قیمت نبشی

کارخانه‌های متعددی در بازار اهن ایران انواع نبشی فولادی را تولید و عرضه می‌کنند. شهر اصفهان بعنوان اصلی‌ترین تامین کننده این مقطع فولادی بحساب می‌آید. قیمت نبشی برندهای مختلف همزمان با اعلام نرخ کارخانه‌ها در جداول زیر بصورت آنلاین و لحظه‌ای منتشر و به‌روز رسانی می‌شود. از پر مصرف‌ترین سایزهای این محصول، نبشی سبک یا سنگین در ضخامت‌های 4؛ 6؛ 8 و 10 می‌باشد. برای خرید و دریافت مشاوره تخصصی از طریق شماره‌های درج شده با کارشناسان فروش آهن‌باکس در تماس باشید. مبالغ، بدون احتساب ارزش افزوده می‌باشد​.

قیمت نبشی ماهان ذوب

نبشی ماهان ذوب

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفنوع نبشیضخامت (mm)طول (m)کارخانهواحدبارگیریقیمت (تومان)
1نبشی 50*5046ماهان ذوبکیلوگرمکارخانه25300
2نبشی 80*8086ماهان ذوبکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
3نبشی 100*100106ماهان ذوبکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
(بیشتر…)

قیمت نبشی نصر آذربایجان

نبشی نصر آذربایجان

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفنوع نبشیضخامت (mm)طول (m)کارخانهوزنواحدبارگیریقیمت (تومان)
1نبشی 60*6066نصر آذربایجان33کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
2نبشی 60*6056نصر آذربایجان28کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
3نبشی 60*6046نصر آذربایجان22کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
4نبشی 70*7076نصر آذربایجان44کیلوگرمکارخانه26700
5نبشی 70*7066نصر آذربایجان37کیلوگرمکارخانه26900
6نبشی 70*7056نصر آذربایجان31کیلوگرمکارخانه27000
7نبشی 70*7046نصر آذربایجان25کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
8نبشی 80*8086نصر آذربایجان58کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
9نبشی 80*8076نصر آذربایجان50کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
10نبشی 80*8066نصر آذربایجان43کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
11نبشی 100*100106نصر آذربایجان90کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
12نبشی 100*10086نصر آذربایجان72کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
13نبشی 100*10066نصر آذربایجان55کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
14نبشی 60*60612نصر آذربایجان66کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
15نبشی 60*60512نصر آذربایجان56کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
16نبشی 60*60412نصر آذربایجان44کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
17نبشی 70*70712نصر آذربایجان88کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
18نبشی 70*70612نصر آذربایجان74کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
19نبشی 70*70512نصر آذربایجان62کیلوگرمکارخانه21500
20نبشی 70*70412نصر آذربایجان50کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
21نبشی 80*80812نصر آذربایجان116کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
22نبشی 80*80712نصر آذربایجان100کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
23نبشی 80*80612نصر آذربایجان86کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
24نبشی 100*1001012نصر آذربایجان180کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
25نبشی 100*100812نصر آذربایجان144کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
26نبشی 100*100612نصر آذربایجان110کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
(بیشتر…)

قیمت نبشی نستا

نبشی نستا

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفنوع نبشیضخامت (mm)طول (m)وزنواحدکارخانهبارگیریقیمت (تومان)
1نبشی 2.52.566.2کیلوگرمنستاکارخانه24700
2نبشی 32.566.5کیلوگرمنستاکارخانه27200
3نبشی 32.567کیلوگرمنستاکارخانه26700
4نبشی 426زیر 8کیلوگرمنستاکارخانه27700
5نبشی 4268.5کیلوگرمنستاکارخانه27200
6نبشی 4269کیلوگرمنستاکارخانه26900
7نبشی 43.569.7کیلوگرمنستاکارخانه26700
8نبشی 43610.5کیلوگرمنستاکارخانه26700
9نبشی 52.5612کیلوگرمنستاکارخانه27200
9نبشی 53614کیلوگرمنستاکارخانه26700
10نبشی 54619کیلوگرمنستاکارخانه26400
11نبشی 88658کیلوگرمنستاکارخانه23900
12نبشی 1010688کیلوگرمنستاکارخانه26400
(بیشتر…)

