانهکیلوگرم39900
9ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال1رولکارخانهکیلوگرم39000
10ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال1.25رولکارخانهکیلوگرم39300
11ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال1رولکارخانهکیلوگرم39300
12ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال1.25رولکارخانهکیلوگرم39300
13ورق 1 میل تاراز چهارمحال1رولکارخانهکیلوگرم39300
14ورق 1 میل تاراز چهارمحال1.25رولکارخانهکیلوگرم39300
15ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال1رولکارخانهکیلوگرم39300
16ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال1.25رولکارخانهکیلوگرم39300
17ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال1رولکارخانهکیلوگرم39900
18ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال1.25رولکارخانهکیلوگرم39900
19ورق 2 میل تاراز چهارمحال1رولکارخانهکیلوگرم40300
20ورق 2 میل تاراز چهارمحال1.25رولکارخانهکیلوگرم40300
(بیشتر…)

قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

بروزرسانی: 26-11-1402

ردیفنوع ورقعرض(m)حالتبارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد1رولکارخانهکیلوگرم49300
2ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد1.25رولکارخانهکیلوگرم49100
3ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد1رولکارخانهکیلوگرم46400
4ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد1.25رولکارخانهکیلوگرم47300
5ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد1رولکارخانهکیلوگرم44400
6ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد1.25رولکارخانهکیلوگرم44400
7ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد1رولکارخانهکیلوگرم41100
8ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد1.25رولکارخانهکیلوگرم40700
9ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد1رولکارخانهکیلوگرم43200
10ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد1.25رولکارخانهکیلوگرم43200
11ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد1رولکارخانهکیلوگرم43200
12ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد1.25رولکارخانهکیلوگرم43200
13ورق 1 میل خودرو شهرکرد1رولکارخانهکیلوگرم43200
14ورق 1 میل خودرو شهرکرد1.25رولکارخانهکیلوگرم43200
15ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد1رولکارخانهکیلوگرم43200
16ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد1.25رولکارخانهکیلوگرم43200
17ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد1رولکارخانهکیلوگرم45800
18ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد1.25رولکارخانهکیلوگرم45800
19ورق 2 میل خودرو شهرکرد1رولکارخانهکیلوگرم46000
20ورق 2 میل خودرو شهرکرد1.25رولکارخانهکیلوگرم46000
(بیشتر…)

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

ورق گالوانیزه هفت الماس

بروزرسانی: 28-11-1402

ردیفنوع ورقعرض(m)حالتبارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق 0.5 میل هفت الماس1رولکارخانهکیلوگرم47800
2ورق 0.5 میل هفت الماس1.25رولکارخانهکیلوگرم47200
3ورق 0.6 میل هفت الماس1رولکارخانهکیلوگرم45500
4ورق 0.6 میل هفت الماس1.25رولکارخانهکیلوگرم45800
5ورق 0.7 میل هفت الماس1رولکارخانهکیلوگرم43000
6ورق 0.7 میل هفت الماس1.25رولکارخانهکیلوگرم43000
7ورق 0.8 میل هفت الماس1رولکارخانهکیلوگرم42000
8ورق 0.8 میل هفت الماس1.25رولکارخانهکیلوگرم43000
9ورق 0.9 میل هفت الماس1رولکارخانهکیلوگرم43000
10ورق 0.9 میل هفت الماس1.25رولکارخانهکیلوگرم42800
11ورق 1 میل هفت الماس1رولکارخانهکیلوگرم42800
12ورق 1 میل هفت الماس1.25رولکارخانهکیلوگرم42800
13ورق 1.25 میل هفت الماس1رولکارخانهکیلوگرم42000
14ورق 1.25 میل هفت الماس1.25رولکارخانهکیلوگرم42500
15ورق 1.5 میل هفت الماس1رولکارخانهکیلوگرم47000
16ورق 1.5 میل هفت الماس1.25رولکارخانهکیلوگرم47000
17ورق 2 میل هفت الماس1رولکارخانهکیلوگرم52000
18ورق 2 میل هفت الماس1.25رولکارخانهکیلوگرم52000
(بیشتر…)

قیمت ورق رنگی هفت الماس

ورق رنگی هفت الماس

بروزرسانی: 28-11-1402

ردیفرنگ ورقضخامت (mm)ابعاد (m)حالتبارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق قرمز هفت الماس0.5عرض 1.25رولانبار شرکتکیلوگرم51100
2ورق قهوه ای هفت الماس0.5عرض 1.25رولانبار شرکتکیلوگرم54000
3ورق سفید هفت الماس0.5عرض 1.25رولانبار شرکتکیلوگرم51100
4ورق نارنجی هفت الماس0.5عرض 1.25رولانبار شرکتکیلوگرم51100
5ورق آبی هفت الماس0.5عرض 1.25رولانبار شرکتکیلوگرم51100
(بیشتر…)

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه

ورق رنگی فولاد مبارکه

بروزرسانی: 28-11-1402

ردیفرنگ ورقضخامت (mm)ابعاد (m)حالتبارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق قرمز فولاد مبارکه اصفهان0.5عرض 1.25رولانبار اصفهانکیلوگرم52400
2ورق قهوه ای فولاد مبارکه اصفهان0.5عرض 1.25رولانبار اصفهانکیلوگرم53400
3ورق سفید فولاد مبارکه اصفهان0.5عرض 1.25رولانبار اصفهانکیلوگرم52400
4ورق نارنجی فولاد مبارکه اصفهان0.5عرض 1.25رولانبار اصفهانکیلوگرم52400
5ورق آبی فولاد مبارکه اصفهان0.5عرض 1.25رولانبار اصفهانکیلوگرم52400
(بیشتر…)

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

ورق روغنی فولاد مبارکه

بروزرسانی: 26-11-1402

ردیفنوع ورقابعاد (m)حالتبارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکهعرض 1.25رولانبار اصفهانکیلوگرم48100
2ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکهعرض 1رولانبار اصفهانکیلوگرم48100
3ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکهعرض 1رولانبار اصفهانکیلوگرم42100
4ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکهعرض 1.25رولانبار اصفهانکیلوگرم42600
5ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکهعرض 1رولانبار اصفهانکیلوگرم42600
6ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکهعرض 1.25رولانبار اصفهانکیلوگرم41600
7ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکهعرض 1رولانبار اصفهانکیلوگرم41600
8ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکهعرض 1.25رولانبار اصفهانکیلوگرم41600
9ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکهعرض 1رولانبار اصفهانکیلوگرم41600
10ورق روغنی 1 فولاد مبارکهعرض 1.25رولانبار اصفهانکیلوگرم41600
11ورق روغنی 1 فولاد مبارکهعرض 1رولانبار اصفهانکیلوگرم41600
12ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکهعرض 1.25رولانبار اصفهانکیلوگرم41600
13ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکهعرض 1رولانبار اصفهانکیلوگرم41600
14ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکهعرض 1.25رولانبار اصفهانکیلوگرم41600
15ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکهعرض 1رولانبار اصفهانکیلوگرم41600
16ورق روغنی 2 فولاد مبارکهعرض 1.25رولانبار اصفهانکیلوگرم44100
17ورق روغنی 2 فولاد مبارکهعرض 1رولانبار اصفهانکیلوگرم44100
18ورق روغنی 3 فولاد مبارکهعرض 1رولانبار اصفهانکیلوگرم55800
(بیشتر…)

قیمت ورق اسیدشویی فولاد مبارکه

ورق اسیدشویی فولاد مبارکه

بروزرسانی: 26-11-1402

ردیفنوع ورقابعاد (m)آنالیزبارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق 2 میل فولاد مبارکهعرض 1st37انبار اصفهانکیلوگرم42300
2ورق 2 میل فولاد مبارکهعرض 1stw22انبار اصفهانکیلوگرم42800
(بیشتر…)