قیمت نبشی در بازار اصفهان

نبشی در بازار اصفهان

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفنوع نبشیضخامت (mm)طول (m)واحدبارگیریقیمت (تومان)
1نبشی سایز 32.56کیلوگرمانبار شرکت28200
2نبشی سایز 426کیلوگرمانبار شرکت27400
3نبشی سایز 436کیلوگرمانبار شرکت27200
4نبشی سایز 446کیلوگرمانبار شرکت26200
5نبشی سایز 536کیلوگرمانبار شرکت27200
6نبشی سایز 546کیلوگرمانبار شرکت26100
7نبشی سایز 556کیلوگرمانبار شرکت26100
8نبشی سایز 656کیلوگرمانبار شرکت26900
9نبشی سایز 666کیلوگرمانبار شرکت25900
10نبشی سایز 776کیلوگرمانبار شرکت26900
11نبشی سایز 886کیلوگرمانبار شرکت25800
12نبشی سایز 10106کیلوگرمانبار شرکت26500
13نبشی سایز 12126کیلوگرمانبار شرکت27000
14نبشی سایز 151512کیلوگرمانبار شرکت44000
(بیشتر…)

قیمت نبشی سپهر ایرانیان

نبشی سپهر ایرانیان

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفنوع نبشیضخامت (mm)طول (m)وزنواحدکارخانهبارگیریقیمت (تومان)
1نبشی 25*252.565.8کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه28200
2نبشی 25*25366.5کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه28200
3نبشی 30*30265.8کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه29000
4نبشی 30*302.566.8کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه26800
5نبشی 30*30368کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه26800
6نبشی 40*40267.8کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه27200
7نبشی 40*402.569.5کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه26700
8نبشی 40*403610.5کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه26700
9نبشی 40*404614کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه27000
10نبشی 50*502.5612کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه28700
11نبشی 50*503615کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه27700
12نبشی 50*504618کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه26750
13نبشی 50*505622کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه26850
14نبشی 60*604623کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه28500
15نبشی 60*605627کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه26900
16نبشی 60*606632کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه26900
17نبشی 80*807651کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه27500
18نبشی 80*808658کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه26700
19نبشی 100*1008673کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه26700
20نبشی 100*10010688کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه26700
21نبشی 120*120126125کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه27300
(بیشتر…)

قیمت نبشی منظومه

نبشی منظومه

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفنوع نبشیضخامت (mm)طول (m)کارخانهواحدبارگیریقیمت (تومان)
1نبشی 50*5046منظومهکیلوگرمکارخانه اصفهان25600
2نبشی 50*5056منظومهکیلوگرمکارخانه اصفهان25600
3نبشی 60*6066منظومهکیلوگرمکارخانه اصفهان25600
4نبشی 80*8086منظومهکیلوگرمکارخانه اصفهان25600
(بیشتر…)

قیمت نبشی ظهوریان مشهد

قیمت نبشی

بروزرسانی: 05-12-1402

00000000000000000نوع نبشیضخامت (mm)طول (m)کارخانهواحدبارگیریقیمت (تومان)
1نبشی 30*302.56ظهوریانکیلوگرمکارخانه25750
2نبشی 30*3036ظهوریانکیلوگرمکارخانه25750
3نبشی 40*4036ظهوریانکیلوگرمکارخانه25450
4نبشی 40*4046ظهوریانکیلوگرمکارخانه25650
5نبشی 50*5036ظهوریانکیلوگرمکارخانه25650
6نبشی 50*5046ظهوریانکیلوگرمکارخانه25650
7نبشی 30*3056ظهوریانکیلوگرمکارخانه25650
8نبشی 60*6056ظهوریانکیلوگرمکارخانه25650
9نبشی 80*8076ظهوریانکیلوگرمکارخانه25550
10نبشی 100*100106ظهوریانکیلوگرمکارخانه25550
(بیشتر…)

قیمت نبشی جاوید بناب

نبشی فولاد جاوید بناب

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفنوع نبشیضخامت (mm)طول (m)کارخانهواحدبارگیریقیمت (تومان)
1نبشی 40*30 سبک جاوید بناب36جاوید بنابکیلوگرمکارخانه28000
2نبشی 40*30 جاوید بناب36جاوید بنابکیلوگرمکارخانه26600
3نبشی 40*40 سبک جاوید بناب46جاوید بنابکیلوگرمکارخانه26550
4نبشی 40*40 جاوید بناب46جاوید بنابکیلوگرمکارخانه26500
5نبشی 50*30 سبک جاوید بناب36جاوید بنابکیلوگرمکارخانه28000
6نبشی 50*30 جاوید بناب36جاوید بنابکیلوگرمکارخانه26600
7نبشی 50*40 سبک جاوید بناب46جاوید بنابکیلوگرمکارخانه26550
8نبشی 50*40 جاوید بناب46جاوید بنابکیلوگرمکارخانه26300
9نبشی 50*50 سبک جاوید بناب56جاوید بنابکیلوگرمکارخانه26150
10نبشی 50*50 جاوید بناب56جاوید بنابکیلوگرمکارخانه26100
11نبشی 60*30 جاوید بناب36جاوید بنابکیلوگرمکارخانه27200
12نبشی 60*40 جاوید بناب46جاوید بنابکیلوگرمکارخانه26200
13نبشی 60*50 جاوید بناب46جاوید بنابکیلوگرمکارخانه26000
(بیشتر…)

قیمت نبشی آریان فولاد

نبشی آریان فولاد

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفنوع نبشیضخامت (mm)طول (m)وزنکارخانهواحدبارگیریقیمت (تومان)
1نبشی 40*403611آریان فولادکیلوگرمکارخانه26900
2نبشی 40*404615آریان فولادکیلوگرمکارخانه26000
3نبشی 50*504618آریان فولادکیلوگرمکارخانه25500
4نبشی 50*505623آریان فولادکیلوگرمکارخانه25500
5نبشی 60*605627آریان فولادکیلوگرمکارخانه25500
6نبشی 60*606633آریان فولادکیلوگرمکارخانه25500
7نبشی 70*705632آریان فولادکیلوگرمکارخانه26000
8نبشی 70*707644آریان فولادکیلوگرمکارخانه26000
9نبشی 80*808658آریان فولادکیلوگرمکارخانه25500
10نبشی 100*10010688آریان فولادکیلوگرمکارخانه26200
11نبشی 120*120126128آریان فولادکیلوگرمکارخانه26200
(بیشتر…)

قیمت نبشی ناب تبریز

نبشی ناب تبریز

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفنوع نبشیضخامت (mm)طول (m)کارخانهواحدبارگیریقیمت (تومان)
1نبشی 30*3036ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
2نبشی 40*402.56ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
3نبشی 40*4036ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز26600
4نبشی 40*4046ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز26500
5نبشی 40*40412ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز28000
6نبشی 45*4536ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز27500
7نبشی 45*45312ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز26000
8نبشی 45*4546ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز27500
9نبشی 45*45412ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز29000
10نبشی 45*4556ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز27300
11نبشی 45*45512ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز28800
12نبشی 50*5036ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز24400
13نبشی 50*50312ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز24900
14نبشی 50*5046ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز24200
15نبشی 50*50412ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز24700
16نبشی 50*5056ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز24000
17نبشی 50*50512ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز24500
18نبشی 60*6036ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز25500
19نبشی 60*6046ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز23400
20نبشی 60*60412ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز24700
21نبشی 60*6056ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز24000
22نبشی 60*60512ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز24200
23نبشی 60*6066ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز23800
24نبشی 60*60612ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز24300
25نبشی 63*6356ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز26000
26نبشی 63*6366ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز24500
27نبشی63*63612ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز26600
28نبشی 70*7046ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز24500
29نبشی 70*7056ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز25000
30نبشی 70*70512ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز24400
31نبشی 70*7066ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز24900
32نبشی 70*70612ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز24000
33نبشی 70*7076ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز24500
34نبشی 70*70712ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز24500
35نبشی 75*7556ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز24500
36نبشی 75*75512ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز25000
37نبشی 75*7566ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز24500
38نبشی 75*75612ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز25000
39نبشی 80*8066ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز24200
40نبشی 80*80612ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز24700
41نبشی 80*8076ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز23300
42نبشی 80*80712ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز24500
43نبشی 80*8086ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز23800
44نبشی 80*80812ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز24300
45نبشی 100*10076ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز24400
46نبشی 100*100712ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز23900
47نبشی 100*10086ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز24200
48نبشی 100*100812ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز24600
49نبشی 100*100106ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز23800
50نبشی 100*1001012ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز24300
(بیشتر…)