قیمت عرشه فولادی کاشان

عرشه فولادی کاشان

بروزرسانی: 28-11-1402

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)واحدقیمت (تومان)
1ورق عرشه 0.7 میل کاشانشیتعرض 1.25کیلوگرم48060
2ورق عرشه 0.8 میل کاشانشیتعرض 1.25کیلوگرم46970
3ورق عرشه 0.9 میل کاشانشیتعرض 1.25کیلوگرم46970
4ورق عرشه 1 میل کاشانشیتعرض 1.25کیلوگرم48060
5ورق عرشه 1.20 میل کاشانشیتعرض 1.25کیلوگرم48060
6ورق عرشه 1.25 میل کاشانشیتعرض 1.25کیلوگرمتماس بگیرید
(بیشتر…)

قیمت عرشه فولادی خودرو شهرکرد

عرشه فولادی خودرو شهرکرد

بروزرسانی: 28-11-1402

ردیفضخامت (mm)عرض(m)حالتواحدقیمت (تومان)
1ورق عرشه 0.7 میل خودرو شهرکرد1.25شیتکیلوگرم48060
2ورق عرشه 0.8 میل خودرو شهرکرد1.25شیتکیلوگرم46970
3ورق عرشه 0.9 میل خودرو شهرکرد1.25شیتکیلوگرم46970
4ورق عرشه 1 میل خودرو شهرکرد1.25شیتکیلوگرم48060
5ورق عرشه 1.20 میل خودرو شهرکرد1.25شیتکیلوگرم48060
6ورق عرشه 1.25 میل خودرو شهرکرد1.25شیتکیلوگرمتماس بگیرید
(بیشتر…)

قیمت عرشه فولادی تاراز چهارمحال

عرشه فولادی تاراز چهارمحال

بروزرسانی: 28-11-1402

ردیفضخامت (mm)عرض(m)حالتواحدقیمت (تومان)
1ورق عرشه 0.7 میل تاراز چهارمحال1.25شیتکیلوگرم48060
2ورق عرشه 0.8 میل تاراز چهارمحال1.25شیتکیلوگرم46970
3ورق عرشه 0.9 میل تاراز چهارمحال1.25شیتکیلوگرم46970
4ورق عرشه 1 میل تاراز چهارمحال1.25شیتکیلوگرم48060
5ورق عرشه 1.20 میل تاراز چهارمحال1.25شیتکیلوگرم48060
6ورق عرشه 1.25 میل تاراز چهارمحال1.25شیتکیلوگرمتماس بگیرید
(بیشتر…)

ورق آهن؛ پرکاربردترین محصول فولادی در صنعت گاز، نفت و پتروشیمی

به طور کلی، فولاد به دلیل مقاومت بالایی که در برابر مایعات خورنده دارد، از جایگاه خاصی در صنایع مختلف برخوردار است. علاوه بر این، استحکام بالای فولاد در برابر حرارت و فشار، نقش مهمی را در صنایع مرتبط با مایعات ایفا می‌کند. از جمله محصولات فولادی پرمصرف در صنایع مهم کشور، نظیر نفت، گاز و پتروشیمی، ورق آهن است.

ورق فولادی، یکی از محصولات پرفروش و پرمصرف در صنایع مختلف و بزرگ کشور است. این محصول به دو صورت رول و شیت در بازار آهن عرضه می‌گردد.

از مهمترین محصولات که از ورق سیاه تولید می‌شوند می‌توان به لوله‌های فولادی ضدزنگ و یا لوله مانیسمان اشاره کرد.

عوامل مختلفی اعم از موارد زیر بر قیمت ورق آهن تاثیرگذارند:

  • نرخ ارز
  • میزان عرضه و تقاضا
  • برند کارخانه تولیدکننده
  • قیمت جهانی ورق
  • سیاست‌های داخلی و خارجی

اگر شما مصرف‌کننده انواع ورق آهن هستید، لازم است که با این محصول فولادی آشنا و از قیمت روز آن مطلع باشید تا ورق مورد مصرف خود را در بهترین زمان بازار خریداری نمایید. به همین منظور، یک مرجع معتبر برای استعلام قیمت ورق به صورت روزانه و خرید آن از اهمیت زیادی برای شما برخوردار است.

شرکت سورین کیان مهر اسپادانا با نام تجاری آهن باکس، قیمت روز کلیه محصولات فولادی به ویژه ورق آهن را در سایت خود اعلام می‌نماید.

انواع ورق فولادی موجود در بازار آهن

ورق‌های فولادی در انواع و کاربردهای مختلفی به تولید می‌رسند. انواع ورق‌های موجود در بازار به شرح زیر می‌باشند:

ورق سیاه

یکی از پرکاربردترین انواع ورق در صنایع مختلف، ورق سیاه می‌باشد. با اینکه این نوع ورق با نام ورق سیاه شناخته می‌شود، اما سیاه‌رنگ نیست و از سطحی صیقلی و براق برخوردار نمی‌باشد. در واقع نام ورق سیاه فقط یک اصطلاح رایج برای این نوع ورق در بازار آهن است.

ورق سیاه با استفاده از فرآیند نورد گرم به تولید می‌رسد. از مهمترین کارخانه‌های تولیدکننده ورق سیاه می‌توان به کارخانه فولاد مبارکه، فولاد کاویان، اکسین اهواز و فولاد سبا اشاره کرد.

ورق روغنی

نام ورق روغنی نیز به چرب بودن سطح این نوع ورق ارتباطی ندارد و در واقع به دلیل سطح صیقلی و براق بودن آن، ورق روغنی نام‌گذاری شده است. برخلاف ورق سیاه، ورق روغنی به روش نورد سرد تولید می‌شود.

در روش تولید تولید ورق روغنی، ورق خارج شده از فرآیند نورد گرم بعد از خنک شدن، وارد فرآیند اسیدشویی می‌شود. سپس ورق، روغن‌کاری شده و به طور مجدد کلاف پیچ می‌شود.

فرآیند شست‌و‌شوی الکترولیتی نیز در برخی از واحدهای صنعتی با هدف رفع چربی‌ها و آلودگی‌های سطح که به دلیل فرآیند نورد سرد ایجاد شده است، انجام می‌گردد.

سپس ورق روغنی برای حذف موج، صافکاری و لبه‌بری، وارد فرآیند اصلاح نهایی می‌گردد و پس از پایان کار به‌ منظور جلوگیری از زنگ‌زدگی ورق، روغن‌کاری انجام می‌شود.

ورق اسیدشویی

پس از اینکه ورق سیاه در فرآیند نورد گرم به تولید می‌رسد، با توجه به حرارت بالای ورق و پاشش مداوم آب بر روی سطح آن به منظور خنک‌کاری، بر روی سطح ورق، اکسید آهن تشکیل می‌گردد. سپس به جهت حذف پوسته‌های اکسید شده بر روی سطح ورق، فرآیند اسیدشویی بر روی آن انجام می‌گیرد.

در فرآیند اسیدشویی، ورق در دستگاه مربوطه قرار می‌گیرد و سپس وارد خط اسیدشویی می‌گردد. بعد از آن، ورق از مخزن اسید که معمولا اسیدکلریدریک است، عبور می‌کند. سپس، مجددا ورق به صورت کلاف جمع می‌گردد.

ورق گالوانیزه

به دلیل اینکه از دیرباز، خوردگی و زنگ‌زدگی ورق‌های فولادی، یکی از  چالش‌های مهم در صنایع مختلف بوده است، تولید ورقی با خاصیت ضدزنگ و مقاوم در برابر خوردگی ناشی از محیط مرطوب، همیشه مورد توجه بوده است. بر همین اساس، ورق گالوانیزه در خط تولید کارخانه‌های فولادی قرار گرفت.