قیمت نبشی شکفته مشهد

نبشی شکفته مشهد

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفنوع نبشیضخامت (mm)طول (m)وزنواحدکارخانهبارگیریقیمت (تومان)
1نبشی 25*252.566.7کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد23850
2نبشی 30*30368کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد26200
3نبشی 35*352.569کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهدعدم موجودی
4نبشی 35*353.5612کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهدعدم موجودی
5نبشی 40*403610.5کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد25900
6نبشی 40*403.5612کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد24450
7نبشی 40*404614کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد25650
8نبشی 45*453612کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد23900
9نبشی 45*454.5618کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد23900
10نبشی50*504617کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد25700
11نبشی50*505622کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد25600
12نبشی 60*605627کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد25500
13نبشی 60*606632کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد25500
14نبشی 70*707642کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد26800
15نبشی 80*807650کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد25600
16نبشی 80*808656کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد25500
17نبشی 100*10010680کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد26100
(بیشتر…)

نبشی‌ها یکی از پروفیل‌های مقطع باز در صنعت هستند که از نظر شکل ظاهری شبیه به حرف V یا L می‌باشند و به طور گسترده در ساختمان سازی، دکل‌های انتقال نیرو، ساخت خرپا و ستون، نبشی کشی نما و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرند. به جهت برخورداری از کاربرد گسترده، کارخانجات فولادی بسیاری مشغول به تولید و توزیع این مقطع فولادی هستند.

از قیمت مواد اولیه در ساخت نبشی گرفته تا نحوه حمل و نقل آن، بر قیمت تمام شده نبشی اثرگذار خواهند بود. به همین علت هزینه تمام شده تولید آن، برای مصرف کنندگان دارای اهمیت بسیاری است. در مقاله پیش رو ضمن بررسی لزوم استفاده از این پروفیل در سازه، به بررسی قیمت انواع آن در بازار آهن آلات خواهیم پرداخت.

وزن و قیمت نبشی ۴ سبک

نبشی‌ها پروفیل‌های مقطع بازی هستند که به صورت 2 بال مساوی یا نامساوی ساخته می‌شود. چنان‌چه ضخامت نبشی پایین باشد، نبشی از نوع سبک و در صورتی که ضخامت بالایی دارا باشد، نبشی از نوع سنگین خواهد بود. نبشی 4 یکی از انواع پرکاربرد نبشی به حساب می‌آید که دارای دو ضلع به اندازه 40 میلی‌متر یا 4 سانتی‌متر است و وزن هر شاخه از آن معادل با 15 کیلوگرم می‌باشد. همچنین قیمت نبشی 4 سبک در بازار آهن‌آلات به مقدار 26 هزار تومان است.

قیمت نبشی اصفهان

پروفیل نبشی چه در کارخانه و به صورت فابریک و چه در کارگاه به شکل پرسی تولید شود، کاربردهای بسیاری همچون تقویت عناصر ساختمانی، ساخت چهارچوب و سقف، دکل انتقال نیرو، اتصالات تیرآهن، نبشی کشی، ساخت سازه‌هایی همچون خرپا و غیره را شامل می‌شود. به واسطه گستره تنوع کاربرد این مقطع فولادی، کارخانجات فولادی بسیاری در سراسر ایران بویژه استان اصفهان مشغول به تولید این پروفیل فولادی هستند. قیمت نبشی اصفهان در حال حاضر 27 تا 28 هزار تومان است.