با توجه به اینکه ورق فولادی ضدزنگ برای مصارف صنعتی، اقتصادی نیست، از روش گالوانیزه کردن ورق برای افزایش مقاومت آن در برابر خوردگی ناشی از رطوبت استفاده شد.

توجه داشته باشید که؛ گالوانیزاسیون یکی از اقتصادی‌ترین روش‌ها به منظور افزایش مقاومت ورق است و برای این منظور از غوطه‌وری ورق روغنی در وان مذاب استفاده می‌گردد.

ورق رنگی

ورق رنگی، در واقع ورق گالوانیزه‌ای است که با استفاده از یک پوشش رنگی الکترواستاتیک پوشانده شده است. این نوع ورق از تنوع رنگ زیادی برخوردار است و به طور کلی به منظور تولید سقف سوله، آلاچیق، شیروانی‌ها و تولید لوازم خانگی و اداری، ساخت تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در فرآیند تولید ورق رنگی، کلاف ورق گالوانیزه با طی کردن فرآیند چربی‌زدایی و پاک‌سازی ناخالصی‌های سطح ورق، به منظور صاف و یکنواخت شدن سطح آن، وارد غلتک‌ها می‌شود. سپس سطح آن خشک شده و مرحله رنگ‌آمیزی انجام می‌گیرد.

البته رنگ ورق به صورت الکترواستاتیک است و خبری از رنگ مایع، فرچه یا قلمو نیست. پس از این مرحله، رنگ اصلی که در جنس‌های مختلف مانند پلی‌استر، اپوکسی، پلی وینیل کلراید و یا پلی اورتان می‌باشد، توسط غلتک روی سطح‌رویی و زیرین ورق اعمال می‌گردد و پس از اتمام این مرحله، ورق فولادی دوباره وارد مرحله پخت رنگ می‌شود.

ورق آجدار

ورق آجدار نوعی ورق فولادی است که بر روی سطح آن، برجستگی‌های هندسی مشهود می‌باشد. با توجه به اینکه ورق‌های فولادی به طور معمول، صاف و مسطح هستند، نمی‌توان به راحتی بر روی آن‌ها حرکت کرد یا اجسام را قرار داد.

به همین منظور، ایده تولید ورق آجدار در کارخانجات فولادی زده شد. در تولید این نوع ورق، معمولا از ورق سیاه و یا ورق روغنی استفاده می‌گردد.

برای تولید ورق آجدار، ورق روغنی یا سیاه را پس از تولید، در دستگاه آج‌زنی قرار می‌دهند. دستگاه آج‌زنی، دارای غلتکی با اشکال مشخص و استاندارد می‌باشد.

با عبور ورق از بین غلتک‌های این نوع دستگاه، برآمدگی‌هایی در ورق ایجاد و ورق آجدار تولید می‌شود.

ورق آلیاژی

ورق آلیاژی، نوع دیگری از ورق‌های فولادی است که از ترکیب چند فلز یا عنصر در اشکال گوناگون به تولید می‌رسد. به طور کلی، ورق‌های آلیاژی را می‌توان در دو دسته نورد سرد و نورد گرم قرار داد.

ورق‌های آلیاژی دارای انواع مختلفی از جمله ورق آلیاژ برنج، ورق آلیاژ برنز، ورق آلیاژ پیوتر و ورق آلیاژی با عناصر گران‌قیمت که هر کدام دارای کاربردهای منحصر به خود می‌باشند.

ورق استیل

این نوع ورق، با توجه به نوع آلیاژی که در آن به کار رفته است، از خواص مکانیکی برخوردار است. خاصیت‌های متفاوتی اعم از قابل بازیافت‌بودن، ضدزنگ بودن، سختی و استحکام بالا از مشخصه‌های ورق استیل می‌باشد.