قیمت نبشی ۴ اصفهان

نبشی 4 یکی از سایزهای پرکاربرد از نبشی فولادی است و به طور معمول برای ساخت سازه‌های سبک یا کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نبشی در عین وزن پایین دارای استحکام بالا بوده و نگهداری آسانی دارد. نبشی 4 با ضخامت‌های مختلفی در کارخانه‌های فولادی تولید می‌گردد و با قیمت تقریبی 26 تا 28 هزار تومان به فروش می‌رسد.

قیمت نبشی 4

قیمت مقاطع فولادی همواره ثابت نیست و تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار می‌گیرد. پروفیل نبشی نیز از این قاعده مستنثی نمی‌باشد. قیمت نبشی علاوه بر آن‌که متاثر از سایز، اندازه، ضخامت و جنس است، به تناسب جریانات سیاسی کشور، نرخ تورم و ارز، میزان عرضه و تقاضا، هزینه سوخت، هزینه زغال سنگ، برند کارخانه تولید کننده و غیره نیز، دارای بازه قیمتی متفاوتی خواهد بود.

قیمت نبشی 5 اصفهان

یکی از نبشی‌های مهم و کاربردی در صنایع عمران و ساختمان‌سازی، نبشی 5 است. در این پروفیل، طول هر بال نبشی به اندازه 5 سانتی‌متر می‌باشد و از آن در نبشی‌کشی نمای ساختمان، تولید وال پست و غیره استفاده می‌شود. قیمت نبشی 5 در حال حاضر به طور حدودی 25 هزار تومان است و به علت گستردگی کاربرد در کارخانجات فولادی بسیاری تولید می‌گردد.

وزن و قیمت نبشی 3

نبشی 3 در 3 دارای ابعادی معادل با 600 × 3 × 3 سانتی متر و وزنی برابر با 7 کیلوگرم می‌باشد. نبشی 3 به طور معمول با طول 6 متر ساخته و عرضه می‌گردد و با قیمت حدودی 22 هزار و 500 تومان به فروش می‌رسد. به طور کلی می‌توان قیمت تمامی پروفیل‌های نبشی را با بهره‌گیری از فرمول زیر بدست آورد:

ضخامت نبشی (متر) × طول (متر) × اندازه بال‌ها (متر) × ۷۸۵۰ × ۲ = وزن محصول (کیلوگرم)

قیمت نبشی 3 اصفهان

نبشی سایز 3 که یکی از پرطرفدارترین سایزهای نبشی به شمار می‌رود، دارای اندازه بال 3 سانتی‌متر است و طبق استاندارد ST37 تولید می‌گردد. از این نبشی در سازه با هدف مهار دیوار سفالی و بتن آرمه، ساخت قاب درب و پنجره ساختمان، اتصالات تیرآهن، نگهدارنده لوله در پالایشگاه‌ها و غیره استفاده می‌نمایند.

قیمت نبشی 4 سبک

نبشی 4 در حقیقت به آن معنا است که با اندازه بال 4 سانتی‌متر ساخته می‌شود. نوع سبک از این نبشی در جنس‌های مختلفی همچون استیل، آهنی، گالوانیزه، آلومینیوم و غیره ساخته می‌شود و در صنایعی همچون ساخت خرپا، ماشین آلات صنعتی، اتصالات در سازه، سقف کرومیت، ساخت بادبند، نبشی کشی نما و غیره بکار می‌رود. نبشی سبک از آن جهت سبک اطلاق می‌گردد که دارای وزن پایین و ظرافت در ساخت است.

پرسش‌های متداول پیرامون خرید نبشی از سایت آهن باکس

آهن باکس نام تجاری سایت ما بوده و کلیه فعالیت های ما در قالب شرکت ثبت شده می باشد. لذا فاکتور رسمی در ازای خرید نبشی تقدیم می شود.

از آنجا که قیمت نبشی در بازار آهن کاملا شفاف می‌باشد، نمی‌توان قیمت را بعنوان یک مزیت مطرح نمود. بزرگترین مزیت خرید از سایت آهن باکس، تیم حرفه‌ای و با سابقه پشت این سایت است که خریدار با اعتماد کامل می تواند سفارش خود را تکمیل نماید.

خریدارانی که به صورت خرد، سفارش خود را ثبت می‌کنند، دقت داشته باشند که سفارش ایشان از انبار بارگیری خواهد شد که مشمول هزینه‌های انبارداری نیز می‌شود.