در واقع، عناصری که در ورق استیل وجود دارند، سبب شده تا خواص متفاوتی اعم از خاصیت مکانیکی-حرارتی، چکش‌خواری و افزایش مقاومت در برابر خوردگی در ورق استیل ایجاد شود.

جالب است بدانید که؛ ورق استیل در داخل کشور به تولید نمی‌رسد و ورق‌های استیل موجود در بازار از کشورهایی مانند چین، آفریقای جنوبی و تایوان وارد کشور می‌شوند.

از مهمترین ویژگی‌های ورق استیل، می‌توان به خاصیت ضدزنگ بودن آن اشاره کرد. این خاصیت با استفاده از تشکیل کروم در زمان ترکیب اکسیژن و هوا بر روی سطح ورق ایجاد می‌شود.

ورق آلومینیوم

ورق آلومینیوم یکی از پرمصرف‌ترین ورق‌های فولادی است که از مقاومت و وزن کم برخوردار است.

تولید ورق آلومینیوم تحت فرآیند نورد گرم انجام می‌گیرد. روش تولید این نوع ورق به این صورت است که ابتدا شمش آلومینیوم در دماهای بالا گرم می‌شود و سپس بعد از آن، از میان غلتک‌ها عبور داده می‌شود.

در نتیجه عبور ورق از میان غلتک‌ها، ضخامت ورق آلومینیوم کاهش می‌یابد. پس از آن، محصول تولید شده، رول می‌شود. ورق آلومینیوم در دو سری 5000 و 6000 به بازار عرضه می‌گردد و هر کدام از کاربردهای خاص خود برخوردار هستند.

ورق ضدسایش

کربن و منگنز، دو عنصر اصلی تشکیل‌دهنده ورق ضدسایش هستند. ورق ضدسایش در کاربردهایی نظیر معادن سنگ و در زمینه‌هایی مانند نوار نقاله، حمل مواد و ساخت و ساز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در حال کلی می‌توانیم بگوییم؛ ورق ضد سایش، یک ورق آلیاژی با کربن بالاست که وجود همین کربن، سبب افزایش مقاومت و سختی آن می‌شود.

ورق ضدسایش دارای انواع مختلفی می‌باشد. به عنوان مثال ورق ولدوکس از جمله انواع ورق ضدسایش است که با توجه مقاومت و استحکام بالا و جوش‌پذیری خوب، از استفاده بسیاری در صنعت خودرو برخوردار است.

ورق پانچ

نوع  دیگری از ورق فولادی با وجود حفره‌هایی در سطح خارجی آن وجود دارد که آن را ورق پانچ می‌نامند. حفره‌ یا پانچ این ورق‌ها به صورت دستی و یا با استفاده از دستگاه‌های مخصوص انجام می‌گردد.

منافذ موجود در سطح این ورق، شکل‌های مربع، دایره، ستاره‌ و یا لوزی دارند؛ البته مدل دایره‌ای مشبک ورق پانچ، کاربرد بیشتری دارد. این نوع ورق، ویژگی‌های زیادی دارد که از مهمترین آن‌ها می‌توان به استحکام زیاد و کنترل انواع ارتعاش اشاره کرد.

ورق قلع‌اندود 

ورق قلع‌اندود یا تین پلت، یکی دیگر از انواع ورق‌های فولادی می‌باشد که از نظر ظاهری شبیه به ورق گالوانیزه است، با این تفاوت که ورق گالوانیزه با پوشش روی تولید می‌شود، اما ورق قلع‌اندود با پوشش قلع.

ورق قلع‌اندود از قابلیت‌های بسیاری نظیر چکش‌خواری، جوش‌پذیری، خم‌کاری، سطح صاف و یکنواخت و قابلیت رنگ‌کاری برخوردار است.

از مهمترین خصوصیات ورق قلع‌اندود می‌توان به مقاومت آن در برابر خوردگی و اکسید آهن اشاره کرد. قلع قادر است ضعف آهن و فولاد را در برابر زنگ‌زدگی را جبران نماید.

ورق شادولاین

ورق شادولاین در حقیقت ورق‌های رنگی با طرح‌های مختلف هستند که به عنوان پوشش سقف شیروانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به موج‌دار بودن این نوع ورق، از آن برای انتقال بهتر آب باران یا برف از سقف به زمین استفاده می‌گردد.

ورق شادولاین نسبت به سایر ورق‌های فولادی از وزن کمتری برخوردار است و در برابر خوردگی یا اکسید آهن مقاوم می‌باشد.

ورق شادولاین با توجه به پوشش خاصی که دارد، تقریبا 20 تا 30 سال عمر و به همین جهت در بسیاری از پروژه‌های ساختمانی قابل استفاده است.

قیمت روز انواع ورق آهن

در سایت آهن باکس، بروزترین قیمت ورق آهن تمامی کارخانجات فولادی قابل مشاهده است. علاوه بر این، ابعاد، ضخامت، حالت و برند کارخانه تولیدکننده در جداول قیمت آهن باکس قابل مشاهده می‌باشد.

به این ترتیب، شما عزیزان می‌توانید ورق مورد نیاز خود را انتخاب و سپس سفارش خود را به صورت آنلاین ثبت نمایید تا کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس بگیرند.

همانطور که پیش از این اشاره کردیم قیمت ورق آهن با توجه به چندین فاکتور مختلف تعیین می‌شود، اما مهمترین عامل در تعیین قیمت ورق، کیفیت آن است.

از عوامل ثانویه موثر در قیمت ورق آهن، می‌توان به قیمت دلار، نفت، گاز، هزینه دستگاه‌های تولیدی و تحریم‌های کشور اشاره کرد.

برترین برندهای تولیدکننده ورق آهن

در حال حاضر کارخانه‌های مختلف در تولید انواع ورق آهن فعالیت دارند. یکی از برترین و پر‌فروش‌ترین تولیدکنندگان ورق آهن، شرکت فولاد مبارکه است که همواره علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی، در بازار جهانی و صادرات نیز نقش مهمی را ایفا می‌کند.

برترین تولیدکنندگان ورق آهن

علاوه بر شرکت فولاد مبارکه، شرکت‌های دیگری نظیر:

  • شرکت فولاد اکسین خوزستان
  • شرکت فولاد کاویان
  • شرکت فولاد گیلان
  • مجتمع فولاد هفت الماس
  • فولاد امیرکبیر کاشان

راهنمای خرید ورق آهن

خرید ورق آهن از سایت آهن با استفاده از روش‌های مختلفی قابل انجام است. شما عزیزان می‌توانید به صورت تلفی، حضوری و یا آنلاین، برای هر یک از انواع محصولات فولادی، ثبت سفارش کنید.

پرسش‌های متداول پیرامون خرید ورق فولادی از سایت آهن باکس

آهن باکس نام تجاری سایت ما بوده و کلیه فعالیت های ما در قالب شرکت ثبت شده می باشد. لذا فاکتور رسمی در ازای خرید ورق فولادی تقدیم می شود.

از آنجا که قیمت ورق در بازار آهن کاملا شفاف می‌باشد، نمی‌توان قیمت را بعنوان یک مزیت مطرح نمود. بزرگترین مزیت خرید از سایت آهن باکس، تیم حرفه‌ای و با سابقه پشت این سایت است که خریدار با اعتماد کامل می تواند سفارش خود را تکمیل نماید.

خریدارانی که به صورت خرد، سفارش خود را ثبت می‌کنند، دقت داشته باشند که سفارش ایشان از انبار بارگیری خواهد شد که مشمول هزینه‌های انبارداری نیز می‌شود.